Magne Lerø:  Styre og ledelse i Bane Nor bør bæres ut

Bane Nor vasser i problemer. Nå har de også prestert å spenne beina under seg selv med å tilby entreprenøren en bonus på en halv milliard for å skynde seg med å bli ferdig med Follobanen. Begeret fullt. Hoder må falle.

­Entreprenøren på Follobanen fikk løfte om en bonus på en halv milliard om de klarte å bli ferdige med tunellen på Follobanen innen 30. oktober. Det var nødvendig om de skulle klare åpningen 11. desember.

Det var ledelsen som la fram et forslag om dette til styret. Ifølge Aftenposten ble det argumentert med at det ville skade Bane Nors omdømme om de ikke kunne åpne banen 11. desember. Her skulle jo Kongen klippe snor og greier.

Det er noe som heter anbud og offentlige anskaffelser. Det virker ikke som Bane Nor seg bryr seg nevneverdig om det det gjelder å redde eget omdømme.

Når Bane Nor så pass glatt spar opp en halv milliard, må vi kunne tro at det bidrar til å forklare hvorfor det har endt opp med at Follobanen har kostet 37 milliarder kroner. 

Der er noe riv ruskende galt med kulturen i Bane Nor når slikt kan skje. Et kobbel politikere sier i dag til Aftenposten at de er rystet og at en slik praksis er «fullstendig uholdbar». Det forventes at samferdselsminister Jon- Ivar Nygård kommer på perrongen og blåser i fløyta.

Statens jernbanetilsyn varsler at de på bakgrunn av flere store forsinkelser på Østlandet den siste tiden vil undersøke sikkerheten og beredskapen. 

Bane Nor må stadig skyve på frister for når de skal gjennomføre avgjørende tester for å forvisse seg om at alt fungerer som det skal før banen kan åpne igjen.

Saken fortsetter under annonsen

https://43e30be454b0728a98974df068a6ca31.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Fortsatt snakkes det om at banen skal åpnes innen 1. februar. Den planen kan en ta med ei klype salt. Det er de som mener våren kommer før togene kommer ut av den nye tunellen. 

44 direktører 

Bane Nor har fått flere kritiske blikk rettet mot seg. De holder seg med hele syv kommunikasjonssjefer og de har 43 ansatte som jobber med kommunikasjon. Det skulle en ikke tro.

Men de uklarhetens som oppstår, er det ikke informasjonsfolket som er ansvarlige for. Det er ledelsen som bestemmer hva som skal kommuniseres.

Bane Nor holder seg også med et rikholdig direktørkorps.  De er 44 som kan titulere seg som direktør med pen millionlønn. Når mye går galt, stilles det naturlig nok spørsmål med organisering, ledelse og kompetanse.

Konsulentbruken er også i fokus. Byggeindustrien skrev i 2019 at det var betalt ut 22 millioner kroner til konsulent Jan Vormeland for seks års innsats. 

Jernbanen i Norge er organisert i syv aksjeselskaper i tillegg til selskapene som kjører togene. Disse selskapene skal selge tjenester til hverandre, men de er ikke underlagt konkurranse. Vi har laget et system med syv minimonopoler.  Å jobbe i et monopol organisert som et aksjeselskap driver lønningene i været. Spesielt effektivt er det ikke, men  sverger til New Public Management på sin hals, er det en forståelig organisering. 

Saken fortsetter under annonsen

https://43e30be454b0728a98974df068a6ca31.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Jon-Ivar Nygård må bli tydelig 

Bane Nor er det største selskapet. Det er de som har ansvaret for signalanlegg og skinnegang. Det er Vy eller de andre togselskapene som fronter forsinkelser og endringer i forhold til de reisende. Men på hjemmesiden til Bane Nor er det en haug med trafikkmeldinger, selv om dette er noe de ikke har ansvaret for. Kundene er forvirret.

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil gå igjennom strukturen i jernbanesektoren. Så langt har ikke regjeringen rukket mer enn å stoppe videre konkurranseutsetting av togtrafikken på Østlandet.

Det er noe som ikke fungerer som det skal i Bane Nor og i norsk jernbane. Det går på tilliten løs. Det taler for at de bør sette inn et nytt styre som kan finner en som kan overta jobben til nåværende toppsjef Gorm Frimannslund.

Skal en ny direktør lykkes med å får orden på Bane Nor og endre kulturen, må mandatet være klart og fullmaktene vide. Det betyr at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård må bli tydelig på hvordan han vil organisere jernbanedriften.