Kulturforskjeller øker volden

Når myndighetene må sette inn Forsvaret mot egen befolkning, viser det hvor feilslått politikken har vært. Sverige har tapt og må leve med tapet i årtier framover.

­Før valget i 2017 dro Sylvi Listhaug til bydelen Rinkeby i Stockholm, én av de første innvandrerbydelene der politiet mistet kontrollen med kriminelle gjenger. Herfra advarte hun om «svenske tilstander» – et samlebegrep for negative konsekvenser av høy innvandring og myndighetenes manglende vilje og evne til å ta grep.

Den tidligere statsministeren Carl Bildt (M) reagerte på Listhaugs besøk og sa til NRK at innvandringen ikke er et stort problem for Sverige, at de har et velfungerende samfunn og at de gjør framgang i innvandringspolitikken.

Det hadde da gått tre år siden daværende statsminister Fredrik Reinfeldt (M) ba svenskene «åpne sine hjerter» for flyktningene. Intet annet land tok imot så mange flyktninger som Sverige i 2015.

I dag er 20 prosent av befolkningen i Sverige født utenfor landets grenser. Det er blitt tydelig for alle, også for de fleste i Sverige, at de ikke er i stand til å løse de problemene den høye innvandringen skaper. Det stikker langt dypere enn at det utvikler seg parallelle samfunn med en helt annen kultur og andre verdier enn det som preger det svenske stor-samfunnet.

Svenske myndigheter og politiet mister kontrollen over stadig flere bydeler og tettsteder der kriminelle gjenger tar kontrollen. De kriminelle nettverkene styres for en stor del av gjengledere utenfor landet, først og fremst fra Tyrkia og Marokko. Det skal være 30.000 i Sverige som hører til de kriminelle nettverkene.

De siste ukene er nettverket Foxtrot satt i forbindelse med 11 dødsfall. Natt til mandag meldes det om to nye eksplosjoner, men i skrivende stund er det ikke kommet meldinger om personskade.

Lovløsheten brer om seg i Sverige. Politiet har på ingen måte kontroll.

Før helgen varslet regjeringen at hardere virkemidler for å bekjempe gjengkriminaliteten skal settes inn. Det blir mer overvåkning og avlytting. Straffene blir hardere, og ungdomsfengsler skal bygges ut. Det innføres soner der alle i praksis kan bli visitert av politiet, og kriminelle skal kunne utvises før rettskraftig dom foreligger.

Det mest drastiske tiltaket er likevel at Forsvaret skal settes inn for å bekjempe de kriminelle gjengene. Dette har vært foreslått tidligere, men blitt avist av den sosialdemokratiske regjeringen.

Nå kommer det andre toner fra regjeringskontorene.

«Det er politisk naivitet, en ansvarsløs innvandringspolitikk, en mislykket integrasjon som har ført oss hit, sa statsminister Ulf Kristersson (M) da han talte til nasjonen torsdag ettermiddag. Nå må det kraftige tiltak til for å bekjempe parallell-samfunn «hvor barn kan bli udannet til fremtidige mordere», som han sa.

Slik har en svensk statsminister aldri snakket før. Sverigedemokraterna som rundt 20 prosent av befolkningen stemmer på, liker det de hører.

Det neste kan bli at Sverige innfører full innvandringsstopp for å hindre at problemene innvandring fører med seg, øker i omfang.

Kristerssons tale var selvkritisk. Det er det brede politiske flertallet som har sviktet. Men i særlig grad Sosialdemokraterna som har ledet regjeringen inntil de i fjor tapte valget. De har ikke maktet å løse problemene den høye innvandringen har skapt.

Det har vært politisk ukorrekt i flere tiår i Sverige å være imot en liberal innvandringspolitikk. Nå har dette endret seg.

Det har gått for langt. Regjeringen vil slå til med hard hånd. Den mener det er det eneste som nytter.

Fra venstresiden møter regjeringen en viss motstand. I avisene Aftonbladet og Dagens Nyheter tas det til orde for flere sosialarbeidere, lærere og og forebyggende arbeid framfor mer overvåkning, soldater og hardere straffer.

Det er denne linjen den sosialdemokratiske regjeringen har fulgt. Men i møte med dagens hardbarkede kriminelle miljøer duger det ikke.

Tilstanden i Sverige kan bli verre når det kan oppfattes som om myndighetene går til krig mot innvandrerbefolkningen. Samfunnet kan bli mer polarisert enn det alt er.

Vi er langt unna svenske tilstander her i landet. Men Foxtrot-nettverket er også til stede hos oss og settes i forbindelse med flere drap.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) var i Sverige før helgen for å få førstehånds kjennskap til situasjonen. Hun bedyrer at vi skal styrke kampen mot gjengmentaliteten.

Politiet i Norge er opptatt av at ikke innvandrermiljøene stigmatiseres. Alle gode krefter skal bidra til integrering.

Integrering og flyktningpolitikk kan komme til å få større plass i debatten fram mot stortingsvalget i 2025. Da bør det ikke være basert på frykt for svenske tilstander, men kunnskap om kriminalitetsutviklingen og innvandring.

Vi er i ferd med å erkjenne at det er grenser for hvor mange innvandrere et samfunn makter å integrere. Identitet og kultur er vanskeligere å endre enn vi har sett for oss.