Olje-Norge fortsetter som før selv etter gjennombruddet i Dubai

Regjeringens oljepolitikk henger på greip. Norge vil ha utfasing av olje og gass globalt, men så lenge det er marked for olje og gass, vil vi både lete og produsere.

­SV og Venstre sier de frykter at Norge «fortsetter som før» tross gjennombruddet i Dubai. Det trenger de ikke bare frykte. De akter regjeringen å gjøre. 

Klimatoppmøtet i Dubai fører ikke til at regjeringen vil slutte med å dele ut flere letelisenser eller  redusere produksjonen av olje og gass.

Regjeringen mener de er på sporet av å nå målet for kutt i utslippet av klimagasser her hjemme. Så lenge regjeringen tror det, ser den ingen grunn til å gjøre endringer i oljepolitikken. 

Jonas Gahr Støre vil utvikle

De følger Jonas Gahr Støres parole om ikke å avvikle, men å utvikle næringen. Det handler om havvind, elektrifisering av sokkelen, CO2-fangst og lagring og hydrogen.

Regjeringens posisjon er at så lenge markedet etterspør olje og gass, vil Norge levere. Den ene grunnen er at det ikke er noe vi tjener mer penger på enn olje og gass. Det andre at de globale utslippene vil øke om Norge overlater til Saudi-Arabia og de andre oljeproduserende landene å forsyne markedet med olje og gass. Den tredje grunnen er at EU er avhengig av gass fra Norge i flere tiår framover.

Det er lavere klimautslipp fra produksjonen av olje og gass i Norge enn i andre land. Elektrifisering av sokkelen og fangst og lagring av CO2 skal få utslippene dramatisk ned. Så lenge markedet etterspør olje og gass, bør Norge være en leverandør fordi produksjon av  olje og gass på norsk sokkel har verdens laveste utslipp av klimagasser.

På klimamøtet i Dubai var Norge blant de landene som ivret for et vedtak om at alle land skal arbeide for en utfasing av fossil energi. Saudi-Arabia og andre oljeproduserende land satte foten ned for et slikt mål. De opplever det som en eksistensiell trussel.

Espen Barth Eide i sentral rolle

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) lanserte begrepet «transitioning away from fossil fuels» som erstatning for «phase-out». Det kunne alle land godta.

Vedtaket i Dubai om at alle land nå skal arbeide for en omstilling bort fra fossil energi, betegnes som «historisk» og «et gjennombrudd».

Miljøbevegelsen har takket Espen Barth Eide og den norske delegasjonen for god innsats under klimatoppmøte. De legger til at det nå gjelder for regjeringen å følge opp.

Svaret fra regjeringen er at det gjelder å ha to tanker i hodet samtidig. Internasjonalt skal Norge være i front for å utfase olje og gass – selv om vi vil tape på det. Samtidig skal vi produsere olje og gass som tidligere. 

Debatten om olje og gass vil bli mer intens framover. Vedtaket i Dubai vil bli brukt som argument for at vi skal stoppe å lete og legge en plan for utfasing.

Det er en fare for at Norge i for lang tid hegner om den superlønnsomme produksjonen av olje og gass. Her er det viktigere å lytte til signalene fra markedet enn å høre på det politikere mener.

Temperaturen på jorden stiger raskere enn det forskerne har regnet med. Målet om en oppvarming under 1,5 grader er utenfor rekkevidde. Forskere mener vi styrer mot nærmere tre enn to. Konsekvensene kan bli katastrofale. 

Dette kan føre til – rettere sagt, det bør føre til – at næringslivet og myndighetene verden over tar langt mer kraftfulle grep for å få ned bruken av olje, kull og gass og får fortgang i produksjonen av fornybar energi.

Norge kan tape milliarder om vi ikke treffer planken med å bygge ned olje og gass og føre arbeidskraften over i grønn produksjon.