Fengselet som oppbevaringssted for alvorlig psykisk syke

Alvorlig psykisk syke står ikke høyt nok oppe på politikernes prioriteringsliste. Derfor puttes de i fengsel uten behandling.

Det ble oppstyr i høst da en innsatt ved Bredtvet fengsel begikk selvmord. Mediene rapporterte om elendige soningsforhold.

Denne uken la Sivilombudet fram en rapport som bekrefter det vi har vært klar over i årevis:

Det sitter mange alvorlig psykisk syke i fengsel,uten at de får behandling. De burde vært på en psykiatrisk institusjon.

Sivilombudet konkluderer med at det er uholdbare soningsforhold ved Bredtvet. Innsatte for en umenneskelig og nedverdigende behandling.

Bruken av glattcelle er tredoblet siden 2018. Enkelte har måttet sitte fem døgn på glattcelle. Det er et klart lovbrudd.

Fengslene er underbemannet og innsatte får ikke den behandlingen de har rett på.

Slik har det blitt – og slik vil det bli, for det er ikke politisk vilje til å prioritere denne gruppen psykisk psyke.

Mangeårig rettspsykiater Randi Rosenqvist synes det er urimelig å la all kritikk ramme Bredtveit. Årsaken er at psykiatrien ikke har kapasitet, og at storting og regjering ikke finansierer fengslene tilstrekkelig, sier Rosenqvist til Klassekampen.

– Fengslene blir sulteforet, samtidig som de innsatte ofte har mer alvorlige psykiske lidelser. Det er et stort problem at de sykeste ikke får den hjelpen de trenger, nemlig innleggelse i psykiatrien over tid. Det er en skandale at vi ikke klarer å ta vare på disse, sier hun.

Dette har Randi Rosenqvist og andre fagfolk snakket om i årevis. I dag har vi om lag halvparten av det antall sengeplasser vi hadde i psykiatrien for 20 år siden. Trenden har vært nedbygging av sengeposter og sterkere satsing på poliklinisk behandling.

Problemet er at antallet alvorlig psykisk syke øker. Det er for mange som ikke kan klare seg med poliklinisk behandling. De må tas hånd om, ha kontinuerlig tilsyn en periode og bygges opp til å klare et liv utenfor en institusjon.

For alt for mange forverres tilstanden om de settes i fengsel framfor å få behandling.

Noen som ikke er i fengsel, er farlige for samfunnet. De burde fått tilbud om opphold på en psykiatrisk institusjon. Men det er ikke plass. De er ikke syke nok. I dag må en være alvorlig psykisk syk for å bli lagt inn. Og så snart en har kommet seg til hektene, er det ut igjen.

Alle nye sykehus som er oppført de siste tiårene har for få plasser til psykiatri. Randi Rosenqvist har flere gangen advart mot å selge unna psykiatrisk sykehus og de verdfulle tomter som er knyttet til dem, for å finansiere nye sykehusbygg. Hun hevder det ikke er tatt hensyn til krisen i psykiatriene i planene om nybygg i tilknytning til Rikshospitalet og Aker sykehus.

Problemene vil vokse oss over hodet. Vi klarer ikke å ta hånd om det økende antall alvorlig psykisk syke.

Denne uken la regjeringen fram en plan for styrking av eldreomsorgen. De vil at eldre skal bo lenger hjemme enn tidligere.

Det kan sikkert en god del, men problemet framover er mangelen på sykehjemsplasser.

Og verre skal det bli. Antallet demente øker sterkt. Det er vel og bra at både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg lover GPS-sporing til alle demente. Men dette er et sidespor.

Det må bygges flere institusjonsplasser for psykisk syke og demente. Det er på tide at politikerne tar det inn over seg.