Dødfødt tale om sanksjonering av Israel

Musa Norge, med et selvbilde som en elefant, kan selvsagt servere ord til innvortes bruk, men i en farligere verden bør vi holde en lav profil – enten det gjelder Gaza, Ukraina eller Kina. Det bør selv SV kunne forstå.

­SV reagerer sterkt på Israels krigføring i Gaza. Det er de ikke alene om. De er derimot temmelig alene med forslaget om at Norge skal innføre sanksjoner mot Israel, be andre land slutte opp om sanksjonslinjen og kreve stans i kamphandlingene.

Regjeringen har sluttet seg til kravet om en våpenhvile. Nato-landene har ikke lagt seg på denne linjen.

Det ligger an til at det kan bli midlertidig våpenhvile slik at det blir mulig å få fraktet inn store mengder nødhjelp til befolkningen. USAs president Joe Biden har sagt at det må skje. Da vil det skje. Israel må bare få litt tid på seg til å legge til rette for en våpenhvile.

Skal knuse Hamas

Israel har sagt at det ikke er aktuelt med en permanent våpenhvile. Deres plan er fortsatt å knuse Hamas, men de lover å spare så mange sivile liv som mulig.

Det er bred enighet i de vestlige land om at Israel har rett til å forsvare seg. Biden kan ikke annet enn å la Israel få fortsette krigføringen.

Reaksjonene på Israels krigføring er så sterke verden over at det begynner å bli et problem for USA. Derfor må han signalisere en løsning og holde verden med prat.

Biden mener løsningen er en tostatsløsning og at de ikke kan godta at Israel skal okkupere Gaza. De må bli ferdig med krigen og trekke seg tilbake.

Hvordan Israels behov for sikkerhet skal ivaretas i Gaza, er helt i det blå. Det samme kan sies om to-statsløsningen. Etter at Israel i 30 år har økt antallet bosetninger på Vestbredden, er det ikke mulig å etablere en stat der uten at en rekke bosetninger må rives.

Netanyahu i klisteret

Det er ikke bare Benjamin Netanyahu og Israels politiske ledelse som sitter i klisteret. Det gjør Joe Biden også. Én ting er at opinionen i stadig flere land vender seg mot USA for at stormakten ikke får Israel ut av blodtåka. Like bekymringsfullt er det at Israel mister støtte i USA.

Flere amerikanere er lei både Ukraina og Israel. Dette vil Republikanerne utnytte til fulle fram mot valget neste høst.

SV har ikke kunngjort at de har sett lyset når det gjelder løsningen på krisen i Midt- Østen. Det vil ha slutt på krigen og tror sanksjoner hjelper.

Når vi har innført sanksjoner mot Russland, må vi være konsekvente og sanksjonere mot Israel også, mener Ingrid Fiskaa, utenrikspolitisk talsperson for SV.

Forslaget er dødfødt. USA og Nato er ikke der en gang at de krever at Israel skal trekke seg ut av Gaza. Det er en våpenhvile på noen dager de vil ha – og som de vil få.

Det virker som om SV mener sanksjonene mot Russland har vært vellykkede. Det har de aldeles ikke. De har rammet EU-landene i like stor grad som de har rammet Russland. Russisk økonomi ligger ikke på sotteseng.

I det emosjonelle klima som krigen i Gaza har skapt, forsøker SV å utnytte situasjonen ved å lansere forlag som ikke henger på greip. Regjeringen sier rett ut at de ikke har sans for symbolpolitikk.

Norge har stukket hodet fram ved å be om våpenhvile. Det er neppe klokt av Norge å fortsette med alenegang i utenrikspolitikken.

Hva om Trump vinner?

Verden er blitt farligere. Norge er et lite land som er helt avhengig av Nato og USA. Blir Donald Trump president, må vi regne med at det får konsekvenser for Nato og Norge.

Små land er tjent med å holde en lav profil når verden blir farligere. Vi skal ikke legge skjul på hva vi mener, men vi bør legge oss på samme linje som våre allierte i brennbare utenrikspolitiske spørsmål.

Det gjelder også krigen i Ukraina. Russland er en nabo som vi skal leve tett og godt med etter at krigen er slutt. Vi må derfor ikke gjøre mer ut av sanksjonene enn høyst nødvendig. Derfor har regjeringen gjort klokt i ikke å ofre fiskerisamarbeidet med Russland.

Russland forstår at vi må legge oss på samme linje som EU og Nato, men det er viktig å markere at vi ikke sanksjonerer og bygger ned samarbeidet med Russland mer enn vi må.

Israel har merket seg at Norge har inntatt en annen holdning enn vestlige land når det gjelder krigen i Gaza. Om vi forenkler bildet litt, er det kun Frp og KrF som for tiden står for det vi kan kalle en israelsvennlig politikk.

Norge har mistet posisjonen som gjorde det mulig å få Israel og palestinerne med på å føre fredsforhandlinger som ledet framt til Oslo-avalen. Det er ikke noe stort tap.

Norge er et lite land, med mye penger. Vi blir nok regnet med i giversammenheng. Ellers betyr det ikke all verden hva vi mener. Det er USA som sitter i førersetet for hva som skal skje i Gaza og Israel. Det er ikke plass til Norge i baksetet en gang.