Uniformløst Pride og regjeringskvartalet må innordne seg den rådende sikkerhetskulturen

Det er ikke bare Raymond Johansen som sliter med å forstå at politiet, av hensyn til sikkerheten, ikke får gå med uniformer i Pride-toget og at det skal brukes 3-4 milliarder for at ingen skal komme for nær regjeringskvartalet med bil.

Om vi skal tro at NRK velger å presentere de viktigste sakene først i Dagsrevyen, så var den viktigste saken fredag at politiet i år ikke får gå med uniformer i Pride-toget i Oslo.  Det har de fått gjort før, men ikke i år. Grunnen er skytingen mot London Pub, et samlingssted for homofile, under Pride i fjor.

Politiet har foretatt en sikkerhetsvurdering av arrangementet og konkludert med at politibetjenter, som deltar uten å være på jobb, ikke skal bære uniform. I tilfellet det skjer noe, skal publikum og politiet vite hvem som har ansvar for å gripe inn.

Slike avgjørelser fattes på såkalt politifaglig ansvar. Under koronaen ble det vedtatt en haug med regler på såkalt smittefaglig grunnlag. Regjeringen slukte det meste.

Hvis helsemyndighetene mener en streik utgjør fare for liv og helse, blir streiken stoppet med tvunget lønnsnemd. Hvis eksperter argumenterer med trygghet og sikkerhet, pleier politikerne å ta det til etterretning. Det er ikke noe å hente på å så tvil om fagfolks vurderinger av trygghet og sikkerhet. I ettertid er det lov å spørre om fagfolk fikk panikk framfor å kalkulere risiko med en viss nøkternhet.

Høsten 2011 ble alle elever sendt hjem fra skolen midt på dagen fordi 4 av 9.400 solgte brannslukkingsapparater (0,004 prosent) av en bestemt type hadde i Europa hatt en ukontrollert utblåsing i løpet av seks måneder. Ingen var blitt skadet. Faren for at det kunne skje på skolen, ble i ettertid beregnet til 0,00001 prosent.

Hvor mye politifolk i uniform under Pride svekker trygghet og sikkerhet, har ikke politiet oppgitt i prosent. Selvsagt ikke. De baserer seg kun på sitt faglige skjønn. Folk flest vil tenke motsatt. Jo flere politi i uniform, desto tryggere er det.

Regelen for politiet er at de kun bruker uniform når de er på jobb. Pride er et unntak.  Folk synes det tar seg fint ut at politiet marsjerer i samlet flokk for kjærlighet og mangfold. Det synes de selv også.

Det ville vært mer ryddig av ledelsen om de hadde vist til regelen om at de kun bruker uniform når de er på jobb. En slik innstramning ville ikke blitt akseptert. Det ville blitt tolket som om politiet ikke anser Pride som like viktig lenger.

Pride har etter hvert fått status som noe alle bør være for. Politikere og kjendiser som eventuelt ikke går i Pride-toget, må være forberedt på at medier ber om en begrunnelse.

Derfor har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ikke noe å tape på å underkjenne politiets sikkerhetsvurdering. Det blir oppfattet som en varm støtteerklæring til Pride. Han gir også næring til en debatt om politiet bør omgjøre sin beslutning.

Om politiet skal gå i uniform eller ikke, er en liten sak. Men mediene, i allianse med politikere, kan få denne saken til å vokse – framfor å la den avgå med døden.

At Raymond Johansen utfordrer den rådende sikkerhetskulturen, er positivt. Han har også pirket borti planene for regjeringskvartalet hvor milliardene skal rulle på sikkerhetens alter.

De er i gang med å føre opp to nybygg og sette Høyblokka i stand. Regjeringen har så langt sagt at det blir for kostbart å føre opp de to  andre byggene som er planlagt, men de holder fast på planene om at R1 som går i tunell langs regjeringskvartalet, skal flyttes noen meter og senkes 10 meter. Det vil koste 3,3 milliarder kroner. Det kommer nok på fire.

Byrådsleder Raymond Johansen har sagt at det ikke kan forsvares å bruke så mange milliarder på å flytte R1. Det vil dessuten ta et par tre år å bygge den nye traseen. Da må de finne andre løsninger for trafikken gjennom Oslo. Da kan denne løsninger like godt gjøres permanent, mener Johansen. S

å får heller tunellen være stengt om det er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner.

Forsvarskommisjonen vil bruke 70 milliarder kroner mer på Forsvaret. De begrunner hvorfor de vil øke bevilgningene så mye. Politiet viser til sine faglige vurderinger og behovet for å ha oversikt om en situasjon skulle oppstå. Vi har fått høre fint lite om hva som ligger bak kravet om at R1 må flyttes.

Det er grenser for hvor mange milliarder vi skal bruke på sikkerhet. Regjeringen bør be Statsbygg legge fram en ny utredning om R1. I dette arbeidet bør Oslo kommune trekkes inn. De er vitterlig meningsberettiget om biltrafikken gjennom sentrum. Pride-toget gjennom sentrum finner Raymond Johansen sin plass i – med eller uten politi i uniform.