Politisert Økokrim med appetitt på blindveier

Anniken Huitfeldt er ikke en kriminell. Økokrim er fanget i sitt eget garn og lurer på om de skal gjennomføre en etterforskning som knapt vil føre til annet enn å demonstrere egen mangel på dømmekraft.
­Økokrim varsler at de i dag eller i morgen skal kunngjøre om de skal ombestemme seg og likevel etterforske Anniken Huitfeldt (Ap) for lovbrudd. Det er ikke habilitet Økokrim steller med. De skal eventuelt finne ut av om Huitfeldt har bedrevet innsidehandel.

(Kommentaren tirsdag var om jakt på Huitfeldt med lupe og millimetermål

https://dagensperspektiv.no/leder/2023/magne-lero-pa-huitfeldt-jakt-med-lupe-og-millimeterm%C3%A5l )

Det er bare halvveis riktig. Anniken Huitfeldt har ikke kjøpt én eneste aksje. Det er det hennes mann som har gjort. Siden de har felles økonomi, har hun også vært med på det. Da skulle en tro det var Huitfeldts mann, Ola Flem, de skal etterforske.

Men det som kan ha skjedd, og som Økokrim må mene det er «rimelig grunn til å undersøke», er om Anniken Huitfeldt har fôret mannen med såkalt innsideinformasjon som han har lagt til grunn for å kjøpe og selge aksjer.

Vi har altså kommet hit at utenriksministeren, som har massiv tillit, i praksis mistenkes for å opptre som en simpel kjeltring.

Ikke nødvendigvis simpel og kjeltring. Det kan være hun bare har forsnakket seg ved frokostbordet, før de legger seg eller i en telefonsamtale og at Ola Flem har usedvanlig lange ører.

Økokrim, som klager over at de mangler ressurser til å etterforske alvorlig kriminalitet, vurdere på ramme alvor om de skal bruke ressurser på dette.

Med Lønseth i grøfta

Det er sjefen for Økokrim, Pål Lønseth, som har ført etaten ned i grøfta. Han bestemte at Ola Borten Moe (Sp) skulle etterforskes for innsidehandel etter han hadde gått av som statsråd. Lønseth har vært politiker og har solid trening i å operere i politiske settinger. Han var raskt på ballen.

Ingen skulle tenke den tanken at Økokrim nøler med å etterforske lovbrudd, selv om det er en av landets mest kjente politikere og enda til en statsråd som har gått seg vill. Lønseth vil levere varene til kravstore medier og en kritisk opposisjon.

Etterforskningen av Borten Moe skjer på et så tynt grunnlag at Økokrim presiserte at han ikke var mistenkt. Da hadde han hatt rett på advokatbistand. De ville bare etterforske.

Det er nok når det gjelder politikere. For det står om tilliten til vårt demokratiske system, hevdet Lønseth da de satte tennene i Ola Borten Moe.

En næringslivsleder ville aldri funnet seg i noe slikt.

En skarpskodd advokat hadde troppet opp hos Økokrim dagen etter, forlangt å få dokumentasjon og slått i bordet med straffeprosesslovens paragraf 224. Den sier at det må foreligge «rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbare forhold». Da nytter det ikke for Lønseth og hans flokk å si at «vi leser da aviser».

I Økokrim rir de ikke den dagen de saler. Det kan gå både vinter og vår før de har en konklusjon klar.

Nå har Økokrim lest alt avisene skriver om Anniken Huitfeldt og hennes manns kjøp og salg av aksjer. Flere jurister argumenterer med at har de sagt A, må de si B. Etterforsker de Ola Borten Moe, må de etterforske Anniken Huitfeldt. Det argumenteres med at de nærmest har plikt til det for at det ikke skal danne seg et inntrykk av at Økokrim tar politiske hensyn.

Sindre Finnes kjøpte også aksjer

I så fall bør de også sette klørne i Sindre Finnes, Erna Solbergs mann. Han har kjøpt og solgt en rekke aksjer i den tiden hun var statsminister. Her kan det også ha skjedd innsidehandel.

Jonas Gahr Støre har full tillit til Huitfeldt. Det sa han også tirsdag etter at det hadde kommet fram nye opplysninger om Ola Flems kjøp og salg av aksjer.

Jurister er eksperter på å argumentere for hva det skal være. Jusprofessor Morten Kinander ved BI griper fatt i Lønseths argument om at det handler om tilliten til demokratiet. Han sier til Dagens Næringsliv at hensynet til demokratiet blir enda sterkere når det er en statsråd i posisjon det handler om.

Økokrim har i sak etter sak vist at de ikke fyller rollen som demokratisk vaktbikkje. Sist de tabbet seg ut, var da de innledet etterforskning mot Eva-Kristin Hansen for å ha skaffet seg en pendlerbolig hun ikke hadde rett på. Da det ble innledet etterforskning, ble det umulig for henne å fortsette som stortingspresident.

Saken ble henlagt – selvsagt. Stortingets egen undersøkelse konkluderte med at Eva-Kirstin Hansen hadde rett på pendlerbolig. Reglene er uklare, men det var ikke grunnlag for å hevde at hun hadde tilranet seg goder hun ikke hadde krav på.

Økokrim la et politisk liv i grus.

Det samme gjorde påtalemyndighetene i Bergen. Bystyremedlem Jan Sverre Stray (H) måtte trekke seg fra politikken. Trude Drevland (H) måtte trekke seg som ordfører. Sakene ble henlagt. De hadde ikke gjort noe galt.

Sviktende dømmekraft i Nittedal

Saken mot ordføreren i Nittedal, Hilde Torkildsen (Ap), viser Økokrims sviktende dømmekraft når de vil være riddere for demokratiet. Det burde ikke blitt tatt ut tiltale. Økokrim tapte på alle punkter i tingretten. De måtte få det inn med teskje i lagmannsretten at de tok fullstendig feil.

Også her klarte de å ødelegge et liv. Hvor mange millioner de må ut med i erstatning, er ikke klart.

Økokrim opptrer nå som en politisk aktør, enten de vil eller ikke. Noen timer før partilederdebatten akter de å bestemme seg for om de skal ofre Anniken Huitfeldt på sitt egensnekrede demokratisk alter.

Om Økokrim innleder etterforskning mot Anniken Huitfeldt, vil presset for at hun skal trekke seg øke. Hun kan fortsette om Jonas Gahr Støre velger å ønske Økokrim lykke til med etterforskningen, gjenta at han har tillit til henne og at han ikke tror hun har brutt straffeloven.

Økokrim får herje på. Stalltipset herfra er bom på  Borten Moe. Om de skulle finne på å gå løs på Anniken Huitfeldt, blir det bom der også.