Magne Lerø: Sykehus kjøper 474 boliger for 1,5 milliarder for å rive dem

Mens Sp graver seg dypere ned i den sykehuspolitiske grøfta, kjøper Aker Sykehus 474 boliger for 1,5 milliarder for å rive dem og gi plass til nybygg på en altfor trang tomt.

­Siri Hatlen satt i flere år som styreleder i Helse Øst fremst i helseforetakstoget som la ut fra plattformen i 2002. I 2009 hoppet hun på som administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus. Oppgaven var å lede effektiviseringen av driften ved Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Hun  trakk seg fra stillingen etter to år fordi hun ikke fant det forsvarlig å legge fram en økonomisk langtidsplan som Helse Sør- Øst kunne godta. Hatlen, som har bakgrunn fra flere topplederstillinger i næringslivet, sa rett ut at det manglet bevilgninger til drift og investeringer. Det politikerne la opp til, og som Helse Sør-Øst styrte etter, hang ikke sammen.

Klar tale og realistiske vurderinger innen sykehussektoren har vært mangelvare siden den tid. Det har ledet til dagens planer som alle er imot, med unntak av Høyre og Ap på Stortinget.

Fortsatt aksjoneres det for å stanse planene om å skrote Ullevål sykehus og bygge nytt på alt for trange tomter på Aker og Gaustad. Men planene er vedtatt. Milliardene har begynt å rulle.

Området på Aker er for lite. Nå har Aker sykehus kjøpt 474 boliger som grenser inn til sykehusområdet. De akter å rive de 10 blokkene for å gi plass til nybygg. Ikke akkurat et sjakktrekk i en by som sårt trenger flere boliger. Det er ikke sykehusets problem.

Prisen for tomten, det er dét de har kjøpt, er 1,5 milliarder kroner. Disse 10 boligblokkene solgte Oslo kommune i 2001 for i underkant av 200 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Kjøperen var Ivar Tollefsen. Han har tjent pent på utleie i 22 år. Nå kan han glede seg over en gevinst på 1,3 milliarder kroner.

Saken fortsetter under annonsen

https://5d9765f4bf83166c6aac813ea28dba47.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Milliardene sitter løst når de vedtatte sykehusplanene skal realiseres. Og ingen tenker ressursforvaltning i en by der de rødgrønne med MDG styrer.

Oslo kommune er ikke med

Det hjelper imidlertid ikke hva Oslo kommune mener. Der er alle enige om at statens sykehusplaner er til å grine av. Men det er staten som betaler, og staten som bestemmer.

Hva de planlagte nybyggene på Aker og Gaustad til slutt vil koste, er det ingen som vet. Det kan ende på nærmere 60 milliarder kroner om vi tar hensyn til normale overskridelser i offentlige byggeprosjekter.

De nye sykehusene vil skrive seg inn i historien som det prosjektet flest har vært imot, færrest for og som fagfolk har frarådet på det sterkeste. I verste fall er vi i starten på det som ettertiden vil betegne som en skandale.

Senterpartiet tapte forhandlingene om sykehuspolitikken i Hurdal. Det ser ut til at de legger opp til at landsmøtet skal vedta en omkamp med Ap på dette politikkområdet.

Sp vil ha et skille mellom drift og investeringer i helseforetakene. De vil ha fylkespolitikere inn i foretaksstyrene og ønsker endringer som sikrer demokratisk styring, mindre marked og mer faglig skjønn, skriver Dagbladet.

Saken fortsetter under annonsen

https://5d9765f4bf83166c6aac813ea28dba47.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

De mener at helseforetaksmodellen setter bedriftsøkonomi og målstyring øverst og at den økonomiske modellen ikke, eller i liten grad, bidrar til å sikre desentraliserte funksjoner og tilbud.

Dette er temmelig talentløst. Det vil ikke endre et komma i planene for sykehusene i Nord-Norge og Oslo om vi putter fylkespolitikere inn i de regionale helseforetakene som utøver eierskapet.

Politikerne bør ta inn over seg at det avgjørende ikke er hvem som sitter i styret i et aksjeselskap eller et foretak. Det avgjørende er organisasjonsformen. Et foretak skal minimum drive i balanse.

Ikke tilbake til fylkene

Sykehusene er blitt milliardbedrifter. Sp kan spare seg drømmer om å føre sykehusene tilbake til fylkene slik det var før helseforetaksreformen.

Stortinget fatter en uendelig mengde vedtak om småbeløp. Men sykehusdriften har de overlatt til regionale foretak og utstyrt de med New-Public-Management-tenkning. Det var et fornuftig grep i sin tid. Men ikke i dag når sykehusene står overfor helt andre utfordringer.

Det er grunn til å stille spørsmål ved om styret i Helse Nord vil være i stand til å fatte beslutninger om endringer i sykehusstrukturen som gir en milliard i innsparing. Det blir ikke bedre om Sp får befolket styret med fylkespolitikere.

Saken fortsetter under annonsen

https://5d9765f4bf83166c6aac813ea28dba47.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Det er Stortinget som har ansvaret. Derfor er det Stortinget som bør fatte vedtak som får store konsekvenser for byer og tettsteder. Det har ikke Sp forstått. For dem er Stortinget for sentralt.

Det blir et sant kaos om kommune- og fylkespolitikere får ansvaret for drift og investeringer innen sykehussektoren som verken følger fylkes- eller kommunegrenser.