Hamas og Israel – tragedien som neppe kan stanses

Sannsynligvis ender det i katastrofe både for israelerne og palestinerne, men det går an å håpe på at de ekstreme på begge sider må vike plass for moderate som vil forhandle.

­I en krig er det sjelden slik at den ene parten har alt ansvar og den andre er uten skyld. Det er mulig å ha forståelse for begge parter i en krig, selv om det er nesten umulig å innta en nøytral rolle.

Hamas` angrep på Israel kan forstås, men ikke forsvares. Det må fordømmes som en terrorhandling.

Vi snakker om terrorisme når sivile angripes og tas som gisler.

Det er ingen tvil om at det er dét som har skjedd. Hamas offentliggjør selv bilder av sine overgrep på sivile.

260 sivile, de fleste israelere, som deltok på en festival, ble regelrett meid ned av Hamas-soldater. Noen som deltok på festivalen, ble tatt som gisler.

Hamas har gjort det de mener er nødvendig for å fremme sin sak. Om det kalles terrorisme eller krig, spiller ingen rolle for dem. De har kalkulert med at de vil bli fordømt av den vestlige verden.

Hamas ble dannet for 36 år siden i protest mot den israelske okkupasjonen av palestinske områder. Hamas har lykkes med å vinne oppslutning blant palestinerne, og styrer Gaza. Men i forhold til Israel har de ikke oppnådd noe som helst. De har i alle år vært på vikende front når det gjelder å oppnå sitt primære mål.

Israel holder Gaza i et jerngrep og har fortsatt med å bygge nye bosetninger på Vestbredden. Det har USA og Vesten godtatt, ikke i den forstand at de har fått aktiv støtte. Men USA har ikke satt foten ned. Israel har fått ture fram.

Nå er det så tett med israelske bosettinger på Vestbredden at det blir umulig å innlemme området i en palestinsk stat. Den såkalte to-statsløsningen som Oslo-avtalen for 30 år siden definerte som et politisk mål, er stein død. Den norske regjeringen har ennå ikke tatt det inn over seg.

Hamas har angrepet Israel en rekke ganger. Det har ikke ført til noe som helst, utover mer lidelse for palestinerne.

Saudi-Arabia vil anerkjenne

Alt tyder på at Saudi-Arabia har planer om å anerkjenne Israel. En avtale mellom Israel og Saudi-Arabia vil sementere palestinernes håpløse situasjon.

Mye tyder på at Hamas har angrepet Israel for å forhindre at Israel og Saudi-Arabia inngår en avtale. Iran, Saudi-Arabias hovedfiende, vil heller ikke at Israel og Saudi-Arabia skal normalisere sine forbindelser.

Hvilken rolle Iran har spilt og vil spille i den situasjonen som har oppstått, er uklart. Det eneste som er klart, er at de støtter Hamas.

Hamas håper at de etter hvert vil få støtte fra andre land og befolkningsgrupper i den arabiske verden.

Hamas får ikke utrettet nevneverdig mer, militært sett. Det første som vil skje, er at Hamas-soldatene som har tatt seg inn over grensen til Israel, vil ble nedkjempet. Mens det skjer, bombes Gaza sønder og sammen.

Hamas sier de har 130 gisler i Gaza. De representerer en utfordring Israel aldri har stått overfor. De kan ikke ofre dem eller la dem bli drept i bomberegnet. De må forsøke å befri dem – eller forhandle med Hamas. Forhandlinger er det siste, den nåværende regjeringen vil gå for.

Israel kan fristes til å forsøke å knuse Hamas fullstendig. Det betyr at de må sende militære styrker inn i Gaza. Det blir et blodbad uten like. Tusenvis av sivile vil bli drept.

Vil Netanyahu overleve?

Israel må unngå at deres aksjon i Gaza kan beskrives som et regelrett folkemord. Samtidig er det forståelig at de ikke vil leve med at Hamas får fortsette som i dag. Det er ikke en god nok løsning å sikre egne grenser bedre og be etterretningen skjerpe seg.

Når et land er i krig, slutter gjerne befolkningen og opposisjonen opp omkring regjeringen. Israel er imidlertid et dypt splittet land. Om Benjamin Netanyahu vil overleve som statsminister, er et åpent spørsmål. Krigen er et voldsomt nederlag for ham og regjeringspartiene. Det er vanskelig å se at den gjengjeldelsesaksjonen han nå leder, vil hjelpe ham.

Det går an å håpe på at befolkningen i Israel tar inn over seg at høyresiden og Benjamin Netanyahus politikk ikke er bærekraftig på sikt.

Befolkningen i Israel ønsker fred. Den politikken det politiske flertallet har ført de siste tiårene, har ført til død og krig.