Forsoning med samene står i stampe

Det blir ikke forsoning mellom storsamfunnet og det samiske miljøet når toneangivende samiske representanter ikke er rede til kompromiss.

­Det ble ikke noe besøk i dag av Jonas Gahr Støre i den samiske barnehagen på Tøyen i Oslo. Støre tenkte at å besøke barnehagen kunne være en fin måte å markere samenes nasjonaldag på. Støre i barnehagen, med ei lita jente i samekofte på fanget, hadde blitt fin profilering. Men det var for godt til å bli sant.

Flere foreldre ga beskjed om at de ville holde barna hjemme om Støre kom på besøk. Det var også planer om å skrive leserinnlegg i avisene, skriver Aftenposten.

Støre dukket ikke opp i barnehagen i dag. Han avlyste det for en tid tilbake. Selvsagt gjorde han det.

Det er samens nasjonaldag i dag. I den forbindelse har Jonas Gahr Støre lagt ut et innlegg på Instagram der han gratulerer samene med dagen.

Han peker på at vi fortsatt har en jobb å gjøre med å ta vare på Norges samiske kulturarv og at han er glad for å stadig flere flagger med det samiske flagget.

Videre gjentar han beklagelsen overfor reindriftssamene på Fosen.

– Så vil jeg, igjen, beklage at konsesjonsvedtakene for vindkraftturbinene fra 2013 innebar et brudd på menneskerettighetene fordi de vil ha en vesentlig negativ effekt på reindriftssamenes mulighet til å dyrke sin kultur. Det er vårt ansvar å sørge for at rettighetene ivaretas, skriver Støre.

At Støre beklager igjen, gjør ikke inntrykk i det samiske miljøet der aksjonistene rår grunnen for tiden.

Det har låst seg mellom regjeringen og samene, representert ved Sametinget.

Fosen-saken er en verkebyll. Det er vanskelig å finne en løsning. Regjeringen vegrer seg for å skjære igjennom uten en avtale. De kan gjøre det ved å legge opp til avbøtende tiltak som er så pass omfattende at de vil vinne fram om saken igjen bringes inn for retten.

Konflikten i Finnmark

Det er bortimot umulig for regjeringen å få gjennomført sine planer om å bygge ut mer vindkraft i Finnmark ute å ende i konflikt med samiske interesser. Det ender fort i en ny Fosen-sak.

Regjeringen ønsker seg forsoning med det samiske miljøet. I juni i fjor mottok Stortinget Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Å få dokumentert fornorskningspolitikkens skadevirkninger på 700 sider har sin egenverdi.

Meningen var at rapporten skulle føre til noe mer – et oppgjør, bot og bedring. Det er her det låser seg.

Samene vil ikke ta imot en unnskyldning om den ikke følges opp av en annen politikk enn den regjeringen står for.

Regjeringen vil ikke rive vindmøllene på Fosen. De vil at det skal settes opp vindmøller på områder i Finnmark som samene mener skal være forbeholt vinter- eller sommerbeite for reinen.

Regjeringen kan ikke droppe planene om mer vindkraft i Finnmark. Der er nødvendig for at ikke Finnmark skal avfolkes. De må tilbys mer kraft til ny industri.

Flere steder i Nord-Norge preges av sterk uenighet og et spent forhold mellom samer og den øvrige befolkningen. Slik vil det fortsatt være.

Samene vil ikke godta kompromisser. Regjeringen vil ikke legge bort sine planer om vindkraft. Interesser står steilt imot hverandre.

Biskop Øygard vil ha endring

Biskopen i Nord Hålogaland, Olav Øygard, erkjenner konflikten. I et intervju med Vårt Land stiller han spørsmål ved om vi trenger så mye mer energi. Han vil at vi skal redusere energiforbruket vårt.

Det vil ikke flertallet på Stortinget vite av. Vi skal ha mer grønn energi. Det er mulig å få til uten å ødelegge naturen og avskaffe reindriften. Det er regjeringens politikk. Det må Sametinget innrette seg etter.

Regjeringen har sagt de vil inngå kompromisser. Det må også samenes representanter være med på. Det blir ingen forsoning dersom det er et ufravikelig krav at det ikke skal settes opp vindmøller dersom reineiere, med støtte av Sametinget, er imot det.

Det er normalt i et demokrati  at ulike interessegrupper står mot hverandre. Men planene om en forsoningsprosess forkludrer debatten.

Om det ikke løser seg, får vi legge forsoningen på hylla. Storsamfunnet skal ikke slutte å ta hensyn til samenes interesser. Samisk kultur skal fortsatt styrkes. Det lar seg fint kombinere med vindmøller i Finnmark.