På Huitfeldt-jakt med lupe og millimetermål

Det betyr fint lite om Hans Andreas Limi (Frp) vil dytte Anniken Huitfeldt ned fra statsrådskrakken. Nye detaljer rokker ikke ved utenriksministerens forklaring som Støre har stemplet godkjent.  

­Anniken Huitfeldts forsømmelse med å be ektemannen slutte med aksjehandel, vil medier og opposisjonen, en uke før et valg, selvsagt vri de siste dråpene ute av.

Det nye er at utenriksråd Tore Hattrem sa til Huitfeldt da hun ble utenriksminister at det beste var om mannen holdt seg til å investere i fond og ikke i enkeltaksjer. Det rådet ble ikke fulgt.

Anniken Huitfeldt har forklart at hun og mannen ville forebygge at hun kom opp i habilitetsproblemer ved å avtale at hun ikke skulle vite noe om hvilke aksjer han gikk ut og inn av. I ettertid erkjenner hun at det ble feil i henhold til de nye reglene som gjør statsråder inhabile i alle saker som behandles i regjeringen.

Selv om Anniken Huitfeldt ikke har hatt peiling på mannens investeringsaktivitet, sa hun at han stort sett har basert aksjehandelen på Investtech som hver fredag gir sine investeringsråd ut fra en teknisk modellberegning.

Dagens Næringsliv kan fortelle at  Ola Flem, Huitfeldts mann, bare har fulgt rådene fra Investtech i rundt halvparten av aksjekjøpene. Det Huitfeldt sier stemmer altså ikke.

Denne spikeren koker politisk redaktør Frithjof Jacobsen suppe på.

Han skriver at Huitfeldt ga inntrykk av at alt var på bordet. Men det var det ikke. Hun har pyntet på mannens aksjeinvesteringer. Siden Flem ikke har basert sine investeringer på tekniske modeller, men har brukt hodet og egen kompetanse slik de som investerer i aksjer vanligvis gjør, så svekkes det vanntette skottet Huitfeldt hevder det har vært mellom henne og mannen når det gjelder kjøp og salg av aksjer.

Jacobsen mener Huitfeldt driver med kreative krumspring som ikke samsvarer med virkeligheten og ivrer etter å bagatellisere de åpenbare habilitetsbruddene.

Frps nestleder Hans Andreas Limi ber i VG Huitfeldt om å vurdere sin stilling etter at hun har endret forklaring og det er blitt reist flere ubesvarte spørsmål rundt ektemannens aksjer og hennes habilitet.

Huitfeldt har ikke endret forklaring. Hun har gitt den informasjon hun mener offentligheten og Stortinget har krav på å få. Hvis de ønsker svar på flere spørsmål, har hun ikke avvist å gi det.

At medier hausser opp denne saken så godt de er i stand til, er som forventet. Det er ennå en stund til vi når «Nicolai Tangen-nivå» i forbindelse med ansettelsen av ny sjef for Oljefondet.

Limi burde ventet med å kaste seg uti inntil han fikk svar på alle sine spørsmål. Han herjer på, i håp om å vinne flere velgere. Han kan unnskylde seg med at han bare har sagt at Huitfeldt må vurdere sin stilling, ikke at han ikke har tillit til henne og at hun derfor må trekke seg. Det kan eventuelt bli resultatet av behandlingen i Stortingets kontrollkomité.

I slike saker opererer medier og opposisjon med lupe og millimetermål. Da kan nyanser blåses opp til store dimensjoner.

«Endret forklaring» og «drives fra skanse til skanse» er tekniske termer for medier på jakt etter ledere som sitter utrygt. Det er legitimt å jakte på hva som er sant, men medier og opposisjon må underlegges kravet om at fakta også skal være relevant.

Huitfeldt har ikke endret forklaring.

Hun har sagt hun ikke har fulgt med på mannens aksjeinvesteringer. Hun burde ikke sagt at han stort sett har fulgt tekniske modellråd. For det har han gjort kun i 50 prosent av tilfellene. Men det er ikke en endring i forklaring som har relevans i forhold til hennes habilitet som denne saken dreier seg om.

Hun og mannen har misforstått reglene. Det har hun beklaget.

Jacobsen og Limi har imidlertid ikke havnet helt ute på jordet.

De krever ikke at Økokrim skal bruke knappe ressurser på å finne ut av hva ekteparet Huitfeldt har snakket om ved frokostbordet, når de har lagt seg om kvelden eller om Huitfeldt har det med å slenge konfidensielle regjeringsnotater rundt om i stua eller snakke i telefonen om sensitive saker.

VG skriver at Limi mener at Huitfeldt burde orientert E24.no om at ektemannen hadde «fått ordre» om å fryse sin aksjehandel allerede 14. august.

Å få et innblikk i ordregivingen i det Huitfeldske hjem, hadde selvsagt vært interessant. Det kan etter hvert bli mye som statsråder vil måtte gi ordre om.

Erna Solbergs mann, Sindre Finnes, kjøpte og solgte aksjer mens Solberg var statsminister. Men da var det mindre strenge regler som gjaldt. Finnes kan prise seg lykkelig over at han ikke fikk ordre fra sin kone om å slutte med aksjevirksomhet.

Finnes har ellers utmerket seg med å skaffe oversikt over dugelige styremedlemmer med riktig politisk profil.

Høyre forbereder seg på å innta regjeringskontorene om to år. De kan like godt sette Finnes i gang nå med å lage ei liste over mulige statsrådskandidater og statssekretærer.

De må være rede til å sikre sin habilitet ved å få ektefeller til å avstå fra aksjehandel. Ikke bare ektefeller. Det gjelder alle nærstående. Det betyr foreldre, barn – og søsken også.

Sånn er det blitt. Og det ser ut til at det er slik politikerne vil ha det – eller føler de må ha det i disse tider der det rådende paradigme er at tillit sikres ved iherdig bruk av lupe og millimetermål.