Magne Lerø: Oppstyret rundt en ekspedisjonssjef som bannet

Et nytt eksempel på varsling på ville veier. Denne gang fra Avkommersialiseringstvalget der to protestanter forsøker å få kjeppjaget Tor Saglie fra posisjonen som utvalgsleder og kvitte seg med en embetsmann.

­Det er uenighet i Avkommersialiseringsutvalget, som er blitt nedsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet og som ledes av Tor Saglie.  To av medlemmene i utvalget, Gøril Bjerkan som representerer LO, og Linn Herning, leder for alliansen For velferdsstaten, hevder at Tor Saglie leder utvalget i en retning som er i strid med mandatet.

De mener utvalget kun skal utrede hvordan kommersiell drift kan avvikles.

Saglie er også opptatt av å si noe om hvordan krav og kontroll kan skjerpes i de tilfeller der det ikke er så enkelt å avkommersialisere og hvor det i alle fall tar tid før det kan bli gjort.

Vi snakker ikke om å vri om på en bryter her. En må forholde seg til inngått avtaler og sikre seg at prosessen ikke får utilsiktede konsekvenser som kan rammer tjenesten.

At det er sterkt delte meninger i et offentlig utvalg, er ganske normalt. Friske diskusjoner kan ende opp i ubehagelige opplevelser. Men det hører til sjeldenhetene at ikke utvalg kommer seg videre etter i overkant opphetede diskusjoner.

Et mindretall i et utvalg skal få sitt syn ivaretatt. Hvert medlem har rett til dissens. De vil få sekretærhjelp til å formulere det de mener om de ikke gjør det selv.

Tor Saglie har tidligere vært departementsråd både i Justisdepartementet og Kommunaldepartementet, direktør ved Universitet i Oslo, den første direktøren for Nav og han har undervist ved universitetet. Han er en byråkrat fra øverste hylle, en intellektuell kapasitet og en erfaren leder. En kan ikke finne en bedre kvalifisert utvalgsleder.

Saken fortsetter under annonsen

https://3adfda7056d5a6d1c9068008417017b4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Gøril Bjerkan og Linn Herning forlanger at han trekker seg som leder for utvalget. De nekter å møte så lenge han er leder.

Det er ikke bare hans oppfatning av mandatet de reagerer på. Aftenposten kan fortelle at ekspedisjonssjef Jan Hjelle ringte et utvalgsmedlem etter et opphetet møte. Vedkommende skal ha blitt skjelt ut, og han bannet.

De to mener Saglie skulle grepet fatt i saken da han fikk høre om hvordan samtalen forløp. Bjerkan og Herming har levert inn et varsel til departementet der de skriver at de ikke har tillit til Saglie og Hjelle.

Det skal ha blitt gjort et opptak av samtalen med Hjelle. Klassekampen kan fortelle at de to har koblet inn advokat for å finne ut om de kan offentliggjøre opptaket. Mediene gnir seg i hendene. Dette blir det klikk av.

Det er nettopp det Bjerkan og Herning ønsker. De vil ha offentlig oppstyr både om saken og personer.

Aftenposten har bedt om å få innsyn i brevet departementet fått. De fikk de ikke. Problemet er at den avgjørelsen er tatt av en ansatt i avdelingen Hjelle leder. Han er inhabil. Så nå må dette vurderes på nytt. Et departement kan ikke leve med en feil i varslersak, uansett hvor ubetydelig den er.

Det er sendt nye brev – og de har både Audun Lysbakken og Statsministerens kontor fått kopi av.

Saken fortsetter under annonsen

https://3adfda7056d5a6d1c9068008417017b4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Gøril Bjerkan sier til Klassekampen at «enhver som lytter til dette opptaket vil bli rystet. Da ryker Tor Saglie. Og trolig ryker også en ekspedisjonssjef».

SV og Rødt har begynt å interessere seg for saken. De vil at statsråd Sigbjørn Gjelvik (Sp) skal orientere Stortinget. Før det vil ikke Gjelsvik si noe.

Departementet behandler denne saken nå som en varslingssak. Da må saken undersøkes nøye. Ingelin Killengren, tidligere politidirektør og departementsråd, er tauet inn.

Midt i forrige uke lå det an til at denne saken kunne blitt løst. Tor Saglie sa at med mindre departementet ga beskjed om noe annet, fortsatte han som leder for utvalget.

Departementsråd Petter Skarheim sa han har full tillit til Saglie og at det er fullstendig uaktuelt å avsette en utvalgsleder som er oppnevnt av Kongen i statsråd.

– Det har meg bekjent aldri skjedd før, sier han til Aftenposten.

Linn Herning og Gøril Bjerkan akter å felle ham.

Saken fortsetter under annonsen

https://3adfda7056d5a6d1c9068008417017b4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Det Skarheim burde lagt til, er at han vil vurdere om det skal oppnevnes nye medlemmer om de to trekker seg.

Men når det sørges for politisk støy, har Skarheim funnet ut at det er lurt å gå stille i dørene.

Nå må han vurdere om det kan tenkes av Saglie har brutt varslingsbestemmelsene. Det har han selvsagt ikke. Han leder et utvalg og skal ikke blande seg inn i personalspørsmål i departementet.

Når Skarheim i ettertid får høre hvordan samtalen ble opplevd, konkluderer han med at samtalen aldri burde funnet sted.

– Den burde ikke funnet sted. Punktum. Men den er historie, sier han til Aftenposten.

Lenger vil han ikke gå i å kritisere en underordnet offentlig.

Samtalen kom i stand fordi Saglie tok kontakt med spørsmål om departementet kunne bidra til å bedre samarbeidsforholdene. Samtalen med ekspedisjonssjef Hjelle førte til det motsatte.

Saken fortsetter under annonsen

https://3adfda7056d5a6d1c9068008417017b4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Hjelle vil ikke si noe. Det som har skjedd, må være at han er blitt så pass provosert at han har brukt andre ord enn de byråkrater vanligvis bruker.

Hjelle har utvilsomt gjort en feil. Det er en sak mellom ham og Skarheim. Med mindre Hjelle har det med å være ufin og skjelle ut folk, vil ikke denne saken få noen konsekvenser. Han er embetsmann og kan ikke avsettes om Gøril Bjerkan ønsker det aldri så mye.