Magne Lerø: Mot togkaos med Flytoget som lokomotiv

Når regjeringen somler med å parkere Flytoget, styrer vi mot fortsatt pengesløseri på jernbanetrafikken på Østlandet.

­Regjeringen har bestemt at Vy skal overta driften av Flytoget. Så langt heter det at Flytoget skal kjøre som nå fram til avtaleperiodens slutt i 2028.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite varsler at den måten samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har opptrådt på, kan føre til en kontrollsak. Det vil det ikke komme noe ut av. Men for opposisjonen har det selvsagt en verdi å kunne herje med en statsråd de mener har gått seg vill i anbudsregimet.

Flytoget har i lang tid sett på seg selv som et hvilket som helst togselskap, riktignok eid av staten, men med ambisjoner om å vokse. De var inne på tanken om å legge inn bud på å kjøre Sørlandsbanen.

Flytoget har levd lykkelig som liten, men det er størrelse som teller for tiden. Det burde ikke ha kommet som en bombe på Flytoget at Vy mener det gir mer effektiv drift å slå sammen Vy og Flytoget.

Dette burde Jon-Ivar Nygård ikke ha brukt et og et halvt år på å finne ut av. Han burde skåret igjennom for et år siden. Da skulle han ha fattet en politisk beslutning og fått iverksatt den. Istedenfor har han latt Jernbanedirektoratet rulle i gang noe som fortonet seg som en anbudsprosess der Vy og Flytoget skulle levere inn anbud.

Det er denne prosessen Stortingets kontrollører vil sette tennene i. 

I en fase i prosessen skal LO ha blitt grepet av panikk for at Vy skulle miste begge «kjøreoppdragene» på Østlandet. Jon-Ivar Nygård skal da ha gitt beskjed til Jernbanedirektoratet om at Vy minst måtte få konsesjon på én av de to «Østlandspakkene».

Saken fortsetter under annonsen

https://762db3b44c4dd3faa1fb9a625c66bb26.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

De er gode med kalkulatorene i Jernbanedirektoratet. Da Vy la fram sin plan om å sluke Flytoget og kjøre alle strekninger på Østlandet, kunne de konkludere med at dette blir best og billigst. Flytoget er selvsagt ikke enig i det.

Å sammenlikne Flytoget og Vy, er som å sammenlikne epler og pærer. Flytoget frakter passasjer til og fra Gardermoen, kjører halvfulle tog og prisen ligger 50 til 100 prosent over Vy.

Da Flytoget innså at slaget var tapt, kom de opp med planer om at alle kan få reise med Flytoget. Slik vil de bidra til å avlaste kapasitetskrisen gjennom Oslo.

Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund, begge LO-forbud, sa at de kunne godta at Flytoget fikk utvidet avtalen fram til 2033. Dagen etter satte LO-sentralt foten ned. LOs nestleder, Steinar Krogstad, sa til VG at fra 2028 av må det være opp til Vy å finne løsninger, eventuelt sammen med Flytoget.

Når LO sentralt griper inn, bidrar de til at ikke situasjonen blir helt umulig for Jon-Ivar Nygård. Han har fattet en beslutning og kan ikke snu på en femåring fordi Flytoget sier at hvem som helst kan få reise med dem.

Erna Solberg har også kommet på banen. Hun sier til VG at hun vil kjempe for Flytoget og at konkurranse er bra. Hun hevder også at Flytoget har gitt et bedre tilbud enn Vy.

Det er gode sjanser for at Høyre kommer i regjering om to år. Da vil de kunne redde Flytoget.

Saken fortsetter under annonsen

https://762db3b44c4dd3faa1fb9a625c66bb26.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

For Flytoget må det være drepen å få vite at de om fire år skal styres av sin konkurrent. Jon-Ivar Nygård har trukket i nødbremsen for all langtidsplanlegging i Flytoget. Det oppdraget har han gitt til Vy.

Samferdselsdepartementet har lagt opp til en seigpining av Flytoget og at mange reisende på Østlandet må vente i årevis på å få det bedre tilbudet Vy vil levere.

Når staten er eneeier av to selskaper, bestemmer staten suverent hva som skal skje med de to selskapene. Det Jon-Ivar Nygård bør gjøre, er å spørre Vy hvor raskt de kan ta over Flytoget. Det kan skje ved at VY blir eier av Flytoget AS. Det kan skje før sommeren.

Deretter får en ta de personalmessige konsekvenser dette får. Det kan eventuelt være en betingelse at ansatte, med unntak av ledere, ikke skal miste jobben.

I 1996 vedtok Stortinget at det var NSB som skulle drive togtrafikken til og fra Gardermoen. Da var NSB eier. Vi er tilbake der det startet. Vi trenger ikke to heleide statlige selskaper som skal konkurrere om å gi det beste tilbudet på Østlandet. Vi er bedre tjent med koordinering og effektiv bruk av personell og materiell.

Staten må kutte kostander. De reisene på Østlandet må få et bedre togtilbud. La Vy komme i gang med jobben i år.

Med det tempo Jon-Ivar Nygård har signalisert, risikerer han at de beslutninger han har fattet koker bort i kålen. Når det gjelder konkurranse, er Høyre like reverseringskåt som Senterpartiet.