Høyre-eksperiment i Bergen og Oslo

I Oslo og Bergen akter Høyre å senke skatter og avgifter, samtidig som de vil bygge mer vei og gi bedre velferdstjenester. De kan gå på en smell før de vet ordet av det.

­Politikernes oppgave er å sikre seg makt for å få gjennomført den politikken de har gått til valg på. I Bergen gikk Høyre, med Christine Meyer i spissen, til valg på at det ikke skulle bli noen omkamp om bybanen med henne som byrådsleder. Hun ga nærmest en garanti til velgerne.

Nå er det klart at hun får Frp og Sp med seg i byrådet. Prisen hun må betale for å få byrådsledermakt, er at det på nytt skal utredes om bybanen kan legges i tunnel framfor å gå over Bryggen. Hun legger altså opp til det stikk motsatte av de løftene hun ga før valget.

Christine Meyer svelger kamel

Det beklager hun. Hun viser til at hun først forsøkte å danne byråd med Venstre og KrF. Men et slikt mindretallsbyråd ville ikke partiet ha. Da var det bare å svelge bybanekamelen i full offentlighet.

Det får hun kritikk for, men velgerne er ikke dumme. Kritikken hadde vært langt hardere om hun hadde stått rakrygget fram som forsvarer av bybanen over Bryggen og latt Ap få danne byråd.

At Frp skulle ende i byråd, er et under på linje med Lasarus` oppstandelse fra de døde. Det var så mye bråk og splid i Bergen Frp at partilaget ble lagt ned for fem år siden. Oppstandelsen skjedde i fjor.

Det var heller ikke mange som så for seg at Frp skulle havne i byrådsseng med Sp.

Det er neppe Sylvi Listhaug imot. Før valget da Trygve Slagsvold Vedum gjorde henne rangen stridig som landets mest populistiske partileder, sa hun at Sp heller burde holde seg til høyre enn til venstre.

Det er ikke grunn til å legge nasjonale perspektiver over samarbeidet de skal prøve seg på i Bergen.

Erik Lae Solberg med Venstre

I Oslo får ikke Frp være med i byrådet. Her har Høyres Erik Lae Solberg fått med seg Venstre. De satser på støtte fra Frp og KrF i avgjørende saker.

Verken Erik Lae Solberg eller Christine Meyer sitter trygt i byrådslederstolene sine. Byrådssamarbeidet kan ryke. Da kan det bli dannet et annet byråd. Det er likevel bortimot utenkelig at ikke Høyre vil lede byrådene i landets to største byer de neste fire årene.

Det som de to byrådene har til felles, er at de vil kutte i skatter og avgifter, bygge mer vei og styrke velferden, blant annet.

Det er i første omgang eiendomsskatten øksa skal brukes på. I Bergen skal det bygges to nye sykehjem, og det skal bygges mer vei. Bergen vil ha en ringvei slik store byer gjerne har.

I Oslo skal det også bygges mer vei. Det skal innføres fritidskort for unge, og situasjonen for eldre skal forbedres.

Både i Oslo og Bergen vil de åpne for flere private aktører innen helse og omsorg.

Effektivisering av offentlig sektor

Men byrådserklæringene er særdeles uklare når det gjelder finansiering av det de vil satse på. Det står ikke er ord om kutt som vil ramme befolkningen. Kostnadskutt og prioriteringer koker ned til effektivisering av offentlig sektor.

Hva det betyr, står det fint lite om. Byråkrater er ikke enkle å bli kvitt.

Programmet de to byrådene har lagt fram, inneholder ingen bomber. De er omtrent som en kunne forvente. Det er den politikken de faktisk fører, som bli avgjørende.

Det de Høyre-styrte byrådene i Oslo og Bergen faktisk foretar seg, vil sannsynligvis bli trukket fram i valgkampen om to år. Om det blir de borgerlige som viser til hvor bra det går i Oslo og Bergen, eller om det bli Ap som bruker Oslo og Bergen som eksempler på hvor ille det kan går når Høyre tar makten, gjenstår å se.