Kontrollkomiteen besto prøven

Også Høyre mener Erna Solbergs brudd på habilitetsregleverket var av det groveste slaget. Komiteen har skjøvet partitaktikken til side og opptrer samlende for å gjenreise tilliten til våre fremste politikere.

­En enstemmig kontrollkomité retter sterk kritikk mot Høyre-leder Erna Solberg for manglende rutiner for aksjehandel i hennes regjering og at hun ble inhabil i flere saker som følge av hennes manns aksjekjøp. Komiteen kan ikke konkludere på en sterkere måte. Sterk kritikk er nummeret før mistillit.

Erna Solberg tapte valget og måtte gå av som statsminister for vel to år siden. Derfor gir det ikke mening å uttale seg om tillit. Men et flertall i komiteen etterlater ingen tvil om at hun hadde blitt møtt med mistillit om avsløringene av aksjehandlene til Sindre Finnes hadde skjedd mens hun var statsminister.

Flertallet i komiteen mener Anniken Huitfeldts og Tone Brennas brudd på habilitetsreglene er kritikkverdig. Høyre og Frp konkluderer med «sterk kritikk» også i deres tilfelle.

Komiteen peker på at Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) har tatt ansvar for regelbruddene ved å trekke seg som statsråd. Derfor kommer kritikken av dem ikke i vedtaks form, men komiteen  bruker «sterk kritikk» for å karakterisere deres habilitetsbrudd.

Komiteen peker videre på at brudd på habilitetsreglene er egnet til å skape mistillit til våre folkevalgte. Når det skjer alvorlige feil, må ansvaret plasseres et sted. Det mener komiteen skjer ved å dele ut «kritikk» og «sterk kritikk», i tillegg til at to statsråder selv har trukket seg.

Hadde komiteen delt seg etter partipolitiske skillelinjer, hadde dette svekket komiteens stilling som et samlende organ som skal påse at lover og regler skal følges.

At Høyre mener Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt (begge Ap) også burde fått «sterk kritikk», er til å leve med.

På sett og vis er det oppsiktsvekkende at Høyre er med på «sterk kritikk» av Erna Solberg. Men de kom ikke unna. Hennes habilitetsbrudd er i en klasse for seg.

Kontrollkomiteens konklusjoner vil neppe gjøre det vanskeligere for Erna Solberg å stå fram som Høyres statsministerkandidat ved stortingsvalget neste år. Solberg kommer til å ta Kontrollkomiteens kritikk til etterretning og gå videre.

Solberg er klar

Hadde hun fortsatt vært i tenkeboksen for om hun skulle stille til valg som statsministerkandidat, ville Kontrollkomiteens konklusjoner gjort det vanskeligere for henne. Nå kan hun svare at beslutningen om at hun er Høyres statsministerkandidat, er fattet.

Det kan også ha blitt lettere for Høyres medlemmer i komiteen å komme med «sterk kritikk» når de vet at det ikke får konsekvenser for Erna Solbergs videre politiske karriere.

KrF har alt gjort det klart at de støtter Erna Solberg. Venstres Guri Melby har sagt at hun ikke er en kandidat til statsministerposten. Venstre og Frp sier de vil komme tilbake til det spørsmålet. Alle vet imidlertid at det ikke finnes alternativer til Erna Solberg på borgerlig side.

De rødgrønne partiene vil selvsagt bruke Kontrollkomiteens sterke kritikk mot Erna Solberg i valgkampen for alt det er verdt. Men det er ikke verdt særlig mye. Erna Solberg har bred tillit. Velgerne vil ikke legge avgjørende vekt på det Kontrollkomiteen mener.

Når det nå er satt punktum for habilitetssakene, kommer noen til å peke på at ikke finnes eksempler på at noen har beriket seg på habilitetsbruddene. Underforstått: Vi må ikke gjøre sakene verre enn de er.

Ola Borten Moe i særstilling

Ola Borten Moes sak er i en særstilling, inntil vi får avklart om han kan ha hatt innsideinformasjon før kan gjorde sitt aksjekjøp i Kongsberggruppen.

Han avviser det fullstendig. I Økokrim beveger de seg i skilpaddetempo for tiden. Vi må regne med at snøen er smeltet høyt til fjells før de konkluderer.

Både Solberg- og Støre-regjeringen får kritikk fra Kontrollkomiteen for for dårlige rutiner knyttet til habilitet. Nærmere kommer vi ikke skylddeling.