Operaen viser vei med nedbemanning

Den norske Opera & Ballett viser vei med å nedbemanne samtidig som de øker aktiviteten – selv om de ansatte er skeptiske til om det er mulig.

­­Nationaltheatret må kutte 20 millioner. Den Norske Teatret enda mer om de ikke lykkes med å samle inn penger. Landets største institusjon for musikk- og scenekunst, Den norske Opera & Ballett, må kutte 40 millioner, skriver Klassekampen i dag.

Det betyr at de vil nedbemanne med 25 årsverk og kutte i drift- og produksjonsbudsjettet. Samtidig vil de øke antallet forestillinger.

De tillitsvalgte i Creo, NTL og Fagforbundet tviler på om det er mulig, og de er bekymret.

Når ledelsen vil forsøke å kutte med den ene hånden og øke aktiviteten med den andre, tror Jan Koop, tillitsvalgt for Creo som organiseres de kunstneriske ansatte, at det vil gå på sikkerheten løs og føre til økt sykefravær.

Knut Brotnow, som representerer NTL, tror det vil bety kortere prøvetid før forestillinger og dårligere kvalitet på kostymer og scenerekvisitter.

Svend Undheim fra Fagforbundet sier til KK at det legges opp til en overbelastning på de ansatte og at det fører til sykemeldinger og flere midlertidige ansettelser.

Geir Bergkastet vil forsøke

De tillitsvalgte mener selvsagt bevilgningene over statsbudsjettet må økes. Det mener sikkert administrerende direktør Geir Bergkastet også. Men han må forholde seg til de bevilgningene de får og sørge for balanse i regnskapet.

Bergkastet skriver i en e-post til Klassekampen at de har gjort en risikovurdering som de har gjennomgått med de ansatte. Han skriver videre at en økning i antallet forestillinger antagelig vil kreve endringer i arbeidstidsordninger og særavtaler.

Det er med andre ord duket for krevende forhandlinger med de ansatte i hovedoppgjøret til våren.

Når en virksomhet går i minus, må enten kostnadene kuttes eller inntektene økes. Som regel er det slik at ledelsen i det lengste venter med å kutte kostnader dersom det betyr nedbemanning og oppsigelser. Venter en for lenge, fører det gjerne til større øksehugg.

Når det blir færre ansatte, er det vanlig å måtte kutte i aktiviteten. Men slik må det ikke være. Det mener i alle fall ledelsen ved Den norske Opera & Ballett. De vil i alle fall forsøke å økte aktiviteten selv med færre ansatte.

De tillitsvalgte er nærmeste forpliktet til å bekymre seg over den slags endringsforsøk. Tillitsvalgte mener gjerne før omfattende omstillinger at ansatte allerede henger i stroppen fra morgen til kveld og det de ikke kan løpe fortere eller løfte mer enn de gjør.

Geir Bergkastet ser annerledes på saken. I gode tider etableres det gjerne arbeidstidsordninger som koster mye. Det innføres dyre HMS-tiltak for å være på den sikre siden og det legges opp til høy kvalitet der «godt nok» kunne vært en mulighet.

Han inviterer de ansatte til å være med på å snu steiner og strekke seg lenger. Den prosessen bør ansatte helhjertet delta i.

Det er med andre ord duket for krevende forhandlinger med de ansatte i hovedoppgjøret til våren

Økt aktivitet eller færre jobber

Hvis de ikke klarer å økte aktiviteten selv om de kutter kostnader, blir resultatet at flere ansatte mister jobben.

Ansatte må være rede til å gi fra seg noen goder de har fått i gode tider. Ledelsen får neppe gjennomslag for alt de kan ønske seg. De tillitsvalgte kan heller ikke gå inn i prosessen med å avvise endringer som noen ansatte kan oppleve som ufordelaktige.

Det minste problemet er flere midlertidige stillinger. Alternativet er at det ikke kan settes opp flere forestillinger. Dermed går en glipp av inntekter som igjen fører til ytterligere nedbemanning.