Feil kurs å opprette flere departementer

Statsrådsendringene varsler ikke det Ap trenger mest av alt – politisk fornyelse. Flere departementer gjør politisk styring og koordinering vanskeligere.

For Jonas Gahr Støre og ledelsen i Ap står habilitet og tillit til politikere øverst på listen over problemer som må løses. Derfor skyves Anniken Huitfeldt ut av regjeringen.

Støre bruker ikke endringer i regjeringen til å signalisere en politisk kursendring. Politikken ligger fast. Fornyelsen ligger i at fem departementer får en ny politisk ledelse.

De nye som har fått et statsrådstaburett, utmerket seg ikke med politisk erfaring på nasjonalt plan. De har det til felles at Støre mener det har et potensial for å lykkes og kan bli toneangivende politikere framover.

Ap og Sp inngikk en avtale om at Arbeiderpartiet skulle ha muligheten til å hente inn en ny statsråd etter omtrent halvgått løp. At de henter inn en statsråd for digitalisering, er ingen bombe. Linda Hofstad Helleland (H) var distrikts- og digitaliseringsminister i Erna Solbergs regjering.

Det var ikke all verden Helleland fikk utrettet. Ap og Sp så derfor ingen grunn til å opprettholde denne funksjonen. I går vedtok regjeringen å opprette et nytt departement, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, med Karianne O. Tung som den første statsråden.

Begrunnelsen for å opprette enda et departement er at digitalisering stadig blir viktigere. I år har kunstig intelligens (KI) for alvor tatt av. Regjeringen har bevilget én milliard til forskning på KI. Nå får KI og digitaliseringssatsingen et eget departement.

– Vi gjør denne endringen fordi det er noen politikkområder som vi må ha enda større oppmerksomhet om i tida framover. Økt bruk av teknologi og digitalisering påvirker hverdagen til hver og en av oss, men også samfunnet som helhet. Det gir enorme muligheter, men krever også kunnskap, styring og regulering. Nå får vi en egen statsråd som skal jobbe tett sammen med mange andre i regjeringen på dette sentrale feltet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Mens Helleland fikk ansvar for distriktene i tillegg til digitalisering, får Tung ansvar for statlig personal- og arbeidsgiverpolitikk, drift og utvikling av statsforvalterne, byggingen av det nye regjeringskvartalet og regjeringens tillitsreform.

Griper fatt i helse

Digitaliserings- og forvaltningsministeren vil få med seg tre avdelinger og rundt 130 personer fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Det nye departementet skal være i drift fra årsskiftet av. Inntil videre skal kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung holde til i Kommunal- og distriktsdepartementet.

På spørsmål fra NRK om hvilke utfordringer hun som ny digitaliseringsminister vil gripe fatt i, nevner hun først helse. Det er forståelig, for på dette området er det mye å ta fatt i. 

Det er også på dette området regjering og forvaltningen i størst grad har mislykkes. Fellesprosjektet Akson er avviklet. Helseplattformen i Helse Midt Norge er et skrekkens eksempel på hvor galt det kan gå.

Hvordan Karianne Tung skal bidra på helseområdet der Ingvild Kjerkol har ansvaret, er det ingen som vet. Det vi vet, er at enhver regjering sliter med koordinering mellom departementene. Det blir ikke nødvendigvis en styrking av digitaliseringen ved at det opprettes et eget departement for det.

– Vi trenger en mer effektiv stat, sier Støre. Det samme sa og sier Erna Solberg (H). De får ikke det ved å øke antallet departementer.

Det mest effektive er å lage store, sterke departementer som kan drive igjennom endringer på det området de har ansvar for.

På helseområdet har en overlatt alt for mye styring til de regionale helseforetakene. De lurer nok på om de også skal forholde seg til det nye digitaliseringsdepartementet på et vis. Også andre etater der de er i gang med omfattende digitaliseringsprosjekter, lurer på det samme.

Karianne Tung  mer enn digitaliseringsprat?

Det kan være at Karianne O. Tung i praksis får en prate- og bevisstgjøringsrolle med innslag av lett koordinering på digitaliseringens område. Hun har andre oppgaver hun kan sette tennene i.

Det meste dreier seg om å holde hjulene i gang. Det forventes ingen nye grep når det gjelder statlig personal- og arbeidsgiverpolitikk. Drift og utvikling av statsforvalterne er plankekjøring. Byggingen av det nye regjeringskvartalet går sin gang. Løpet er lagt. Regjeringens tillitsreform, som vi ikke har merket mye til, får hun også ansvaret for.

Fordelen Karianne Tung har, er at hun har høy kompetanse på digitalisering. Hun har forutsetninger for å bygge et sterkt digitaliseringsteam i departementet. Derfor er det for tidlig å si om det det blir mest prat om digitalisering i det nye departementet.

Regjeringen vil at Olje- og energidepartementet skal hete Energidepartementet fra 1. januar av. Det er ikke annet enn symbolpolitikk.

Regjerings mest erfarne politiker ved siden av Støre, Espen Barth Eide, er i gang som ny utenriksminister.  Selv om Anniken Huitfeldt har gjort en god jobb, peker flere på at Barth Eide har et internasjonalt kontaktnett og en posisjon som gjør at han kan få større gjennomslag for Norges syn og interesser enn noen andre.

Når unge Andreas Bjelland Eriksen (31) erstatter tungvekteren Bart Eide som klima og miljøminister, og han endatil kommer fra oljebyen Stavanger og fra stillingen som statssekretær i Olje- og energidepartementet, må han finne seg i å bli møtt med en viss skepsis fra dem som ivrer for en mer radikal klimapolitikk. Det ser ut til at han vil klare seg. Han var alt i ringen i Politisk Kvarter i NRK i dag tidlig.

Jan Christan Vestre  en suksess

Jan Christian Vestre fikk på rekordtid en sentral posisjon i Ap. Støre satser på å gjenta suksessen med Andreas Bjelland Eriksen.

Kari Nessa Nordtun har alt stjernestatus i Ap. Hun får nå muligheten til å ta skolepolitiske grep som går hjem hos folk. Hun har et godt velgertekke, men det er den politikken hun vil fronte som avgjør. Utfordringen er å utforme en skolepolitikk for Ap som skiller seg ut fra det SV og Høyre står for.

Det er en skolekrise på gang. For regjeringen med Nordtun i font haster det med å ta grep som endrer skolen slik at flere vil bli lærere og at lærere blir på post.

De nye statsrådene må holde høy fart fra første dag av. De har ikke all verdens tid på seg før de må vise fram sine tiltak og prioriteringen. Det er ulempen med å komme inn etter halvgått regjeringsløp.

Og som statsråd har en ingen opplærings- eller fredningstid. Det er fult ansvar og et beinhardt kjør i beslutningsmaskinen fra første dag av.