Tidsspørsmål før elektrifisering av sokkelen må oppgis

Løpet for elektrifisering av sokkelen er kjørt. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta for Ap-ledelsen å innse det, skriver redaktør Magne Lerø.

Olje- og energiminister Terje Aasland har en utakknemlig oppgave. Han må fronte løsninger på strømkrisen, samtidig som han opererer innenfor det energisystemet vi har forpliktet oss på gjennom EØS, Acer og avtaler om levering av gass til Tyskland og Storbritannia.   

Ikke nok med det. Han skal samtidig sørge for at vi fører en energipolitikk som gjør at vi når målet om kutt i egne utslipp av klimagasser innen 2030. For å nå det målet, er elektrifisering av sokkelen nødvendig.

Aasland sto fram i Dagens Næringsliv i går og gjorde det klart at det ikke er snakk om å droppe elektrifisering. Det står i Hurdalsplattformen – og det er den han styrer etter.

Han argumenterer med at elektrifisering er en del av planen om å utvikle, ikke avvikle olje- og gassnæringen, bevare arbeidsplasser innen gass og olje og få ned utslipp av klimagasser.

Da Sp og Ap snekret sammen regjeringsplattformen i Hurdal, ante de ikke noe om den energikrisen vi er kastet ut i. Da vi i vår forsto at høye strømpriser ikke var et forbigående fenomen og flere pekte på at mangel på energi ville bli et økende problem, sa Marit Arnstad (Sp) at regjeringen måtte vurdere å utsette elektrifisering av sokkelen.

Debatten stilnet hen. Flertallet på Stortinget var for elektrifisering.

Energikrisen har vokst seg mer uhåndterlig. Stein Lier Hansen i Norsk Industri sa på forsommeren at regjeringen bør gi opp utslippsmålet for 2030. Den ligger ikke an til å klare det.

Saken fortsetter under annonsen

https://378f9ab71d315a51967100183df87e7b.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Torleif Enger, mangeårig sjef i Yara,  mente i forrige uke at elektrifisering av sokkelen bør droppes fordi energien vi har til disposisjon, bør gå til å utvikle grønn industri.

I Klassekampen i dag sier Ap-ordførerne i Sandnes, Farsund, Sunndal og Høyanger at elektrifisering av sokkelen er en dårlig idé.

I Dagens Næringsliv i går sa Dagny Sunnanå Hausken (Sp), varaordfører i Stavanger, at elektrifiseringen bør utsettes siden magasinfyllingen er lav og vi har et desperat kraftbehov.

I Politisk Kvarter på NRK i dag viser Geir Pollestad (Sp) stor forståelse for Hauskens syn. Han mener Hurdalsplattformen ikke legger opp til elektrifisering av sokkelen for enhver pris. Det skal tas hensyn til befolkningen og næringslivets behov for energi. Det heter også at havvind kan gi olje- og gassindustrien den energi de trenger for en praktisk talt utslippsfri produksjon.

SV vil holde fast på klimamålet og elektrifisere sokkelen. De mener det kan gjøres med havvind. Det kan det nok, men ikke innen 2030. Det tar tid å få utvikle havvindteknologien og kartlegge alle konsekvenser av å sette opp hundrevis av gedigne vindmøller til havs.

Pollestad mener – og det spørs om ikke han har et solid flertall i Sp bak seg – at vi skal holde fast på klimamålet, men droppe elektrifisering av sokkelen.

Å holde fast på et mål er omkostningsfritt, men det blir mer og mer problematisk når tiden for å nå målet, ebber ut. Den tid, den sorg, tenker Pollestad og Sp.

Saken fortsetter under annonsen

Olje- og gassproduksjonen står for om lag 30 prosent av Norges utslipp av C02. I et normalår produserer vi i Norge om lag 153 terrawattimer (TWh). Rundt 10 prosent av den samlede energiproduksjonen vil gå med til å elektrifisere sokkelen, ifølge NVE. Det vil koste om lag 50 milliarder kroner å få ført strøm fra land ut til oljeinstallasjonene.

Terje Aasland og ledelsen i Arbeiderpartiet noterer seg at det er stadig flere i egne rekker som vil droppe elektrifisering av sokkelen, fordi det koster for mye og denne energien trengs andre steder.

Elektrifisering av sokkelen er et viktig tiltak i det norske klimaregnskapet. Det er det hele. I global sammenheng betyr det fint lite. Om produksjonen blir drevet med fornybar energi fra land og ikke med gass, blir det mer gass som kan selges til Europa.

Regjeringen har hele tiden ligget på etterskudd når det gjelder å komme opp med tiltak for å dempe virkningen av de høye energiprisene. Regjeringen har blitt presset til en strømstøtteordning, forbedringen av denne, strømstøtte til næringslivet og tiltak for å begrense salg av strøm til utlandet slik at magasinene kan fylles opp.

Elektrifiseringa av sokkelen tegner til å bli en ny sak der regjeringen presses til å gjøre endringer, med mindre regjeringen kommer opp med overbevisende planer for energisituasjonen framover og får støtte for dem.

Norge kommer til å produsere gass i årtier framover, selv om sokkelen ikke blir elektrifisert innen 2030. EU vil ha mer gass – og har bestemt at gass skal regnes som grønn. Det er kull og olje de vil ha slutt på.

Milliardene vil strømme inn i statskassen. Norge kan bruke 50 milliarder på klimatiltak i andre land som virkelig vi få ned utslippene av klimagasser. Klimakrisene er global. Vi bør bruke penger på tiltak som får ned utslippene globalt, ikke på nasjonal symbolpolitikk.