Mer penger til sykehusene – Lofoten og Narvik fredes

­Den nasjonale helse- og samhandlingsplan for sykehusene er forsinket. Men den som venter på noe godt, tåler litt ventetid. For det kommer mye sykehusene kan glede seg over, kunne helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fortelle da hun holdt den årlige sykehustalen i Bergen i dag.

Stopper effekiviseringskuttene

Fra neste år av blir det ikke krav om flere effektiviseringskutt i sykehusene. Etter 15 år med kutt regner regjeringen med at de har effektivisert nok.

Sykehusene skal kompenseres for endringen i demografi innen eget område og en større andel av bevilgningen skal utgjøre rammen. Følgelig blir det mindre stykkfinansiering.

Regjeringen vil også endre modellen for finansiering av bygg og investeringer til sykehusenes fordel. Kravene til egenandel ved oppføring av sykehusbygg skal reduseres.

Stemningen står neppe i taket rundt om på sykehusene selv om helseministeren lover å åpne pengesekken. De vil nok se meldingen først og ikke minst vente på hva regjeringen kommer opp med i revidert budsjett i mai og i statsbudsjettet for 2025 i oktober.

Godt nytt for Lofoten og Narvik

Det er valg i 2025. Det er tydelig at regjeringen ikke vil risikere at sykehus skal skrike høyt om manglende bevilgninger i et valgår.

I Lofoten og Narvik kan de slippe jubelen løs. De skal få beholde akuttkirurgien og fødetilbudet inntil videre. Det betyr i alle fall til godt over valget i 2025.

Det ligger an til ekstrabevilgninger til Helse Nord i revidert og statsbudsjettet neste år.

Kjerkol har ikke stanset prosessen i Helse Nord om å forbedre tjenestetilbudet for befolkningen og få ned kostnadene. Hun har bare fredet Narvik og Lofoten.

Nå kan styret i Helse Nord kunne samle seg om å få sendt ut et forslag til endringer og innsparinger på høring slik at helseministeren får saken på sitt bord i april.

Ifølge helseforetaksmodellen er det det regionale helseforetaket Helse Nord, som utover eierskapet for sykehusene, som skal legge fram endinger for helseministeren til godkjenning.

Nå skjer det motsatte. Kjerkol gir beskjed til Helse Nord hva de ikke skal kutte i.

Kjerkol avviser at hun overstyrer Helse Nord.

– Det var hele tiden tenkt at Helse Nord skulle gjøre sin jobb, og så skulle de legge fram anbefalingen for Helse- og omsorgsdepartementet. Nå kom politikken inn litt tidligere, men det tror jeg var nødvendig slik prosessen har utviklet seg, sier hun til NRK.

Hun tar konsekvensen av at det er et flertall på Stortinget som har gjort det klart at de vil beholde sykehusene i Narvik og Lofoten med dagens oppgaver.

Kjerkol er heller ikke med på at Helse Nord belønnes for dårlig økonomistyring.

Endrer finansieringn for bygg

NRK skriver i dag at sykehusene i Helse Sør- Øst kan gå mot en krise som minner om situasjonen i Nord-Norge. Helseforetaket vil ikke makte å realisere alle sine byggeplaner uten at det går ut over pasientbehandlingen. Det kan være det er denne situasjonen regjeringen har tatt inn over seg når de varsler endringer i finansieringen av sykehusbygg. At det kommer endringer her, er egentlig ikke overraskende. Det ble foreslått av sykehusutvalget som leverte sin rapport i fjor.