Slå sammen Vy og Flytoget

Skal de rødgrønne først snu opp ned på de borgerliges jernbanepolitikk, får de gjøre det skikkelig; slå sammen Vy og Flytoget, skriver redaktør Magne Lerø.

­De rødgrønne var i valgkampen krystallklare på at den jernbanepolitikken Erna Solbergs regjering førte, skulle skrotes. Det skulle bli slutt på konkurranseutsetting og årelating av Vy.

De rødgrønne vil ha et sterkt statlig togselskap. Det ble stilt opp som en motsetning til Solbergregjeringens jernbanereform som har ført til at det er opprettet syv nye selskaper for ulike sider ved jernbanedriften.

De strekninger som er konkurranseutsatt, kan ikke regjeringen gjør noe med- ikke før avtaleperioden går ut eller selskapet som har fått kontrakten, kaster kortene fordi de ikke oppnår lønnsomhet.

Det systemet Solbergregjeringen bygget opp, består i hovedsak, men konkurranseutsettingen av togtrafikken på Østlandet, og det er selve indrefileten, er det satt en stopper for.

Regjeringen ser ut til å ha planer om å dele trafikken på Østlandet i to områder og gi det ene området til Vy og det andre til Flytoget.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier til Aftenposten at det ikke er tatt noen beslutning utover at Vy og Flytoget er valgt ut som «foretrukket samtalepartner». Målet er å få mer ut av ledig kapasitet i jernbanesystemet.

– Vi stoppet konkurransen og benytter oss av de to togselskapene vi har. Det er ikke nå mulig si om vi ender opp med ett eller to selskaper på distansene, sier Nygård.

Saken fortsetter under annonsen

Hvis Nygård vil dele Østlandstrafikken mellom Vy og Flytoget, blir det i kald motvind fra LO og høylytte protester fra eget parti.

Kampen mellom Vy og Flytoget om driften i Oslo-området tas nå opp i samarbeidskomiteen mellom LO og Ap. LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil gi statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselsminister Nygård klar beskjed om hvordan LO vil ha det. De vil gi hele oppdraget til Vy.

Sverre Myrli, Aps samferdselspolitiske talsperson i forrige periode, synes det er en dårlig idé å dele oppdraget.

– Vi lovet at vi skulle stoppe det som stoppes kan. Det gjør vi altså ikke her. Jeg tror heller ikke at dette er bra for jernbanereisende, sier Myrli og understreker at en med to operatører mister stordriftsfordeler.

Det er grunn til tro at Jernbanedirektoratet og embetsverket mener det er en god ide å dele oppdraget mellom Vy og Flytoget. Da kan de sammenlikne pris og effektivitet. Hvis det er gitt at Vy skal få oppdraget, har de ikke noe insitament til å presse ned prisen.

Både for ledelsen og de ansatte kan det være behagelig å ha tilnærmet monopol på den tjenesten de skal levere. Det gir stabilitet, kanskje høyere lønn, mindre effektivitet og dyrere billetter.

Det som kan motvirke dette, er den effektivisering en kan oppnå gjennom samordning. Vy blir neppe i stand til å levere lavere tjenester ved at de mister oppgaver og må redusere staben.

Saken fortsetter under annonsen

https://dfa475554ba3ce79982f7aee2ceddd1d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Det statsråd Nygård bør få utredet, er om det kan oppnås økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse ved å slå sammen Vy og Flytoget. Det kan godt være det skal være egne tog som primært frakter de som skal reise med fly, men det betyr ikke at de må være organisert i et eget selskap.

Når Departementet tydeligvis kan tenke seg å gjøre Flytoget om til et vanlig togselskap, må de svare på hva som skal være poenget med å ha to statlige togselskap for å ta unna togtrafikken på Østlandet.

Regjeringen kaver i så pass mye motvind for tiden, at de neppe vil legge seg ut med LO i jernbanepolitikken. Regjeringen trenger saker der de kan ta tydelige grep, ikke bare justere den politikken de rødgrønne førte.

Når regjeringen er opptatt av å ha et sterkt Vy får de sørge for at selskapet  forblir det. Kommer de borgerlige til makten igjen, vil de sannsynligvis fortsette konkurranseutsettingen. Da vil et Vy med noe større muskler enn i dag, måtte konkurrere slik de har måttet gjøre de siste årene.

Skulle Vy tape oppdraget med å kjøre togene på Østlandet, kan vi like godt avvikle det statlige eierskapet innen togsektoren. I så fall blir det gråt og tenners gnissel i de rødgrønnes leir, men muligens bløtkake i all stillhet hos de borgerlige – ikke for at Vy ramler sammen, men for at de har spart penger på konkurranseutsettingen.