Lerø: Industri- og Næringspartiet dør i strid

Partileder Owe Waltherzøe makter neppe å skape ro i rekkene. Det ligger an til at Industri- og Næringspartiet (INP) drukner før de har lært å svømme skikkelig.

­I 2020 ble partiet Sentrum etablert, med advokat Geir Lippestad som leder. Det var folk med bakgrunn både fra KrF, SV, MDG, Ap og Høyre som mente at det var grunnlag for et blokkuavhengig, livssynsnøytralt sentrumsparti som legger FNs bærekraftsmål og menneskerettighetserklæringen til grunn for politikken.

De fikk 0,4 prosents oppslutning ved valget i 2023. Veien fram til å bli et parti å regne med, er fryktelig lang.

Samme år ble også Industri- og Næringspartiet (INP) dannet, med Owe Waltherzøe som leder. De fikk betydelig mer vind i seilene og oppnådde tre prosent ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i fjor høst. Mens Sentrum var idéstyrt, kjørte INP en populistisk linje. Det ga resultater i form av velgeroppslutning.

Owe Ingemann Waltherzøe hører til på venstresiden, men er motstander av EU, EØS-avtalen, vindkraft og elektrifisering av sokkelen.

Han samler støtte fra den delen av Arbeiderpartiet og LO som er opptatt av å fortsette med olje og gass og annen industri. INP vil framstå som et næringsvennlig parti og får anerkjennende nikk også fra en del på høyresiden.

INPs politikk framstår ikke som enhetlig. De er derfor, som nystartede partier gjerne er, avhengig av en partileder som tegner partiets profil og sier ja og nei til saker som dukker opp i den politiske debatten.

Owe Waltherzøe har våget å være kontroversiell, skaffet INP oppmerksomhet og sørget for at INP er blitt et parti som det må regnes med. De har vært over sperregrensen på flere målinger.

Men å framstå som en sterk og definerende leder har sin pris i et parti som vokser raskt og som ikke har tradisjoner og et etablert apparat av tillitsvalgte å lene seg på.

Owe Waltherzøe er blitt kritisert for å stå for en enerådende og autoritær lederstil. Nå går ryktene om at viktige grupperinger i partiet ønsker å kvitte seg med ham.

Kjell Erik Eilertsen på arenaen

Én av partilederens motstandere er Kjell Erik Eilertsen som er energipolitisk talsperson for paritet. Han er kjent for å servere skarpe meninger, ikke bare om vindkraft. Eilertsen har også markert seg som en kritiker av dagens innvandringspolitikk.

Det snakkes om at Eilertsen er sentral i flokken som vil styre partiet i en annen retning enn Waltherzøe. Noen hevder det er et kupp på gang.

Det skal være et landsstyremøte denne uken hvor de håper å få ryddet opp. Partiet er ikke tjent med en splittelse som slår ut i full blomst på landsmøtet i mars.

Waltherzøe viser til at han har solid støtte hos grasrota i partiet og sier til Klassekampen at han ikke akter å gå av.

Generalsekretær Ole Martin Martensen har kritisert Waltherzøe offentlig. Waltherzøe sier at Martinsen har sagt han vil trekke seg og at han i realiteten har gått av.

I en SMS til Klassekampen sier Martinsen at han aldeles ikke har sagt opp, men at han i strid med vedtektene i partiet er blitt utelukket fra møter i sentralstyret.

Å frata generalsekretæren oppgavene, kan også være strid med Arbeidsmiljøloven. Det er styret, med Waltherzøe i front, som har ansvaret for å avklare situasjonen for Martinsen.

Et parti kan ikke leve med at generalsekretæren og partilederen er i en åpen konflikt. Når Martinsen ikke har trukket seg og bedt om en sluttavtale, er grunnen sannsynligvis at han håper på en ny ledelse i partiet.

Kan bli splittelse

Waltherzøe er ikke sikker på at han har kontroll på partiet. Han antyder i intervjuet med Klassekampen at det kan gå mot en splittelse.

Partier tåler vanligvis indre spenninger og konflikter. Når det utarter til åpen konflikt mellom generalsekretær og partileder, passeres en grense. Partiet vil lide drukningsdøden om de ikke får ryddet opp.

Hvis det er flertall i partiet for Waltherzøes linje og lederstil, må de som er uenige, legge ned stridsøksen. Om Waltherzøe har fått et flertall av de tillitsvalgte mot seg, må han ta konsekvensen av det.

Det spørs om det er mulig å finne fram til et levelig kompromiss med de aktørene som er i arenaen. Det virker som om Owe Waltherzøe har dannet et parti som ikke lar seg styre fordi programmet er for sprikende og for mange har sluttet seg til partiet på premisser som ikke har vært klare nok.

INP har muligheten til å karre seg på land og unngå drukningsdøden, men enkelt blir det ikke.