Solberg seiler videre, fortsatt i motvind

Sjansen for at Erna Solberg vil fortsette som leder har økt etter Økokrims konklusjon. Men den stjernestatusen som hun en gang hadde, vil hun neppe oppnå igjen.

­Når Økokrim har bestemt seg for ikke å starte etterforsking av Sindre Finnes’ handel med aksjer mens Erna Solberg var statsminister, er den viktigste hindringen for at Erna Solberg kan fortsette som leder i  Høyre passert. Den kritikken hun kan vente seg fra Stortingets kontrollkomite, vil et godt stykke på vei samsvare med den selvkritikken hun allerede har tatt.

Selv om Anniken Huitfeldt har gått av som utenriksminister, vil Ap neppe ta fram storslegga når Kontrollkomiteen skal formulere sine konklusjoner. Komiteen skal ikke konkludere med om de har tillit til Solberg som leder i Høyre eller hennes egnethet som statsminister. De kan heller ikke legge seg i et tilbakeskuende modus og mene noe om de ville hatt tillit til henne dersom aksjeskandalen hadde dukket opp da hun var statsminister.

Økokrims beslutning om ikke å starte etterforskning, får betydning for kontrollkomiteen. Når Økokrim etter syv uker konkluderer som de gjør, kan og må både politikere og andre forholde seg til at Sindre Finnes ikke har gjort seg skyldig i innsidehandel.

At Økokrim konkluderer som det gjør, er ikke overraskende. Når Finnes i flere år har herjet på som aksjespekulant og lurt sin kone opp i stry, virker det temmelig suspekt og at han har mistet sin dømmekraft. Det er forståelig at både folk og eksperter mener det her må være både ugler i mosen og hunder begravet.

Rekken av folk som har bedt om etterforskning, av hensyn til tilliten til demokratiet i det minste, er lang. Det var den begrunnelsen Økokrim-sjef  Pål Lønseth brukte da han gjorde det klart at de ville etterforske Ola Borten Moes kjøp av aksjer.

Han hørtes ut som en politiker. I dag ville han neppe uttrykt seg på samme måte. Det er ikke Økokrims oppgaver å styrke tilliten til demokratiet. De skal konsentre seg om å slå ned på lovbrudd.

Mediene har skrevet side opp og side ned om de kjøp og salg av aksjer som Sindre Finnes har foretatt. Om lag ti transaksjoner har i mediene fått status som mistenkelige.

Lenger har ikke mediene kommet. Dersom Sinnes hadde benyttet seg av ulovlig innsideinformasjon, ville mediene i alle fall funnet en sak som luktet mer ille enn andre. Det har de ikke funnet.

Økokrim har heller ikke funnet en sak som tydet på at Sinnes har skaffet seg informasjon som andre ikke har hatt og handler etter kjøpt aksjer på grunnlag av det.

Økokrim har gått så pass grundig til verks at de mener seg sikre på at det ikke dukker opp noe de har oversett og som kunne ha fått betydning for deres konkusjon.

Når saken nå er uten av straffesporet, kan vi regne med at Sindre Finnes sier noe mer om hvorfor han kjørte seg selv i gøfta. Han skylder nasjonen en forklaring.  Dersom han vil medvirke til at Erna Solberg vil stille statsministerkandidat for Høyre i 2025, kan han ikke forbli taus.

Sinnes må prøve å bygge opp tillit til at han kan være Erna Solbergs mann om hun blir statsminister igjen – uten lage skandale en gang til.

Sannsynligvis vil Økokrim konkludere med «intet straffbart forhold» i Ola Borten Moes tilfelle. Påtalemakten pleier å ta feil – eller rettere sagt – ikke finne grunnlag for tiltale når de starter etterforskning med den typen «demokratibegrunnelse» de har gitt når det gjelder Borten Moe,

Høyre har fått mindre oppslutning på meningsmålingene den siste tiden. I dag offentliggjøres en meningsmåling som viser at Erna Solbergs popularitet som statsministerkandidat synker. Nå er hun like lite populær som Jonas Gahr Støre,

Dette har sannsynligvis sammenheng med den skandalen Sindre Finnes har skapt.

De er mulig Erna Solberg vil vente til etter høringen i Kontrollkomiteen, kanskje til over jul, før hun bestemmer seg for om hun vil fortsette som partileder eller overlate posisjonen til en annen.

Sjansen for at hun vil fortsette som leder har økt etter Økokrims konklusjon. Men den stjernestatusen som hun en gang hadde, vil hun neppe oppnå igjen.