Regn og ruskevær kan redde regjeringen

Skal Sp orke å være med i regjeringen videre, må ikke EØS avtalen tolkes slik NVE legger opp til, skriver redaktør Magne Lerø.

­Norge følger EØS-avtalen til punkt og prikke, vi har meldt oss inn i EUs energibyrå Acer, og vi har inngått avtaler med Tyskland og Storbritannia om levering av strøm via de nye utenlandskablene.

Dette begrenser regjeringens handlingsrom i den energikrisen vi er inne i. NVE sier mer enn som så. De sier rett ut at det ikke er lov å begrense eksporten til utlandet for å få prisene på strøm lavere i Norge.

Dette har statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland visst hele tiden. De vet det nok Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe også, men de vi ikke snakke om det.

Støre og Aasland vil heller ikke snakke om EØS-avtalens begrensninger. Det er handlingsrommet vi har med EØS-avtalen de gjerne snakker seg varme om.

Støre og Aasland sier regjeringen vil sikre forsyningssikkerheten ved å sørge for at det er nok vann i magasinene til at vi får den strømmen vi trenger utover våren og vinteren.

De håper det vil kunne skje uten at det lages en lov eller gir strømleverandørene et regelverk for hvor mye vann det skal være i magasinene til enhver tid. I sommer nøyde Aasland seg med å be om jevnlig rapportering om vannstanden. Det skal ha gitt resultater.

Aasland visste at om han ville ta grep for mer håndfast styring, måtte han ha vurdert dette i forhold til EØS og Acer. Å snakke er risikofritt for en statsråd. Det er lover og pålegg overvåkningsorganet ESA er som en hund etter å få vurdere.

Saken fortsetter under annonsen

I alt det Støre og Aasland har sagt om strømkrisen de siste månedene, har de passet på å aldri si at regjeringen vil gripe inn for å få lavere strømpriser. Det er hele tiden leveringssikkerheten de snakker om.

Indirekte vil mangel på vann i magasinene kunne drive prisen enda høyere. Slik sett kan en si at å sikre forsyningssikkerheten er da noe. Det kan ses på som et første skritt på en lang vei for å få sterkere styring med tilgangen på energi.

Regjeringens tema er ikke tiltak for å få ned prisene, men for å sikre forsyningen.

Senterpartiet vil ha det NVE sier ikke er mulig – reduksjon i eksporten for å sikre lavere priser.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, tror ikke tiltak for å sikre lave strømpriser bryter med EØS-avtalen slik NVE hevder.

– Vi må bare ikke oppgi prisene som grunn når vi gjør det, sier hun til Klassekampen. Hun vil at regjeringen skal fremheve at hovedmotivet er forsyningssikkerhet. Da vil det gå bra.

Tror Arnstad. Det er lov å tro og det er lov å være naiv også i politikken. Hun får aldri Støre med på å forsøke å lure ESA, for han vet at de ikke lar seg lure.

Saken fortsetter under annonsen

Tiltak for å sikre forsyningssikkerhet er ikke identisk  med tiltak for å få ned prisen ved reduksjon i eksporten.

Støre har dessuten gjort det til en moralsk forpliktelse å ikke redusere eksporten av strøm til EU for å få ned prisene i Norge. Han minner om de forpliktelser krisen i Ukraina legger på oss.

Støre vil ikke være statsminister i et land som fører den politikken Marit Arnstad ønsker. Det var ikke det han sa, men det er den enste rimelige tolkningen av hans uttalelser til VG i forrige uke.

Marit Arnstad er også en ringrev. Hun balanserer mellom å ta hensyn til det hun vet Støre mener og det Sp mener.

I det øyeblikket vi skulle komme dit at regjeringen må treffe tiltak for å sikre forsyningssikkerheten, ender Støre i skvis mellom EØS og Sp.

Støre vil forholde seg til Acer og EØS-avtalene begrensinger, men han vil kunne gå med på tiltak som ligger på grensen til hva som blir akseptert av ESA. Kanskje han tar sjansen på å trå et skritt over grensen og heller få påpakning i ettertid.

Det Støre og Aasland vil foreta seg, blir som et spytt i havet i forhold til det Sp krever og forventer. En regjering som ikke vil foreta seg noe for å redusere eksporten av strøm, vil Sp ha problemer med å vær en del av, særlig dersom prisene fortsetter å stige.

Saken fortsetter under annonsen

https://597a37181e3b27abaaf1d0e22e571d28.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Om regnet snart kunne pøse ned, det kommer mye snø i vinter og en tidlig vår, kan vannstanden i magasinene stige såpass at vi ikke trenger å bekymre oss for forsyningssikkerheten- bare strømprisene.

Hvis det lykkes å få på plass en strømstøtteordning for bedrifter og andre trengende, og forsyningssikkerheten sikret, kan Sp seile videre i regjeringsbåten.

Antallet millimeter regn i sør og utviklingen på meningsmålingene er med på å avgjøre regjeringens skjebne. Jonas Gahr Støre vil være statsminister uansett. Det er bare et flertall i folket for tiden som vi ha Erna Solberg tilbake igjen.