Magne Lerø: Norge må gi bort 2.000 milliarder

Innen et par måneder bør regjeringen få opprettet et fond på i alle fall 2.000 milliarder kroner for å gi støtte til klimatiltak verden over og gjenoppbyggingen av Ukraina.

­En flokk tungvektere i norsk næringsliv – Johan H. Andresen, Odd Arild Grefstad, Kristin Skogen Lund, Paul Chr. Rieber, Jens Ulltveit- Moe og Tore Ulstein – tar i et innlegg i Dagens Næringsliv i dag til orde for at en stor del av ekstrainntektene fra energikrisen bør overføres til et garantifond for framtidig energi- og klimasikkerhet for Ukraina, Europa og verden.

Deres utgangspunkt er at Norges internasjonale omdømme er kraftig svekket. I Financial Times og The Economist omtales Norge som krigsprofitør, og flere ledende politikere i EU har rettet kritikk mot den politikken Norge fører.

Norge: Markedet som bestemmer

Fra EU-hold er Norge blitt utfordret til å sette et tak på gassprisen. Norges svar her er at det er markedet, ikke regjeringer som bestemmer prisen.

De eksepsjonelt høye gassprisene vil gi Norge rundt 2.000 milliarder kroner i ekstra inntekter. Sannsynligvis blir ekstragevinsten langt høyere.

Jens Stoltenberg sier at krigen i Ukraina ser ut til å trekke i langdrag og at vi må belage oss på høye energipriser i lang tid framover. Norge vil fortsette å håve inn milliarder – og de økonomiske problemene i flere EU land vil øke.

Klimamøtet i Egypt

Saken fortsetter under annonsen

https://111b8e54ac8ff523cd50f720ca13fab7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

På klimamøtet i Egypt ble det vedtatt at det skal opprettes et fond eller lages ordninger som gjør at rike land, som i årevis har hatt høye utslipp av klimagasser, bidrar til å finansiere utslippskutt i fattige land. Norge ga full støtte til dette initiativet.

Jonas Gahr Støre har ved flere anledninger sagt at han hører utfordringene fra andre EU-ledere og at regjeringen jobber med saken.

Da SV satte seg ned med Ap og Sp for å forhandle om statsbudsjettet for neste år, ga de klar beskjed om at de ikke vil godta at Norge beveger seg med sneglefart mot målet om at 1 prosent av nasjonalbudsjettet skal brukes til bistand.

Regjeringen gjorde det klart at den er rede til å bruke betydelige midler på støtte til Ukraina, økt bistand og klimatiltak i fattige land, men at de trengte tid for å legge frem et forslag til hvordan dette skal gjøres. SV aksepterte at de ikke nådde fram med en en økning i budsjettet som vedtas i disse dager fordi regjeringen har forpliktet seg til å legge fram et forslag som det virkelig smaker fugl av.

«Dagens krise er av historiske proposisjoner. Det krever historisk lederskap», skriver de seks næringslivslederne. Det er som å høre SV tale. Dette er også regjeringen med på.

Støre med forslag

Det er all mulig grunn til å tro at Jonas Gahr Støre vil legge fram et forslag som får internasjonal oppmerksomhet og karakteren bestått i det minste fra EU-ledere. Noe mindre kan ikke Støre legge opp til.

Saken fortsetter under annonsen

https://111b8e54ac8ff523cd50f720ca13fab7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Nå kan debatten starte uten å knytte den til bruk av oljepenger og fare for overoppheting av norsk økonomi. Vi snakker om å hente ut milliarder fra Oljefondet i et eget fond som ikke skal forvaltes som Oljefondet. Disse midlene skal brukes opp.

Det er i år blitt lansert flere forslag. Det mest ytterliggående er å si at vi nå har tjent nok på olje og gass, men vi fortsetter å produsere. Inntektene, knyttet til olje og gass, skal fra nå av i sin helhet gå til et klimafond.

På den andre siden er de som vil holde all type støtte innenfor handlingsregelen. I så fall er det snakk om å omprioritere bruken av bistandsmidler.  

Et annet hensyn som kan bli bragt inn, er at Norge ikke vil makte å nå målet om utslippskutt innen 2030. Vi kan kompensere ved å bruke milliarder på å finansiere utslippskutt i andre land som kan telle med i vårt eget klimaregnskap.

Når regjeringen har tatt plass i tenkeboksen, må den også gjøre seg sine tanker, for ikke å si legge sine planer, for milliardstøtte til Ukraina og bidrag til klimafondet som ble vedtatt i Egypt.

Må ha historisk sus over seg

Regjeringen må legge fram et forslag i løpet av noen måneder som har historisk sus over seg og som hever debatten over 1 prosent til bistand. Det målet står fast, har regjeringen sagt. Dette må de få til innenfor handlingsregelen.

Saken fortsetter under annonsen

https://111b8e54ac8ff523cd50f720ca13fab7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Debatten framover må handle om hvor mange hundre eller tusen milliarder Norge skal hente ut av Oljefondet for å kunne bekjempe klimautslipp, bygge opp igjen Ukraina eller bidra med støtte til land der økonomien bryter sammen.

Det mangler ikke på gode formål. Regjeringen må gi et klarere mandat enn å si at vi støtter alle mulige gode formål.

MDG har sagt de er rede til å sette av et par tusen milliarder i et fond. Hva de andre partiene ser for seg, er uklart.

Og det er uklart om Erna Solberg (H) også i denne saken blir sittende stille i båten, venter på det regjeringen forslår, ser an i hvilken retning vinden blåser og tar standpunkt deretter.

Høyre lytter gjerne til det næringslivsledere mener. De har muligheten til å henge seg på de seks som i dag har sagt hva de mener.