Gamlinger som Trump og Biden kan klare seg godt nok

Om Biden er blitt glemsk, kan han klare seg bedre enn Trump som president fordi han har enorm politisk erfaring. Det er på ingen måte gitt at yngre er bedre ledere enn eldre som fortsatt er tent på oppgaven.

­I dag skal Joe Biden holde sin «State of the Union»-tale. Noen frykter han skal forsnakke seg, surre eller på annen måte avsløre at han er veldig gammel. Det går nok bra. Han har manus og har fått beskjed fra sine rådgivere om å holde seg strengt til det.

Biden komme neppe til å imponere. Han er stiv og treg, lite vital og preget av å være gammel. Målet er å ikke gjøre feil.

Om Biden blir president, vil det ikke være fordi velgerne mener at han er den beste USA kan stille opp med. Han vil eventuelt vinne fordi han er det minste av to onder.

Langt inn i den republikanske leir er det de som mener at Donald Trump har diskvalifisert seg til å bli president. De ser på ham som en trussel mot demokratiet. Hvor mange republikanere som i all stillhet vil velge Biden framfor Trump, er ikke godt å si.

Biden eller Trump

Selv om det nå er klart at valget skal stå mellom Biden og Trump, er det for tidlig å spekulere i hvem som har størst sjanser. Det er stor usikkerhet knyttet til dem begge. Trump kan bli dømt med krav om å møte til fengsling. Da vil han minste støtten fra en del republikanere.

For Biden handler det om hans helsetilstand. Dag og Tid har snakket med professor i nevrologi, Per Alf Brodal, om hvilke konsekvenser aldring har. Han betegner det som hasardiøst at Biden stiller til valg. Men det kan gå bra.

President Joe Biden har et sviktende minne. Det betyr ikke at han er i ferd med å bli dement eller at hans kognitive evner er vesentlig redusert. Svikt i korttidsminnet er et av de vanligste tegnene på aldring. Det kan de fleste merke lenge før de blir 80 år.

Unge, friske hjerner lærer raskere. Erfaring kan i mange tilfelle trumfe ren læringsevne, peker Brodal på. Få kan vise til så bred erfaring som Biden. Han kan politikk på fingerspissene. Han kjenner truslene og mulighetene for å politisk gjennomslag. Han har erfaring fra å operere både i utenriks -og innenrikspolitikkens irrganger.

Biden må holde seg til manus

Biden kan fatte beslutninger og sørge for politisk gjennomslag. Det Biden må passe på, er han at holder seg til manus. Han må ikke falle for fristelsen til politisk improvisasjon. Det han skal si må drøvtygges internt. Pressekonferansen er farlige for Biden fordi han da kan komme til å surre med detaljer. De store linjene har han kontroll på.

I går utfordret Trump Biden til debatt på TV. Dette er risikosport for Biden og en drømmeposisjon for Trump som kan servere blanke løgner med like stor selvfølgelighet som en sannhet.

Hvis Biden klarer seg godt med dagens tale, kan det dempe påstandene om at han er for gammel til å være president. Men det skal lite til før han gir næring til disse påstandene.

Biden har en solid gruppe rundt seg. Det mest påfallende er at han ikke i større grad har kjørt fram visepresident Kamala Harris. Hun er blitt for anonym. Det skal være en prioritert oppgave for en aldrende president å løfte fram den han har valgt som sin høyre hånd og som skal være klar til å tre inn som president.     

Skal Biden vinne valget til høsten, må han så snart det er naturlig peke ut sin visepresident. De to må framstå som et samkjørt og slagkraftig team.

Hvem Trump utpeker som visepresident spiller lite rolle. Trump kjører ego, han verken kan eller vil dele oppmerksomhet med noen.

Trump mer vital

Trump framstår som mer vital og på hugget enn Biden. Han forsnakker seg ikke. Uberegnelighet er imidlertid et varemerke for ham. Ingen vet hva Trump kan få seg til å si.

Selv om Trump er fire år yngre enn Biden og framstår som mindre gammel, betyr ikke det at Bidens kognitive evner er mer svekket enn hos Trump. Når en er rundt 80 år, kan dessuten kognitive endringer skje raskt når de først setter inn.

Når alt tyder på at valget skal stå mellom Joe Biden og Donald Trump, bør debatten handle om hvilken politikk de står for, ikke hvem av dem som er for gammel til å være president. De er begge for gamle, men det kan gå bra.