Private må bidra, men beredskap kan ikke privatiseres

SV og Fagforbundet skyter over mål når de i forlengelsen av «Hans’» herjinger advarer mot privates bidrag til å sikre og utbedre vei og anlegg.

­Intet er så galt at det ikke er godt for noe. En krise kan utnyttes, i det minste verbalt.

SV-leder Kirsti Bergstø og leder i Fagforbundet, Mette Nord, bruker kaoset, som «Hans» skaper, til å advare mot private aktører innen beredskap, bygg, vei og anlegg som kommunene har ansvaret for.

– Ekstremværet viser hvor viktig den offentlige beredskapen er. For å sikre god beredskap, trenger kommunen kapasitet, kunnskap og koordinering. Alt dette blir det mindre av med høyrepolitikk, sier Bergstø til Klassekampen.

Mette Nord følger opp med at det er trussel mot sikkerheten å basere seg på underleverandører uten inngående kjennskap til lokale forhold.

Bergstø trekker fram høyresidens planer om å konkurranseutsette teknisk etat i Gamvik som eksempel på hvor galt det kan gå.

Sveinung Stensland (H) avviser kategorisk at Høyre går inn for en privatisering som svekker sikkerheten.

Direktør i NHO, Anniken Hauglie, betegner i Klassekampen i dag utspillet fra Bergstø og Nord som «utrolig usmakelig». Hun peker på at private aktører gjør en storartet innsats i disse dager. De fortjener heller takk og et klapp på skulderen framfor kritikk, hevder hun.

Private aktører får betalt for jobben de gjør. Oppdrag vil stå i kø i lang tid framover. De vil tjene godt på «Hans». Så det er neppe grunn til å klappe for private aktører for at de utfører oppgaver som de får godt betalt for.

Hauglie har imidlertid rett i at det er skivebom av Bergstø og Nord å komme trekkende med kritikk av privatisering knyttet il «Hans».

Bergstø og Nord kan ikke påvise at kommuner, som i større grad enn andre har konkurranseutsatt visse tekniske tjenester, sliter mest med å forhindre skader og rydde opp etter «Hans». Er det noe krisen viser, så er det hvor avhengige kommuner er av å kunne trekke inn private aktører for å forebygge og reparere skader som har oppstått.

Det er umulig for en kommune å holde seg med så mange gravemaskiner, lastebiler og annet teknisk utstyr som det i disse dager er behov for. Ingen kommuner har råd til det.

De fleste kommuner velger å ha en kjernekompetanse og en teknisk etat med en del utstyr som kan settes inn der det er behov. Det er tungvint, og det tar tid om en hele tiden skal hente inn anbud. Derfor bør kommuner ha rammeavtaler med private aktører som kan bidra når det oppstår behov som kommunen selv ikke kan løse. Store prosjekter er kommuner forpliktet til å konkurranseutsette.

En kommune må ha en teknisk etat som har ansvar for plan, beredskap, kontroll og tilsyn. Det er ikke et poeng at en kommune skal gjøre mest mulig av jobben med vei og anlegg selv. Dette må hver enkelt kommune finne ut av. De trenger ingen paroler fra sentrale politikere og fagforeningsledere.

Bergstøs og Nords utspill vil falle dødt til jorden. Det er ikke annet enn et forsøk på å utnytte «Hans» i sin generelle motstand mot private aktører som utfører tjenester eller påtar seg oppgaver som det offentlige har ansvaret for.

Nord og Bergstø har mer å fare med i debatten om konkurranseutsetting innen eldreomsorgen for eksempel. Det er flere argumenter for at kommunen driver sykehjem enn at flest mulig som styrer gravemaskiner skal være ansatt i det offentlige.