Smerteskriket fra en kommune ingen vil ha

Kommunalminister Erling Sande må svelge en kamel og redde Moskenes kommune med en tvangssammenslåing.

­– Vi er konkurs, bankerott, sier ordfører Hanna Sverdrup (H) i Moskenes. Kommunen har vært tolv år på Robek-lista. Det hjelper ikke.

Det akkumulerte underskuddet var på 90 millioner ved utgangen av 2022. Det har økt med 30 millioner siden den gang.

Nå kan de ikke øke kassakreditten lenger. Sverdrup sier til NRK at de vurderer å slå kommunen konkurs. Det spørs om det er mulig.I kommuneloven § 29 heter det at «en kommune eller fylkeskommune kan ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av gjeldsforhandling etter konkursloven».

Skulle kommunestyret på en eller annen måte kaste kortene, må staten overtar driften av kommunen. Ingen kommuner har noen gang gått til et så pass drastisk skritt.

I første omgang har de tatt kontakt med Kommunal- og distriktsdepartementet med bønn om at de vil redde kommunen. Sverdrup sier de er med på hva det skal være.

De slår seg gjerne sammen med en annen kommune. Men nabokommunene i Lofoten har sagt de ikke er interessert. Det er heller ikke Bodø kommune.

Seks kommuner i Lofoten

Moskenes som ligger ytterst i Lofoten, har rundt 1.000 innbyggere. De er ikke i stand til å klare seg selv.

Senterpartiet heier på små kommuner. De avviser å slå sammen kommuner med tvang. De kommer ikke unna å svelge en kamel i Lofoten.

Den minst radikale løsningen er å la Moskenes bli innlemmet i nabokommunen. I så fall må Moskenes få et ekstra tilskudd slik at den fusjonerte kommunen ikke dras ned i elendigheten.

Lofoten har rundt 24.000 innbyggere som fordeler seg på seks kommuner. Antallet kommuner burde vært redusert til to eller tre.

Tidligere er det lagt fram forslag om at Lofoten og Vesterålen som til sammen har 60.000 innbyggere, burde fordelt seg på fire kommuner.

Kommuner med under 1.000 innbyggere

Regjeringens politikk er at det er kommunene selv som må finne ut av om de vil slå seg sammen med andre eller være selvstendige. Moskenes viser at denne politikken ikke duger lenger.

Vi har 21 kommuner med under 1.000 innbyggere og 71 med en befolkning under 2.000. Flere av disse er ikke i stand til å følge lovene Stortinget vedtar. Det hjelper på om de klarer å få stablet på beina såkalte interkommunale tjenester med en eller flere av nabokommunene.

Regjeringen har visst i lang tid at en rekke kommuner ikke er i stand til å tilby lovpålagte tjenester. Moskenes er en advarsel. Regjeringen kan ikke lukke øynene lenger.

Om de vil holde fast på generalistprinsippet, at alle kommuner skal forpliktes til å levere de samme tjenestene, må de sørge for at også de små kommunene klarer det. Lar de det skure og gå, blir det flere som Moskenes.

Regjeringen bør skru om politikken. Istedenfor å avvise tvangssammenslåing, bør de flagge at sammenslåing av kommuner kan og må skje når det utvilsomt er i innbyggernes interesse.