Magne Lerø: Sykehuspolitikken er ute av kontroll

Når kvinneklinikken i Oslo, som mangler jordmødre, får beskjed om å kutte 101 årsverk neste år, viser det at sykehuspolitikken er ute av kontroll. Ifølge dagens styringsmodell er det sykehuset og det regionale helseforetaket, ikke regjeringen, som har ansvaret.

I budsjettet for Oslo Universitetssykehus legges det opp til at det skal kuttes 14,2 prosent neste år. Det betyr at 101 årsverk skal bort. Sykehuset selv mener dette er «tilnærmet umulig».

Noe kutt bør gå greit, for klinikkleder Marit Lien sier de regner med at antallet fødsler vil falle fra 9.500 til 8.267 neste år.

8.267 – her har de jammen oversikt over hva kvinner i hovedstaden har planer om.

I august var det oppslag i mediene om jordmødre som sluttet i protest. De orket ikke jobbe et sted hvor det er permanent underbemanning.

Det er mangel på jordmødre flere steder i landet. Et jordmoropprør er på gang. Det fører ikke til noe som helst, ser det ut til.

Tidligere helseminister Bent Høye (H) pratet og pratet om at fødselsomsorgen måtte prioriteres. Den rødgrønne regjeringen har fulgt opp den verbale satsingen.

De skriver følgende i Hurdalsplattformen: «… legge frem en ny stortingsmelding om det helhetlige føde- og barselstilbudet som omfatter både bemanning, følgetjenesten, heltidsstillinger for jordmødre og en ny finansieringsmodell på fødeavdelingene som premierer faglig kvalitet».

Saken fortsetter under annonsen

https://370287d623b950089b30f16d029c9d70.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Mens gresset gror, dør kua. Noe satsing på helhetlig føde- og barselstilbud har ingen sett noe til.

Kan ikke gripe inn

Budsjettet for neste år er vedtatt. Når helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) får spørsmål om hva hun mener om at krisen ved Kvinneklinikken i Oslo skal forsterkes med å kutte 101 stillinger, kan hun ikke slå neven i bordet og si at hun ikke godtar det. Hun vil neppe prøve seg med å innkalle ledelsen til et møte heller. Det vil bare synliggjøre hennes maktesløshet enda mer.

Kjerkol må si det hun i tråd med helseforetaksmodellen skal si: Dette er Helse Sør- Øst og sykehusets ansvar, og at hun forutsetter at pasienter, og kvinner som skal føde, får den helsehjelpen de har krav på.

I verste fall for regjeringen vil dette kuttet utløse opprørske tilstander i Oslo. Noe av bakgrunnen for kuttet er at Helse Sør Øst må spare kostnader for å få lagt ned Ullevål sykehus og bygget nye sykehus på Gaustad og Aker. Planene er omstridte. Alle er imot, med unntak av Høyre og Arbeiderpartiet.

Oslo kommune er satt på sidelinjen. Regjeringen holder fast ved planene. Flere har begynt å tvile på om regjeringen har gode nok begrunnelser for å holde hardnakket fast på planene om å legge ned Ullevål.

Meldingen om at antallet ansatte på Kvinneklinikken skal reduseres, gir næring til oppfatningen om at sykehuspolitikken er ute av kontroll.

Saken fortsetter under annonsen

https://370287d623b950089b30f16d029c9d70.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, sier til Dagsavisen at de er bekymret for de ansatte ved Kvinneklinikken.

– Vi ser at det kuttes i kvinnehelsetilbud over hele linja. Det er ikke enestående for OUS. Det handler om at helseøkonomene blir fristet til å ta ned aktivitet i tjenester der man tjener minst i dagens modell. Men vi jordmødre setter nå foten ned og er helt ferdige med å leke butikk når det går utover kvalitet og pasientsikkerhet for landets fødende. Vi må ha en bærekraftig finansieringsmodell for å bevare jordmødre i arbeid, mener hun, ifølge Dagsavisen.

Jordmødre ved Ullevål sier det bare er et spørsmål om tid før noe ordentlig alvorlig skjer.  

Leder for Kvinneklinikken, Marit Lieng, peker på at de, i tillegg til mangel på jordmødre, rammes av økte kostnader til energi og den generelle prisveksten. Hun mener at de heller ikke får kompensert for de økte kostnadene til lønn og pensjon.

SV vil ikke godta kutt

Marian Hussein, helsepolitisk talsperson for SV på Stortinget, beskriver det som «absurd» at det nå foreslås et så stort kutt i bemanningen på Kvinneklinikken.

– Her må regjeringen rydde opp. OUS kan ikke bestemme ting i et vakuum. Helseministeren må ta grep for å sikre at kvinner i Oslo ikke betaler prisen for at sykehusene skal nå budsjettmålene, sier hun.

Saken fortsetter under annonsen

https://370287d623b950089b30f16d029c9d70.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Det er for seint å komme med det nå. SV har gitt sin støtte til budsjettet. SV har prioritert mer penger til folk flest, blant annet, framfor økte bevilgninger til sykehusene. De gir til og med økt barnetrygd til familier der foreldrene samlet tjener mer enn én million i året.

Hussein burde dessuten vite at ifølge helseforetaksmodellen skal ikke politikerne gripe inn i hvordan synehusene disponerer budsjettet de får tildelt.

SV er også med på å ta sjansen på at det går bra med å kutte 300 millioner i Folkehelseinstituttet.