Enda flere millioner til toppsjefer

Med sin rause holdning til lederlønninger spenner Kjell Inge Røkke bein under næringsminister Jan Christian Vestre, som forsøker å dempe lønnsveksten til toppsjefer. Redusert bonus gir økt fastlønn.

­Aker-sjef Øyvind Eriksen tjente 34 millioner kroner i fjor, melder NTB. I 2022 tjente han 31,8 millioner. Det er en økning på 7 prosent.

Ikke noe å lage oppstyr om, vil noen si. Det kan ikke næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) si. Han har sagt at ledere ikke må få en større lønnsøkning enn ansatte. Og han tenker ikke i prosent. Han mener i kroner og øre. I alle fall er det dét han har sagt.

Han hadde nok ikke sjefer på Eriksens nivå i tankene. I så fall skulle hans lønn ha økt fra 31,8 millioner til maks 31,85 millioner. De fleste arbeidstakere har fått betydelig mindre enn 50.000 kroner i lønnstillegg. Men la gå – 50.000 mer til Øyvind Eriksen.

Øyvind Eriksens lønn

Det er styret i Aker som bestemmer hvor mye Øyvind Eriksen skal tjene. Det betyr i praksis selskapets største eier, Kjell Inge Røkke.

Er det noe Røkke ikke bryr seg om, så er det hva næringsministeren mener om hva toppsjefer i private bedrifter skal tjene. Det er det styret og markedet som skal avgjøre.

Kjell Inge Røkke er ute etter de beste, og han lokker med høy lønn for å få tak i dem.

Dessuten mener Røkke at det ikke gir mening, for ikke å si at det er urettferdig, at han og andre aksjonærer skal kunne ta hundrevis av millioner i utbytte når det er Øyvind Eriksen og hans nærmeste som sørger for lønnsomheten i det daglige.

Røkke har vært raus i skilsmisseoppgjøret med sine to koner. Han er også raus med sin høyre hånd i et par tiår, Øyvind Eriksen.

I fjor tjente Anders Opedal, konsernsjefen i Equinor, 20,7 millioner kroner. Det er 1,1 million kroner mer enn i 2022, og en økning på i overkant 5 prosent.

Det er 12 personer i Equinors konsernledelse. Lønnen varierer noe, men ingen av dem tjener mer enn 6,57 millioner kroner.

Sjefen i DNB, Kjersti Braathen, fikk 15,8 millioner

Sjefen i DNB, Kjersti Braathen, fikk 15,8 millioner kroner utbetalt i fjor. Det bare 400.000 kroner mer enn i 2022. Så selv om DNB leverte et rekordstort overskudd, passet styret på at lønnsøkningen ble på under 3 prosent.

Ingen slår sjefen i Orkla, Nils K. Selte, når det kommer til lønnsøkning. Han tjente 25,4 millioner i fjor. Det er 15 millioner mer enn i 2022. Da jobbet han ikke hele året som konsernsjef.

Når lønnen ble så pass høy i fjor, har det sammenheng med at noen opptjente opsjoner ble tatt ut som bonus. Grunnlønnen er på 12 millioner kroner.

Hva private selskaper betaler sine toppsjefer, kan ikke regjeringen blande seg opp i. De kan imidlertid lage regler for de selskaper der staten er inne på eiersiden. Det har Jan Christian Vestre gjort.

I dag kan ledere få en bonus på inntil 50 prosent av lønnen. Fra neste år er grensen satt ved 25 prosent.

Hvis aksjeprogrammer er inkludert i lønnsavtalen, kan ikke bonus og aksjer utgjøre mer enn 55 prosent, i tillegg til fastlønnen. I dag er grensen 80 prosent.

Det heter videre at styrene skal ha gode grunner hvis de velger å øke ledernes lønn mer enn de ansattes.

Styret i Equinor mener at de har slike gode grunner. Når det blir lavere bonus, vil de øke fastlønnen. De hevder det er nødvendig for å sikre at lønnen er konkurransedyktig.

Dagens Næringsliv skriver at Equinor har tauet inn eksperter for å vurdere selskapets lønnsnivå, sammenliknet med norske og noen utenlandske selskaper.

Jon Erik Reinhardsen forklarer

Styreleder Jon Erik Reinhardsen hevder lederne i Equinor enten tjener akkurat godt nok til å ligge på det laveste nivået som anses som konkurransedyktig – eller, i noen tilfeller, under.

Han hevder at den planlagte reduksjonen i variabel lønn vil svekke konkurransedyktigheten for godtgjørelse for alle medlemmer av konsernledelsen – og at det vil øke risikoen for at ledere forlater selskapet.

Det vil også gjøre det vanskeligere å rekruttere til stillinger i konsernledelsen. Derfor økes fastlønnen. Hvor mye, har de ikke sagt noe om så langt.

Equinor er Nordens største selskap. Lønnsomheten er eventyrlig for tiden. Det kan godt argumenteres for at Anders Opedal burde tjent 40 millioner i året. Han hadde sikkert fått det om Kjell Inge Røkke eide selskapet.

Både Orkla, som før Stein Erik Hagen fikk kloa i det og ble styreleder var landets største selskap, og storselskapet Aker lønner sine toppledere bedre enn Equinor.

Styret i Equinor varsler at det ikke vil bli hengende etter lederlønnsutviklingen i landets største selskaper.

Andre bedrifter hvor staten har en betydelig eierandel, kan legge seg på samme linje. Dermed øker styret fastlønnen.

Det var ikke meningen med å stramme inn på bonusutbetalingen. Meningen var å begrense lederlønningene. Det er lettere sagt enn gjort i et marked der det er kamp om de beste hodene.