Bamsegutt og NRK i byråkratiets ondskap

Opinionen ble splittet, følelsene så sterke og protestene så mange at NRK la seg flat og gikk i hi. Det Tore Strømøy mislykkes med å fortelle om, er at velmenende byråkratier har en innebygget ondskap som kan ramme mennesker selv om det ikke er meningen.

Fortsatt er det godt liv i debatten, eller rettere sagt, protestene og følelsesutbruddene, etter NRK-dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt». NRK har jobbet i fire år med denne serien. Det står en hel redaksjon bak programleder Tore Strømøy. En redaksjonssjef og to redaktører har gått god for programmene. Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen hadde den også på sitt bord. Godkjent på høyeste hold, med andre ord.

Jan-Egil «Bamsegutt» Granfoss fikk for 32 år siden en betinget sedelighetsdom mot seg som ble kjent for NRK noen uker før serien skulle sendes. Ledelsen i NRK mente det ikke var grunn til å hente fram denne dommen, blant annet fordi det kunne bli en unødvendig belastning for alle berørte. Den etiske hovedregelen er at gamle dommer ikke skal hentes fram igjen uten at det er meget gode grunner for det.

Når tema for programmene var å belyse Granfoss slit for å komme seg tilbake til Norge med sin familie, er det forståelig at de ikke ville gjøre et poeng av sedelighetsdommen. Hva hadde den med saken på gjøre?

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen beklager

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen beklager at NRK har gjort seg skyldig i en alvorlig feilvurdering. – Vi ga publikum et ufullstendig bilde av historien, sier hun blant annet til VG, og legger til : «Når vi gjør feilvurderinger, og dermed ikke lever opp til den høye journalistiske standarden vårt innhold skal ha, må vi vise ydmykhet og rydde opp så raskt vi kan».

– Jeg er svært lei meg for at denne serien har blitt en belastning for den familien som er omtalt. Jeg vil benytte anledningen til å gjenta min uforbeholdne unnskyldning til dem og de fornærmede fra saken i 1991, sier hun

Nå skal de gjennomgå saken nøye, se på prosedyrer og rutiner der målet er at de skal lære av den feilen de gjorde og sikre at noe lignende ikke skjer igjen.

Om vi skal tro det kringkastingssjefen sier, har de i NRK en programleder, en redaksjon og tre redaktører som ikke er i stand til å sikre at programmer NRK lager holder den journalistiske standarden NRK skal ha.  

Den beste kan gjøre en feil, men skal vi tror en liten flokk av redaktører ikke er i stand til å bedømme en programserie ?

Dette handler ikke om rutiner. Det er bare prat. Det er ingen rutiner som er brutt. Et knippe ledere i NRK har hatt god tid på seg til å vurdere saken og de har truffet en beslutning: Ingen elsker Bamsegutt innfrir NRKs krav til etikk og kvalitet.

Det er noen uenig i. Tore Strømøy lager subjektive fortellinger. Det har han alltid gjort. Han er blitt kritisert for flere av programmene han tidligere har lager. NRK har forklart og forsvart.

Denne gangen oppfordret han til en aksjon på Spleis for å samle inn penger til Bamsegutt og hans familie. På få dager ble det samlet inn over tre millioner kroner.

Så kom protestene på sosiale medier. Bamsegutt ble omtalt som en sexovergriper. NRK ble kritisert for å ha tegnet et falskt bilde av ham.

Dette handler ikke om rutiner. Det er bare prat. Det er ingen rutiner som er brutt. Et knippe ledere i NRK har hatt god tid på seg til å vurdere saken og de har truffet en beslutning

Elin Ørjasæter kritiserer 

NRK har fattet en redaksjonell avgjørelse som kringkastingssjefen i ettertid ikke vil stå inne for. Det er saken.

Tore Strømøy har også fått kjørt seg. Kommentator Elin Ørjasæter har gått lengst. Hun mener NRK bør avskilte Tore Strømøy som programleder. I en egenannonse for Nettavisen på Facebook sammenlikner hun Tore Strømøy med en pilot som stadig kommer full på jobben.

Professor Thorvald Hærem løfter i et innlegg i Dagens Næringsliv fram hva debatten burde handlet om, og som er Tore Strømøys anliggende. Han peker på at det i byråkratier som er bundet til å forholde seg til regler, oppstår ondskap som ikke er villet. Det finnes individer som av ulike grunner ikke passer inn i regelsystemet. De blir kastet fram og tilbake. Han mener styrken i serien er at den viser at ingen enkeltbyråkrat gjør noe galt, men at systemet likevel er låst i et handlingsmønster som gjør ondt.

NRK bidro til å få Bamsgutt hjem. De kjøpte billetter via sitt reisebyrå og sendte regningen videre til advokaten. Det ble en sak med kritisk vinkling i flere medier. NRK skal da ikke bidra til å få folk hjem fra utlandet. Det er UDs sitt ansvar.

Noen i NRK bare fikset det. Men det er ikke noen i Nav som kan opptre slik. Derfor ble Bamsegutt sendt fram og tilbake i systemet. Han gjør feil, blir oppgitt, frustrert og truer.  Han blir en belasting for dem som egentlig vil hjelpe ham.

Den debatten fikk vi ikke. Vi fikk en debatt om hvor håpløse NRK er som ikke lager saker på 32 år gamle dommer. Slik blir det når kringkastingssjefen bare er opptatt av å få stormen til å blåse over, og løser ‘problemet’ ved å avpublisere et program svært mange ønsker å se.