Provoserende, men lønnsomme bonuser

Det er selvsagt mulig for Statkraft å kutte bonuser og spare noen hundre millioner, men da vil de gå glipp av milliarder i inntekter. Det vil ikke regjeringen. SV, Rødt og LO later som om verden ikke er som den er.

­I 2022 ble det utbetalt 2,3 milliarder kroner i bonuser til ansatte i Statkraft. Det meste gikk til krafttraderne i Düsseldorf som kunne plusse på millioner i bonus i tillegg til millionlønn.

Reaksjonene på bonusutbetalingene var sterke. Statkrafts konsernsjef, Christian Rynning-Tønnesen, sa han forsto det. Han forklarte at energiprisen hadde steget til høyder de ikke hadde sett for seg. Det førte til bonusutbetalinger til tradere på kraftbørsen som ble urimelig store.

Regjeringen sa at det skulle bli tatt grep. Christian Rynning-Tønnesen var enig i at det var behov for det. Det ble tatt grep. I 2023 utgjorde selskapets samlede bonusutbetalinger 1,8 milliarder kroner.

Reaksjonene fra SV, Rødt og LO er like sterke i år. En nedgang på rundt 20 prosent nekter de å kalle for «å ta grep». De forlanger en skikkelig opprydning og innsikt i alle bonusavtaler. Det har Statkraft fram til i dag ikke åpnet for.

Med et underliggende driftsresultat på 41,4 milliarder kroner, hadde selskapet i fjor sitt nest beste resultat noensinne. Da blir bonusene høye i et selskapene som opererer med bonuser over hele linja.

Tradere i Düsseldorf

En viktig del av Statkrafts tradingvirksomhet er basert i Düsseldorf i Tyskland. Denne delen av selskapet har som mål å tjene mest mulig penger på endringer i energiprisene. Det var i denne delen av selskapet bonusene løp løpsk i 2022. Ifølge Christian Rynning-Tønnesen har de nå fått kontroll.

Bonusutbetalingene til traderne skal være halvert. De får ikke lenger utbetalt seks millioner, men Statkraft oppgir ikke hvor mye den enkelte tjener. Statkraft vil heller ikke opplyse om hvor mye de som drar inn flest millioner til selskapet, får utbetalt.

Når det er Statkraft som igjen blir bombardert med kritikk, har det sammenheng med folks frustrasjoner over de høye strømprisene. Mediene og politikerne mener det fungerer å sause sammen bonuser, strømstøtte og dyrtid som følge av høye strømpriser.

Det hadde vært mulig å gått løs på Oljefondet med den samme intensiteten. E24 har hentet fram tall som viser at fondets 100 eksterne forvaltere i gjennomsnitt fikk utbetalt 16,8 millioner i 2022. Deres egne meglere fikk i gjennomsnitt utbetalt 2,42 millioner kroner.

Statkraft og Oljefondet er opptatt av å tjene mest mulig penger. Slik vil politikerne det skal være.

Det betyr at Statkraft må engasjere tradere med spisskompetanse på det internasjonale energimarkedet, og Oljefondet må gjøre bruk at spesialister innen aksjer og finans.

Disse koster flesk. De bidrar imidlertid med inntekter som fast ansatte i egen organisasjon ikke vil være i nærheten av.

Avtalen med de enkelte traderne eller forvaltere er individuell og konfidensiell. Dette er lite lojal arbeidskraft. Får de bedre betalt av andre, melder de overgang til dem.

I salgsmiljøer kan det også være slik at det blir jobbet mest for de kundene og med de produktene selgeren tjener mest på.

Størst mulig avkastning?

SV, Rødt og LO vil ikke at verden skal være slik. Men slik er verden vitterlig.

Vil politikerne ha som mål at Statkraft skal sørge for størst mulig avkastning, må de akseptere at de bruker dyre spesialister på salg og kjøp.

Hvis det er flertall på Stortinget for at Statkraft skal halvere bonusutbetalingene, kan regjeringen gi beskjed om det. Det betyr at inntektene vil bli merkbart lavere.

Dette kan politikerne mene noe om. Men de har ikke greie på hvordan en driver kjøp og salg i det internasjonale energimarkedet. Her gjelder det å holde fingrene fra fatet.

Det er ingen grunn til at Stortinget eller offentligheten skal ha innsyn i bonusavtalene i Statkraft. Det er styrets og ledelsens ansvar.