Hamas må ut av Gaza

I flere tiår har USA og vestlige land latt Israel ta seg til rette og plage palestinerne. Det betyr ikke at Israel kan presses til å avbryte krigen. De mener alvor med at Hamas skal knuses selv om Joe Biden advarer dem.

­En krig utkjempe på tre plan, minst; på slagmarken, i opinionen og i politikkens verden.

Israel hadde ikke bombet Gaza mange dagene før opinionen verden over begynte å snu seg mot Israel. I dag er det en utbredt oppfatning at Israel fører en for brutal krig, for mange sivile blir drept og de hindrer at den palestinske befolkningen får humanitær hjelp.

Mediene bringer jevnlig reportasjer som viser hvor hardt og brutalt sivilbefolkningen i Gaza rammes. Kravet om våpenhvile vokser i styrke.

Politikere tar alltid hensyn til opinionen. Vestens politikere har beveget seg bort fra støtte og forståelse for at Israel gikk til krig mot Hamas etter terroren i oktober i fjor. «Israel har rett til å forsvare seg», het det da. Det holder vestlige politikere fast på i prinsippet, men vi hører ikke mye til det nå. Det de sier nå, er at Israel må stoppe krigshandlingene og ikke gå inn i Rafah; der en og en halv million palestinere har søkt tilflukt.

Klar til å innta Rafah

I helgen gjorde statsminister Benjamin Netanyahu det klart at de vil innta Rafah. Det er her det som er igjen av Hamas og over hundre gisler holder til. Han gjentok at målet med krigen er å knuse Hamas militært i Gaza. Å stoppe krigføringen før de har tatt kontroll over hele Gaza og fått frigitt gislene, vil være å tape krigen.

Netanyahu presiserte at det er Hamas de vil knekke, ikke den palestinske befolkningen. Derfor vil de som befinner seg i Rafah få anledning til å forlate byen før de israelske soldatene går inn.

Hvordan dette skal gjøres, er høyst uklart. Netanyahu vil opprette et sikkert område for å markere at de ikke er ute etter å begå folkemord.

Det er et solid flertall i Israel som mener krigen må fortsette inntil Hamas er knust militært. Det er ikke noen eller noe som kan stoppe Netanyahu. Han lever fint med å bli fordømt av alle verdens ledere, inkludert Joe Biden.

For Israel handler krigen om deres rett til å eksistere. De opplever at det er alene i verden, at ingen forstår dem og at de kun kan stole på seg selv. Israel har makt til å knuse Hamas militært – og de vil gjøre det.

Fordømmes verden over

Det er nå en gang slik at den mektigste vinner en krig. Selv om Israel møter sterk fordømmelse verden over, mener de at de har alt å tape på å stoppe krigshandlingene. Fordømmelsen fører til at de blir enda mer oppsatt på å knuse Hamas.

Vestens ledere krever våpenhvile og forhandlinger om opprettelse av en palestinsk stat. Det er både Hamas og Netanyahu imot. Det er umulig å starte forhandlinger om en palestinsk stat når en krig pågår.

Det blir ikke opprettet en palestinsk stat før USA gir beskjed om hva det skal bety i praksis og USA gjør det klart at de vil innføre sanksjoner mot Israel dersom de ikke godtar det.

Hamas godtar ikke at Israel eksisterer som i dag. Derfor kan det ikke opprettes en palestinsk stat før Hamas er knust. Vil palestinerne ha en egen stat, må de godta at Israel eksisterer. Det må etableres fredsbevarende styrker i FNs regi for å sikre grensene mellom de to statene.

Så lenge USA ikke setter makt bak kravene om at Israel skal godta en palestinsk stat, er det makta som rår. Det betyr at Israel gjør som de vil i Gaza.

Det har sine fordeler at Israel vinner en militær seier over Hamas. Da vil Netanyahu være ferdig som statsminister. Først da kan en prosess for å få etablert en palestinsk stat starte. Det er en lang vei fram. Den veien kan en først ta fatt på når Hamas er knust militært og Netanyahu er ute av statsministerkontoret.