På tide å ta grep mot skatteflyktningene

Det er på tide at regjeringen sørger for at det blir mindre lønnsomt for rikinger å flytte ut av landet. Det neste som bør skje, er at regjeringen dropper formuesskatten til fordel for en saftig arveavgift.  

­Regjeringen vil endre reglene for utflyttingsskatt slik at det gis tolv års frist på å betale skatt til Norge.

– Regjeringen vil sikre at verdier som opparbeides mens man bor i Norge, faktisk blir skattlagt her, og at skatten blir betalt, skriver finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding onsdag morgen.

Endringen blir gjort med virkning fra i dag av.  

I 2022, da flere rikinger flyttet ut av landet for å spare formuesskatt, fjernet regjeringen femårsregelen, som sa at utflyttingsskatt til Norge for fysiske personer opphører etter fem år som bosatt i utlandet.

Nå får de som flytter ut av landet et valg: De kan enten betale skatten umiddelbart i rentefrie rater over tolv år, eller ved utløp av tolvårsfristen med tillegg av renter. Hvis skattyteren flytter tilbake med aksjen innen tolv år, bortfaller eller tilbakebetales skatten.

Trygve Slagsvold Vedum poengterer at regjeringen vil sikre at verdier som opparbeides mens man bor i Norge, faktisk blir skattlagt her og at skatten blir betalt. Han argumenterer med at det er rettferdig og viktig for både tilliten til skattesystemet og fellesskapet. At alle bidrar til fellesskapet gjør det også lettere å kunne holde skattesatsene lave for alle som bor i Norge, understreker han.

Det er rett og rimelig at verdier som er opptjent i Norge, beskattes i Norge.  Det grepet regjeringen har tatt, bør de borgerlige partiene si ja og amen til.

Dette berører imidlertid ikke formuesskatten som er den de fleste oppgir som grunn til at de flytter ut av landet. Den holder regjeringen fast på, men den har åpnet for justeringer.

Debatten om formuesskatten vil ingen ende ta. Over to sider i Dagens Næringsliv i går kunne vi lese om nestleder i Høyre, Tina Bru, og næringsminister Christian Vestre (Ap) som anklager hverandre for triksing og regnefeil om formuesskatten.

Klassekampen har den siste uken publisert flere artikler om at det er landets rikeste som vil spare skatt med skatteopplegget fra Høyre og Frp, der fjerning eller sterk reduksjon i formuesskatten er sentralt.

Høyre og Frp vil gjøre endringer i skattesystemet som gjør at «flyktningene» i Sveits kommer hjem igjen.

Sofie Marhaug og Mímir Kristjánsson med bok

I Klassekampen i dag kan vi lese om kjæresteparet i Rødt, Sofie Marhaug og Mímir Kristjánsson, som har vært i Sveits for «å forsøke å forstå skatteflyktningene», som de sier. De kommer ut med bok om skatteflyktningene og lanserer samtidig en kampoppskrift til statsminister Jonas Gahr Støre.

De to mener det er en idiotisk idé å senke skattene i håp om at skatteflyktningene skal flytte tilbake til Norge.

– Disse folkene har ikke magemål. De må bli oppdratt til å respektere demokratiske spilleregler. De vil aldri bli fornøyd noe sted. Det finnes ingen ende på hva de folkene kan finne på, sier Kristjánsson.

Det eneste som nytter er å være hard mot disse rikingene, mener han.

Dette er regjeringens problem. De kan tenke seg justeringer. SV og Rødt vil øke skatten på formue. De vil i alle fall ikke akseptere noen reduksjon.

Det har flyttet så pass mange rikinger ut av landet at Høyre og Frp klarer å utnytte debatten om formuesskatten til egen fordel. Skatt på formuer er i ferd med å bli en tapersak for Ap og Sp. Om de skal komme på offensiven i debatten om beskatningen av bedrifter og formue, må de ta et nytt grep.

SV for økt skatt

Hvis SV kan godta å erstatte formuesskatten med høy skatt på dyre boliger, økt skatt på utbytte og innføring av arveavgift på store formuer, vil de kunne presse Ap og Sp til å godta å innføre en arveavgift.

Det mest sannsynlige er at Ap og Sp ikke tar sjansen på vesentlige endringer i skattesystemet. Uenigheten mellom dem er for stor. Det betyr at det vil være Høyre og Frp som vil komme på offensiven når det gjelder skatt fram mot valget neste år.