Korrupsjonsforvirret Eva Joly med svingslag mot Økokrim

Eva Joly ser korrupsjonsspøkelser i politikeres skikkelse på høylys dag og forstår ikke hvorfor Økokrim ikke griper inn. Professor Morten Kinander er ikke lenger på gyngende grunn i sitt syn på hva som er Økokrims oppgave.

­Det er noen ting journalister må ha inn med teskje, og de er ikke alene om det. Da Økokrim-sjef Pål K. Lønseth møtte pressen fredag, fikk han gang på gang spørsmålet om hvorfor de ikke hadde startet etterforskning av det første kjøp av aksjer i Nordic Mining som Sindre Finnes foretok.

Lønseth svarte at det her dreide seg om et kjøp for 10.000 kroner, og det skjedde for 10 år siden. Et slikt beløp er for lite, og det er for lenge siden til at Økokrim kan prioritere det. De har viktigere saker å bruke dyrebar tid på.

Når Økokrim ikke har etterforsket et forhold, kan de ikke garantere at innsidehandel ikke har skjedd. Ikke noe tyder på det, men det er selvsagt ikke det samme som å gi en garanti eller utelukke.

Økokrim har imidlertid sett nærmere på rundt 3.500 andre aksjetransaksjoner som Finnes har foretatt. Ingen ting tyder på at han har handlet ut fra innsideinformasjon.

Økokrims beslutning ser ut til å falle en del personer tungt for brystet. En saftig skandale er god å ha. Når den hentes ut av straffesporet, blir den mindre alvorlig.

Erna Solberg kan de fortsatt herje på med

Men brudd på habilitetsreglene er meget alvorlig, sier politikerne i Kontrollkomiteen som skal ha høring i morgen. Her skal det spørres og graves – og etter hvert også kritiseres.

Journalistene får bli ferdige med aksjetransaksjonene til Sindre Finnes. Erna Solberg kan de selvsagt herje på med fortsatt – i lang tid – så lenge hun er leder for Høyre.

Den som virkelig sliter med å ta inn over seg at Økokrim etter syv uker konkluderer med at Sindre Finnes ikke har gjort noe straffbart, er Eva Joly, kjent korrupsjonsjeger i Frankrike på 90-tallet, senere EU-politiker og selverklært korrupsjonsekspert på våre breddegrader.

– Når du åpner etterforskning, skal du bare ha skjellig grunn til mistanke. Den mistanken er grunnet i Nordic Mining. Det sier seg selv, sier Eva Joly til Klassekampen i dag. Hun holder seg tydeligvis for ørene når Pål K. Lønseth snakker. Han sier at Økokrim ikke har funnet skjellig grunn til mistanke.

Eva Joly mener hun vet bedre, men hun vet ikke mer enn det avisene skriver. Det at hun gjorde en strålende jobb som forhørsdommer og korrupsjonsjeger i Frankrike for snart 30 år siden, gjør henne ikke kompetent til å overprøve Økokrims konklusjoner.

Det blir for dumt at Eva Joly traver rundt med en usvikelig tro på at hun kjenner lusa på gangen i alle saker som har med korrupsjon å gjøre.

Økokrim har abdisert

Hun flesker til med å hevde at Økokrim har abdisert i sin rolle og at de Ikke oppfyller mandater de har fått fra Stortinget. Det er det ingen politikere, heller ingen jurister som hevder.

Noen bør be Joly ta seg en bolle. Hun er i ferd med å synse seg inn i rekken av utilregnelige når det gjelder å bedømme spørsmål knyttet til korrupsjon.

Hun har tidligere uttalt at vi er for naive her til lands og at det foregår langt mer korrupsjon enn vi er klar over. Det er mulig, men korrupte politikere skal en lete lenge etter. At politikere åpenlyst har utnyttet regelverket til å skaffe seg urimelige fordeler, er noe annet. 

Jusprofessor ved BI, Morten Kinander, innser at han tok feil med hensyn til hva Økokrim ville konkludere med. Han har i flere uker argumentert med at Økokrim bør etterforske Sindre Finnes for å bringe klarhet i saken, blant annet av hensyn til markedet, og fordi alle må behandles likt.

Markeder er det ingen som bryr seg med. De klarer seg.

Kinander sliter med å ta inn over seg at Økokrim baserer seg på skjellig grunn til mistanke i hver enkelt sak. Å starte etterforskning uten at en slik skjellig grunn foreligger, vil være et overgrep. Økokrim kan ikke starte etterforskning fordi noen, eller mange, mener de bør gjøre det.

Kinander sier til Dagens Næringsliv at hele prosessen framstår som rar. Det har han et stykke på vei rett i.

Det startet med at Økokrim kunngjorde at de ville starte etterforskning av Ola Borten Moes aksjehandler. Da ble tillit til demokratiet brukt som en av begrunnelsene. Siden har vi ikke hørt mer om at disse sakene skulle ha noe med tillit og demokrati å gjøre.  

Kinander sier han håper Økokrim i framtiden vil være mer forsiktige med å gå inn i politiske prosesser slik de har gjort denne gangen. Økokrim bør sørge for at det håpet blir til virkelighet.

Økokrim kom skjevt ut da Pål K. Lønseth sa at hensynet til demokratiet var en grunn til at det ble innledet etterforskning mot Ola Borten Moe. Det er ikke Økokrims oppgave å etterforske for å styrke demokratiet. De skal jakte på lovbrudd.

Etter Økokrims pressekonferanse fredag er Økokrim tilbake på sporet. Pål Løseth kan konsentrere seg om lovbrudd, ikke tillitsbrudd.