Ansatte som avsetter kommunedirektører

Politikere roter det gjerne så pass til at ledere i kommunesektoren i praksis er uten rettsikkerhet. Da koster det fort mange millioner å bli kvitt en toppsjef framfor å gjøre forsøk på å løse konflikten.

­Før jul i fjor rettet ledergruppa i Porsgrunn kommune mistillit mot rådmann Rose-Marie Christiansen. Hun ble sykemeldt og har erkjent at løpet er kjørt for henne i stillingen som nå heter kommunedirektør.

Hun har imidlertid ikke inngått noen sluttavtale med kommunen. Hun har ikke en gang fått lese dokumentet hvor mistilliten mot henne beskrives.

I fjor høst var det uro i kommunenes toppledelse. Hva det konkret dreier seg om, er ikke kjent. Men det er vanlig i slike situasjoner at det etter hvert utvikler seg misnøye med hvordan kommunedirektøren griper konfliktsaker an.

– Jeg har vært sykmeldt siden starten av desember i fjor, og jeg har ikke hørt noe fra arbeidsgiver på 50 dager. Jeg vet ikke hva jeg skal ha gjort, og saken er en stor påkjenning for meg, uttalte rådmann Rose-Marie Christiansen til Kommunal Rapport i slutten av januar.

Janicke Andreassen orienteres

Før jul tok ledergruppa kontakt med ordfører Janicke Andreassen (A) og sa de ikke lenger hadde tillit til sjefen sin.

Janicke Andreassen burde da sagt til de ansatte at hun ville ta et initiativ for å løse problemene. For alt hva vi vet, foreslo hun det. Det er mulig ledergruppa sa at det ikke var en løsning, at de hadde bestemt seg – de hadde ikke tillit til Christiansen.

Det Janicke Andreassen burde gjort, var å be om en samtale mellom kommunedirektøren og noen i ledergruppa. Hun burde dannet seg et bilde av hva problemene besto i. Det hadde vært mulig å koble inn en ekstern rådgiver for å løse problemene. Det er ikke sikkert det hadde ført fram, men det hadde vært verdt et forsøk.

Janicke Andreassen valgte å krype inn i hulen sin. Rose-Marie Christiansen ble værende i kulden uten å få vite hva kritikken mot henne gikk ut på og hva kommunen ville foreta seg.

Andreassen tok opp saken på et lukket kommunestyremøte i januar. Det endte med at hun fikk med seg to andre fra kommunestyre og et mandat for å forhandle fram en sluttavtale med Rose-Marie Christiansen.

Christiansen har hatt stillingen siden 2021 og fyller 60 år i mai. De er ennå ikke blitt enige om en sluttavtale.

Jostein Nordbø i Norsk Kommunedirektørforum om åpenhet

Advokat Jostein Nordbø i Norsk Kommunedirektørforum, som representerer Christiansen, sier til Kommunal Rapport at hun har partsinteresser og ikke kan ivareta sin rett til å uttale seg om hun ikke kjenner til kritikken mot henne.

Han peker på at kontradiksjon er et grunnleggende prinsipp som må ivaretas for å sikre rettssikkerheten og et korrekt faktagrunnlag.

Kommunen vil betale Christiansen en kronesum og være ferdig med saken. Christiansen har tidligere sagt at hun har avvist å løse saken ved å få utbetalt 18 månedslønner. Janicke Andreassen sier at kommunen ikke har gitt et slikt tilbud.

Janicke Andreassen vil kunne få utbetalt mer enn lønn i 18 måneder. Hun har en god sak.

Det er tvilsomt om kommunen har saklig grunn til oppsigelse om de ikke har gjort et forsøk på å løse konflikten. Kommunen stiller også svakt fordi de i realiteten har sagt opp Rose-Marie Christiansen uten å gi henne en begrunnelse.

Sluttpakke og advokathonorarer vil fort koste kommunen over tre millioner kroner.

Det virker som om ledergruppa oppfatter sin mistillit til sin sjef som varsling. Da har de rett til å være anonyme.

En nylig dom tyder på at retten mener denne typen kritikk er å oppfatte som en varsling, selv om det formelt ikke framsettes som et varsel. Fremsettes det som et varsel, skal det undersøkes om rådmann Rose-Marie Christiansen har forbrutt seg mot bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Det er mulig ledergruppen i Porsgrunn mener Rose-Marie Christiansen ikke har gjort noe juridisk galt, men at hun ikke holder mål som leder. Det må det også tas fatt i. Det er umulig å få løst problemer dersom kritikk ikke legges på bordet.

Ordfører Janicke Andreassen ser ikke ut til å ha vurdert å svare de ansatte at hun og kommunestyret har tillit til rådmannen og at de må forholde seg til det. Istedenfor legger hun byens kommunedirektør på offeralteret uten å snakke skikkelig med henne.