Regjeringskvartalet – sløser milliarder på sikkerhet

Tre regjeringer har gjort knefall for sikkerhetsekspertene. Det er den viktigste grunnen til at Regjeringskvartalet kommer til å koste, ikke 10, men nærmere 60 milliarder kroner.

­For 10 år siden var prislappen på et nytt regjeringskvartal rundt 10 milliarder kroner. Noen syntes alt den gang at det var for dyrt.

Men la gå. Et skikkelig regjeringskvartal må vi ha. Det må ligge i Oslo. Det er hodeløst å forestille seg at søkkrike Norge skulle legge regjeringskvartalet til Lillestrøm eller på Hurumlandet, for å spare noen milliarder.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kunne for to år siden med stor tilfredshet fortelle at det skulle spares i alle fall 4 milliarder på ikke å bygge de såkalte blokkene B og E.

Det vil koste 3,1 milliarder kroner å føre opp disse to byggene. Alternativet, å leie og bruke eksisterende bygg, vil koste 9,1 milliarder over en gitt periode, opplyser Statsbygg.

Da blir nok også blokkene B og C bygget. Dermed vil de samlede kostnadene nærme seg 60 milliarder kroner.

At nybygg i offentlig regi sprenger budsjettet, er like vanlig som at mediene begynner å skrive om flåtten etter påske.

Budsjettsprekken for regjeringskvartalet er astronomisk. Når det kan skje, er det fordi politikerne har stått sammen om fadesen. Ingen har sett seg tjent med å si stopp. Ingen kan skylde på noen.

Slagsvold Vedums symbolpolitikk

Trygve Slagsvold Vedum forsøkte seg på et mislykket svingslag med øksa i symbolpolitikkens navn. Det ligger an til en pinlig retrett.

Regjeringskvartalet blir både flott og funksjonelt. Det vil ikke ødelegge noe i byen, slik kritikere hevder. Men i noen årtier vil det stå der som et bevis på politikernes manglende evne til prosjektering og økonomistyring når de lar sikkerhetstenkningen løpe løpsk.

Det er krav til sikkerhet som for alvor har drevet byggeprisen i været.

Byggingen av regjeringskvartalet skjer med røtter i et traume. Aldri mer 22. juli-terror, koste hva det koste vil, var utgangspunktet. Flest mulig regjeringskontorer skulle samles på et sted. Det er gode grunner for det. Da måtte sikkerhet sitte i høysetet.

I flere år har de holdt på å bygge hemmelige rom under regjeringskvartalet. Det er sikkert både lurt og nødvendig. Herfra kan landet styres om ragnarokk bryter løs.

På Mastemyr skal det bygges en «bunkers» – et post- og varesenter der godkjente kjøretøyer skal kunne levere forseglet post eller varer. Vanlige IKEA-pakker duger ikke her. Her skal alt kjennes på, luktes på, gjennomlyses og veies før det bringes med egne biler inn i «regjeringsbunkersen».

Slik må det være, sier sikkerhetsekspertene. Ingen politikere ser seg tjent med å protestere.

Når sikkerhetseksperter mener farer truer, tar de SEG resolutt av både statsministre og andre «vipper». Det er bare å følge dem til en «sikker sone». Med den samme selvbevissthet peker de på hvordan regjeringskvartalet må sikres. Regningen er det ikke de som skal dekke.

Under koronapandemien fikk vi demonstrert hvor langt ute på jordet faglige eksperter kan havne. Det var en rekke fullstendig unødvendige tiltak som ble iverksatt. Slik er det når frykten får grep om sinnene. Da godtar de fleste det meste.

Det er en slik «frykt for at 22. juli kan skje igjen», som styrer prosjekteringen av regjeringskvartalet. Eksperter forsikrer seg om at hver skrue som skal benyttes, holder sikkerhetsmessige mål. Det tar tid, og det koster flesk.

Stenger Ring 3

Men når det gjelder Ring 1, kan noen og enhver se at sikkerhetsefantomene er på ville veier. Det skal brukes 3 til 4 milliarder kroner på å senke Hammersborgtunnelen med ti meter. Her passerer det 17.000 biler i døgnet. Det betyr at Ring 1 må stenges i tre år.

Det blir garantert kaos, mener Oslo kommune. Det kan bli dannet et nytt parti, bygget på frustrasjon over bilkaoset i Oslo fra høsten av.

Oslo kommune kan ikke annet enn å godta det vår sikkerhetsdopede regjering bestemmer. I så fall vil den heller at denne delen av Ring 1 stenges permanent og at det brukes ressurser på å finne en annen brukbar trasé gjennom byen.

Et alternativ er kun å la busser kjøre gjennom tunellen, eventuelt at den også er åpen for privatbiler i rushtiden.  

Tunellen går ikke rett under regjeringskvartalet. Saken er at sikkerhetsfolkene har definert en sikkerhetssone rundt kvartaler der byråkratene skal ha sin arbeidsplass. Tunellen ligger innenfor.

Men det må da være mulig med så pass overvåkning at ingen klarer å sette fra seg en bil med sprengstoff i tunellen, hvis det er dét de frykter.

Det skjedde med Titanic

Alle tenkelige sikkerhetsvurderinger lå til grunn da Titanic ble bygget. De hadde planlagt for alt, bortsett fra det som skjedde. Titanic støtte borti et isfjell som det ikke var lett å få øye på.

Vi må bruke milliarder på å beskytte regjeringen. Men alt har en grense. Det kan ikke utelukkes at en selvmordflyver setter kursen mot høyblokka. Det betyr ikke at regjeringskvartalet bygges som en festning med dagens mest avanserte luftforsvarssystemer på taket.

Det spørs om vi ikke heller burde latt Forsvaret få noen av milliardene vi har brukt eller skal bruke på regjeringskvartalet. Det ville i alle fall blidgjort Trump.  

Problemet er at det ikke er mulig å føre en debatt om sikkerhetsvurderingene knyttet til regjeringskvartalet. Dette er ekspertens domene. Det de sysler med, skal være hemmelig.

Og regjeringen vil ikke ha på seg at de ikke gir sikkerhet topp prioritet. Så vi må bare finne oss i å betale regningen.