NHOs drømmerier om formueskatt

Når Ole Erik Almlid kommer trekkende med sykelønn og utgiftskutt i offentlig sektor for å dekke opp for 34 milliarder kroner av tapte inntekter på formueskatt, plasserer han NHO på sidelinjen.

­Ingen trenger å slutte å drømme. Drømmer er gratis, og de fleste er i stand til å skille mellom drøm og virkelighet.

NHOs våte drøm er at formueskatten skal fordufte som dugg for solen. Her sliter imidlertid administrerende direktør Ole Erik Almlid med å skille mellom drøm og virkelighet.

Det var i Aftenposten i går han så muligheten til et politisk flertall for å fjerne formueskatten på aksjer og driftsmidler.

NHO har ment i et par tiår at vi ikke bør ha formueskatt. De færreste land har det. De har det ikke i Sverige og Danmark.

Høyre er enig med NHO, vel og merke i prinsippet. Erna Solberg tok ikke sjansen på å hive formueskatten over ripa i de åtte årene hun var statsminister. Frykten var at for mange rikinger ville bli nullskatteytere.

Formueskatten ble redusert da Erna Solberg styrte skuta, og den er blitt økt igjen i Jonas Gahr Støres statsministerperiode.

At formueskatten har negative virkninger for norsk eierskap, er alle politikere klar over. Trond Giske og daværende LO-leder Roar Flåthen sa alt i 2011 at vi burde finne andre måter å beskatte folk med formue på.

I det siste har både leder av næringskomitéen, Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre sagt at de er rede til å vurdere alternativer til formuesbeskatning.

MDG har sagt de vil avvikle formueskatten, i alle fall det meste av den. 

Kjell Magne Bondevik mot formueskatt 

Her om dagen kom tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) med en anbefaling om å droppe skatt på arbeidende kapital.

Det som har gitt ny nerve til debatten, er alle rikingene som har flyttet til Sveits for å spare skatt.

Landsmøtet i Senterpartiet har vedtatt at formueskatten bør reduseres.

Så NHO-sjefen har sine grunner for å tro at formueskatten kan bli skrotet, i sin helhet eller deler av den. Formueskatten blir garantert redusert om Høyre danner regjering etter stortingsvalget neste år.

Det han ikke tar inn over seg, er at NHO må medvirke om det skal skje. Han sliter med å innse at om formueskatten skal avvikles helt, må staten hente inn milliarder på en annen måte.

Hadde Almlid sagt at NHO heller vil ha høyere selskapsskatt, økt skatt på utbytte, arveavgift og høyere skatt på dyre eiendommer kunne de fått spille en rolle.

Istedenfor å reflektere over en mulig økning av andre skatter, kommer Almlid i intervjuet i Aftenposten trekkende med å se på sykelønnen og andre offentlige utgifter.

Glem det. NHO vil bli tatt av banen om Almlid skal kombinere diskusjon om IA-avtalen og bevilgningen til offentlig sektor med formueskatt. Det er på nivå med de som mener vi bør satse mer på energisparing framfor å ødelegge mer natur ved å sette opp vindmøller.

Trygve Slagsvold Vedum vil ha formueskatt 

I et brev til Stortinget skriver finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at en fjerning av formuesskatten vil reduserte statens inntekter med om lag 34,5 milliarder kroner.

Han sier til VG at formueskatten gir et godt bidrag til å utjevne forskjeller mellom fattig og rik og at det vil ramme folk flest om den fjernes.  

– Jeg kommer ikke til å fjerne formuesskatten, slår han kategorisk fast, og legger til at økt boligbeskatning vil ramme vanlige folk og at det er uaktuelt for Sp å innføre arveavgift.

Jobben til en finansminister er å forsvare helhjertet det skattesystemet vi har. Det er en dødssynd å synse om mulige endringer. De skal komme som en bombe, med mindre det er valg, og det er skattelettelser på gang. Da kan selv en finansminister lekke.

Ap er i ferd med å innse at de bør vurdere alternativer til formueskatten slik den i dag er innrettet.

Det er mulig å dra inn 34,5 milliarder ved på å øke selskapsskatten, utbytteskatten, arveavgift på store formuer og eiendommer verd for eksempel over 20 millioner. Dette bør Vedum kunne være med på, om det blir unntak for gårdsbruk selvsagt.