NTNU-rektor Borg motarbeider ytringsfriheten

Skal Anne Borg fortsette som rektor ved NTNU, bør styret be henne skjerpe seg. Hennes oppgave som leder er ikke å disiplinere forskere til å ytre seg i samsvar med det hun selv mener.

­De to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland kalte en rapport om kjernekraft, som Norsk Industri og Fornybar Norge ba Rystad Energy om å utarbeide, for et «bestillingsverk» i en artikkel i Dagens Næringsliv (DN).

Det var ingen som fikk hakeslepp av at en rapport, som vender tommelen ned for kjernekraft, fikk en slik omtale av forskere som mener det stikk motsatte. Det er temmelig normalt at debatter forskere imellom får en høyere temperatur enn dette.

Om Norsk Industri og Fornybar Norge hadde betalt for en rapport, som konkluderte med å tone ned satsingen på vind og heller gasse på for å få bygget ut atomkraft, ville det vært en sensasjon. Verden er nå en gang slik at de som betaler for en rapport, gjerne få konklusjoner som er i nærheten av det de ønsker seg.

Bestillingsverk om atomkraft

Å kaller en slik rapport et «bestillingverk», er verken ærekrenkende eller spesielt provoserende. Det fremmer ikke en konstruktiv debatt å slenge rundt seg med slike karakteristikker, men det er lov. Det er ikke et brudd med noe som helst.  

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i  NHO, var en av dem som reagerte på de to forskernes omtale av rapporten. Hun hevder at «fremfor å påstå at dette er et bestillingsverk, bør NTNU heller fortelle oss hva som er feil og argumentere faglig».

Et merkelig utspill. NTNU er ikke en organisasjon som taler med en stemme.

Ved NTNU holder de seg imidlertid med en rektor som vil oppdra ansatte til å kommunisere riktig. Anne Borg tok ballen og ga sine to forskere det glatte lag i et svarinnlegg i DN.

Det grønne skiftet er tjent med en sunn ytringskultur, hevder hun. Hun gjør det klart at hun som rektor ikke kan stå inne for de to forskernes diskusjonsform og omtale av rapporten fra Rystad Energy og «tar sterkt avstand fra Nølands og Hjelmelands karakteristikker».

Men det er da ingen som forventer at rektor Borg skal stå inne for det to forskere mener. Forskere skal fritt kunne ytre seg uten at rektor godkjenner det de skal mene offentlig. Både Hauglie og Borge har rotet seg inn på en blindvei.

Et godt debattklima

Borg skriver at «NTNU skal bidra til et godt debattklima, med konstruktive faglige diskusjoner, og vi skal omtale andre aktører med respekt».

Hun legger også til at ytringsfrihet er avgjørende innen akademia.

Det hun skriver her, vil alle landets rektorer være enige i. Borg har de rette meningene. Det er i praksis hun stryker i.

Anne Borg er opptatt av å verne om NTNUs omdømme. Hun misforstår hva det dreier seg om. Innen akademia skal det være uenighet. Der folk er uenige, brukes det gjerne friske karakteristikker.

Borgs oppgave som rektor er «å fremme en ytringskultur preget av gjensidig aksept og respekt for uenighet», slik det heter i rapporten fra Kierulf-utvalget som ble nedsatt for å styrke ytringsfriheten i akademia.

Utvalget skriver også at en sivilisert debatt «forutsetter anerkjennelse av at også synspunkter man er dypt uenige i, har en plass i offentligheten».

Hadde Borg tatt poenget, hadde hun ikke refset de to forskerne i full offentlighet og skapt inntrykk av at de bryter med NTNUs profil og verdier. Hun kunne svart NHO med å si at «hun ikke ville uttrykt seg slik de to forskerne gjør, men at de har hennes tillit og at gjør bruk av den ytringsfriheten ansatte ved NTNU har».

Øyvind Eikrem vant 

Det kunne passert. Det beste ville vært om hun hadde sagt at hun som rektor ikke ser det som sin oppgave å ha meninger om hvordan forskere forvalter sin ytringsfrihet. Punktum.

Det påfallende er at Anne Borg ikke lærer av sine feil. Hun ville avskjedige Øyvind Eikrem for to år siden. Bråket startet med uttalelser Eikrem hadde gitt til Resett som flere ansatte hevdet var i strid med NTNUs verdier.

Anne Borg lot snøballen rulle. Millioner av kroner ble brukt på advokater og rådgivere. Det endte med total seier til Eikrem og et tilsvarende nederlag for Borg. Han sluttet ved instituttet i fjor sommer, men gikk etter det over i en fireårig postdoktorstilling som han i praksis kan fylle med hva han vil.

Vi har fått enda et eksempel på at akademia sliter med å respektere det ytringsfrihet betyr i praksis.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) kan ikke be Anne Borg skjerpe seg, men det er viktig at hun med jevne mellomrom peker på at de i akademia må sørge for at ytringsfriheten oppleves som reell.

Både hun og de andre statsrådene må slutte å snakke om omdømme i offentlig sektor. Det er for mange ledere her som opptrer like ubetenksomt som Anne Borg.