Bølla Wiborg rir igjen

Erlend Wiborg er en skam for den norske politikerstanden med sine karakteristikker av de to «Syria-søstrene» som har kommet til Norge med sine barn. Sylvi Listhaug bør gjøre det klart at Frp ikke har sunket ned på Wiborgs saklighetsnivå.

To terrorsiktede søstre fra Bærum, som dro til Syria som tenåringer og sluttet seg til Den islamske stat (IS), har kommet til Norge med tre barn som trenger helsehjelp.

PST etterlyste søstrene internasjonalt i 2017. De har tidligere sagt til journalister at de ikke vil komme til Norge hvor de må regne med straff og kan bli skilt fra sine barn for en periode.

«Norske myndigheter har bistått to voksne og tre barn med å reise fra al-Roj-leiren i Syria. De to kvinnene er gjort kjent med at de vil bli pågrepet når de kommer til Norge. Hensynet til barna har vært avgjørende for hjemhentingen», skriver Utenriksdepartementet (UD) i en pressemelding.

«Levekårene i leirene er svært dårlige og farlige. Disse norske barna har i lang tid bodd i leir som ingen barn burde leve i. I leirene er det også en fare for at barn kan bli radikalisert og senere rekruttert til terrorbevegelser. I Norge kan barna få den oppfølgingen som de trenger,» sier utenriksminister Anniken og Huitfeldt (Ap).

Hun understreker at det blir opp til domstolen å vurdere om disse kvinnene har gjort noe straffbart og i så fall bestemme hvilken straff de vil få.

I NRKs Politisk kvarter i dag går Frps innvandringspolitiske talsperson, Erlend Wiborg, fra alle saklighetskonsepter og leverer en tirade med fordømmelser og påstander han ikke har dekning for. Det topper seg når han kaller de to kvinnene «kaldblodige terrorister».

IS er en blodig terrororganisasjon. Det betyr ikke at de to kvinnene har gjort seg skyldig i terror. Dette skal påtalemakten og retten finne ut av.

De to søstrene nekter ikke for at de frivillig reiste til Syria. Der møtte de helt andre forhold enn de hadde sett for seg. De hevder at de ble tvangsgiftet og at de ikke har foretatt seg noe annet enn å være husmødre med ansvar for barna sine.

De sier de ikke hadde noe annet valg enn å rette seg etter det IS-ledelsen i området bestemte.

I det ærend Wiborg er ute i, gir han katten i regelen om at politikere ikke skal engasjere seg i saker som skal opp for domstolen. Med sin påstand om at de to er «kaldblodige terrorister», foretar han en eklatant forhåndsdømming.

Det rammes av loven å slutte seg til en terrororganisasjon. Men det betyr ikke at to tenåringer som gjør det og hevder at de blir tvangsgiftet, skal straffes som blodige terrorister.

I Politisk kvarter i dag forsøker Wiborg å piske opp stemningen med å liste opp diverse grusomheter som IS er skyld i. Dette har ingen ting med saken å gjøre. Det handler om hvilke lovbrudd de to kvinnene har gjort seg skyldig i.

I Norge har vi rettsikkerhet. Det betyr at samfunnet skal beskyttes mot slike som Wiborg. Han er en representant for lynsjesamfunnet.

Wiborg mener det skulle vært opprettet en domstol i Syria som kunne ha dømt kvinnene. Han minner om at Frp tidligere har tatt til orde for det. Men FN og andre toneangivende land mener dette ikke er mulig å få til i det kaoset som preger forholdene i området.

Det er komplett uinteressant å høre hva Frp mener om noe som ikke eksisterer. Wiborg må forholde seg til verden slik den er.

Wiborg hevder de to kvinnene svikter som mødre når de ikke sender barna sine til Norge for å få hjelp og selv blir værende i flyktningeleiren. Wiborg vil ikke finne en eneste fagperson som vil anbefale de to mødrene å gi fra seg barna sine. Det vil barna ta skade av.

Barn og mor hører sammen, særlig når omgivelsene de vokser opp i er elendige og preget av frykt. Barna snakker ikke norsk. De har ingen i Norge de kjenner. Mor er eneste trygghets- og referansepunkt.

Wiborgs siste poeng er at disse to kvinnene er en trussel mot vår sikkerhet. Hvor tar han det fra? Tror han de har med seg dynamitt i kofferten eller at de har fått trening hos IS om hvordan man kutter hodet av folk med sverd?

Wiborg opphøyer seg til en privatpraktiserende sikkerhetsrådgiver som synser i vei etter eget forgodtbefinnende. Det er PST som har ansvar for å vurdere trusler. De to kvinnene ville ikke blitt hentet hjem om PST mente de representerer en sikkerhetstrussel.

Wiborg har snekret seg et ekkokammer for seg og sine. Det er ikke mange velgere som vil krype inn til ham.

Wiborg opptrer såpass i sin egen verden, og med en retorikk som ikke kan betegnes som noe annet enn usivilisert, primitivt og fordummende, at Sylvi Listhaug bør sette ham på plass. Frp er ikke tjent med å operere på Wiborgs saklighetsnivå.

Folk er opptatt av terror og sikkerhet. Men de fleste rister oppgitt på hodet når Erlend Wiborg triller fram kanonen og retter den mot to spurver fra Bærum.