Vedum med øksa

Dagens krise kan brukes til å kutte tiltak og planer som vi ikke trenger å ta oss råd til- samferdselsprosjekter og støtteordninger til folk flest, for eksempel. Folk flest trenger ikke mer penger på konto, skriver redaktør Magne Lerø.

­Trygve Slagsvold Vedum perfeksjonerer seg i en rolle han aldri hadde tenkt han skulle havne i – å måtte fronte nedskjæringer. Ja-mannen Vedum er blitt nei-mann. Optimisten Vedum er ikke blitt pessimist. Så ille er det ikke.

Men i går var det realisten Vedum som holdt foredrag i forkant av at regjeringen samles for å legge siste hånden på verket «regjeringens første budsjett». Budsjettet i fjor arvet de halvveis fra Solberg- regjeringen.

Det var ikke noe nytt i det Vedum sa. Talen må ses på som et forebyggende tiltak fra regjeringen side. Vedum vil forebygge sjokkskader som kan oppstå når regjeringen legger fram statsbudsjettet for 2023 om vel en måned.

Jonas Gahr Støre har vært ute i samme ærend i flere aviser de siste dagene. Ingen må bli overrasket over at nær sagt alle løfter om gull og grønne skoger i Hurdalsplattformen blir utsatt. Kanskje noen blir skrotet for evig og alltid.

Støre snakker om nåtiden. Han oppfordrer oss ikke til å ta sorger på forskudd. Hver dag – hvert år – skal ha nok med sin egen plage.

Det blir neppe billigere barnehager, skolemat, mer subsidierte fergepriser, mer tannlegestøtte, mer studiestøtte, mer til pensjonistene, flere ladestasjoner, flere soveplasser på toget, mer til kultur eller mer til tannlegebehandling.

Listen over alt regjeringen ikke har penger til, er mye lenger. Men det kan være at SV velger seg ut noe på kuttlisten med beskjed om at det skal inn på listen over bevilgninger. Økt bevilgninger til subsidiert tannlegebehandling er en god kandidat.

Saken fortsetter under annonsen

Det er på samferdsel de store milliardkuttene kan tas. Kostnadene ligger gjerne fram i tid. Det er selvsagt mulig, men ikke særlig klokt å stanse igangsatte prosjekter. Det blir også dyrere å slå ned på utbyggingstempoet i igangsatte prosjekter.

Regjeringen kan utsette både planlegging og igangsetting av nye prosjekter. Men det er tvilsomt om regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for neste år vil skrote planene om å bruke langt over 100 milliarder kroner på å bygge Nord-Norgebanen. Det vil neppe nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran, gå med på. Regjeringen har visst nok å plages med om de ikke også skal erte på seg togentusiastene i Nord-Norge.

Å kutte innen samferdsel skaper lokal motstand. Den er lettere å håndtere enn om de går for kutt som kan utløse en nasjonal protestbølge.

Regjeringen kan tillate seg å droppe deler av den planlagte bevilgningen til Forsvaret.Russlands angrep på Ukraina utløste en fryktreaksjon på nivå med frykten som koronakrisen skapte. Faren for et angrep på Norge nå, er bortimot null. Vi kan tillate oss en saktere økning i bevilgningene til Forsvaret.

Økende priser og økende rente vil øke forskjellene i det norske samfunnet. Det vil regjeringen motvirke, sier de. SV varsler at de ikke er overbevist om at budsjettet vil være godt nok på dette punktet.

SV sammen med regjeringen må i tilfelle samle seg om tiltak for denne gruppen, ikke for befolkningen som helhet. Det er ikke noe poeng å øke barnetrygden eller senke prisen for å ha barn i barnehagen. De fleste klarer seg godt økonomisk.

Regjeringen må våge å ta i bruk behovsprøving framfor å bedre universelle ordninger om de skal forebygge økt fattigdom. De må sørge for mer støtte til de som tjener minst og ikke dele likt ut til alle.

Saken fortsetter under annonsen

https://380e20731800942d33013e8f19e0583c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Regjeringen bør ta mot til seg å si rett ut at folk ikke kan forvente en økning i materielle levestandard de kommende årene. Økt kjøpekraft kan ikke være et mål for lønnsoppgjørene neste år. Norsk industri går ikke så godt at lønnsøkning kan kompensere for økte priser.

Når vi ikke kan løse prioriteringsflokene med økt bruk av oljepenger slik regjeringen Solberg gjorde det, bør regjeringen legge opp til en overordnet diskusjon om prioritering slik at statsbudsjettet ikke drukner i strømkostander og enkeltbevilgninger.