Budsjett – lite drahjelp for regjering i motbakke

Kravene er så høye og forventningene så store til statsbudsjettet som legges fram i morgen, at det ikke vil bidra til sårt tiltrengt drahjelp for Ap og Sp. Regjeringen kan fort bli dyttet lenger ned i grøfta.

De siste ukene har interessegrupper hengt i stroppen for å fortelle medlemmer, velgere og regjeringen hva de forventer eller krever i statsbudsjettet for neste år. Det er en gedigen mengde milliarder det dreier seg om.

LO sier rett ut at regjeringen må øke bruken av oljepenger. Det legger nok regjeringen opp til, men det blir ikke nok til å innfri de skyhøye kravene som fremsettes fra alle sektorer.

Regjeringen lekker som en sil fra forslaget til neste års statsbudsjett. Vi har imidlertid fått påfallende få lekkasjer som kan få velgere til å vende tommelen opp.

Meldingen om at regjeringen kutter barnehageprisene med 2.000 kroner i måneden neste år, kom tre dager før valget. Siden har det ikke kommet lekkasjer om tiltak for å hjelpe folk flest som strever i dyrtiden.

Renten kan fortsatt stige, og den forventes å holde seg på dagens nivå i alle fall ett år framover.

Det kan selvsagt komme endringer i skatte- og avgiftsopplegget. Men alt tyder på et statsbudsjett der det legges opp til at folk flest fortsatt må belage seg på dyrtid. Mange har fått økonomiske problemer – og flere vil få det neste år.

Det vil selvsagt ikke Trygve Slagsvold Vedum si i finanstalen.

Han vil holde fram alle de grep regjeringen tar for å motvirke kostnads- og renteøkningen som har rammet alle land.

SV, Rødt, LO og deler av Arbeiderpartiet hører det han sier, men deres budskap vil være at regjeringen ikke gjør nok for å redusere forskjeller og hjelpe folk flest som sliter økonomisk. Med ulike varianter vil også opposisjonen hevde at regjeringen ikke gjør nok.

Det Trygve Slagsvold Vedum ikke kan si, er at den norske befolkning som er blant verdens rikeste, ikke kan forvente å bli rikere i årene framover. Noen vil bli rikere, men mange vil måtte belage seg på en lavere levestandard.

Grunnen er at staten må bruke mer penger på å opprettholde velferdssamfunnet, behandle og gi omsorg til et økende antall eldre og styrke Forsvaret.

Det politiske flertallet holder fast ved at velferdsordningene skal gjelde alle. Familier som har flere millioner kroner i årlig inntekt, skal også få høyere barnetrygd. De skal også som andre foreldre, nyte godt av at det neste år skal koste 12.000 kroner mindre å ha et barn i barnehagen.

Hvis trygdene skal økes, og det vil SV være opptatt av i forhandlingene om statsbudsjettet, kan dette kobles til å frata de rikeste barnetrygd og la de betale mer enn folk flest for å ha barn i barnehagen.

Det ville vært en meget synlig måte å «ta de rike på», slik LO-leder Peggy Hessen Følsvik har formulert seg. Men det er skatt hun er opptatt av. SV vil beholde alle velferdsordninger også for milliardærene, må vi regne med.

Alle former for skatt får fort negative bivirkninger. Noen flykter til Sveits. Andre rikinger konstaterer at de får mindre kapital til å investere i nye arbeidsplasser.

Kjersti Bergstø med krav

SVs nye leder, Kjersti Bergstø, vil markere seg med tydelig kritikk av regjeringens forslag til statsbudsjett. Hun vet at SV vil få gjennomslag for en del endringer i forhandlingene om å sikre flertall for budsjettet. 

SV får ikke regjeringen til å øke bruken av oljepenger. De er tvilsomme om de vil vinne fram med vesentlige endringer i olje-, energi- og klimapolitikken. Det enkleste, både for regjeringen og SV, vil være å la det handle om «kroner og øre til folk flest».

Statsbudsjettet er i normale tider en mulighet for regjeringen til å vise fram sin politikk – med sikte på å øke velgeroppslutningen. Slik var det ikke i fjor, og det blir neppe slik i år heller. Vi kan forvente at SV vil profilere seg ved å peke på alt som er galt i forslaget til statsbudsjett. Det vil bringe regjeringen i en forsvarsposisjon.

I morgen, fredag, har imidlertid Trygve Slagsvold Vedum muligheten til å innta en offensiv posisjon med regjeringens forslag til statsbudsjett.