Sporveien sløser bort penger på eks-direktøren

Sporveien i Oslo kommune sløser bort millioner på administrerende direktør Øystein Svendsen, som de hevder har valgt å slutte selv.

­Det har vært krise i busstrafikken i Oslo flere ganger i vinter. Bussene som Unibuss kjører, sliter når gradestokken kryper under 10 minusgrader og når det kommer mye snø. Det har kommet fram at det ikke er stilt krav til ladekapasitet på de elektriske bussene. Vi kunne også hatt toleddede busser med firehjulstrekk, men de ville selvsagt vært dyrere.

Unibuss eies av Sporveien, som kjører en stor del av bussene i Oslo på kontrakt fra Ruter. Unibuss eier store deler av den elektriske bussparken. Ruter har varslet av de kan komme til å ilegge Unibuss bøter. Det kan endatil ende med at de sier opp kontrakten med Unibuss om de ikke klarer å levere bedre tjenester i snøkaoset. I januar ble 25.000 avganger i Oslo og Akershus innstilt.

Om all skyld kan legges på Unibuss eller om Ruter har vært for slepphendte med kravene i anbudet på å kjøre busser i Oslo, er det delte meninger om.

Det er forståelig om styret tok initiativ til å skifte daglig leder for Unibuss i den situasjonen som har oppstått. Men det gjorde de visst ikke. Øystein Svendsen slutter etter eget ønske, het det i pressemeldingen som ble sendt ut 2. februar.

Ville ikke klamre seg til jobben

Det kan tenkes, for ikke å si at det er sannsynlig, at Svendsen ønsket dette fordi han forsto at styret ønsket det. Han ville ikke klamre seg til jobben.

Det kan være at Svendsen var sliten og kjente på at han ikke hadde nok krefter til å rydde opp. Eller det kan være han mener at ledere bør ta ansvar ved å trekke seg når kriser oppstår og en innser at noe kunne vært gjort annerledes.

Vi får legge til grunn at Svendsen trekker seg frivillig. At han beholder lønnen på rundt 2,5 millioner kroner i året, er det ikke noe å si på. Det er nærmest blitt en innarbeidet praksis at ledere minimum får en sluttpakke på en årslønn. Noen klarer å forhandle seg til betydelig mer enn det.

Men det stopper ikke her for Svendsen. Han skal fortsette som rådgiver med en årslønn på 1,8 millioner kroner, riktignok ikke i Unibuss, men i Sporveien. De har ikke lyst ut en stilling som rådgiver. Men en rådgiver er det kjekt å ha, må de ha tenkt.

Sporveien er ikke en pengemaskin. De kan neppe ha mange rådgivere på et slikt lønnsnivå.

I tillegg til en feit rådgiverlønn skal Svendsen også motta en «kompensasjon» på 1,2 millioner. Kompensasjon for hva? For at han slutter etter eget ønske?

25.000 bussavganger

Når Sporveien og Unibuss inngår en slik avtale, må det ha vært viktig for dem å få avsatt Øystein Svendsen. De bløffer om at han går av etter eget ønske. Om så var, skulle de nøyd seg med å la ham beholde lønnen ut 2024. En kompensasjon for at han har hatt ansvar for 25.000 avlyste bussavganger, er han ikke berettiget til.

Hvis Sporveien trenger en rådgiver, burde Svendsen fått en lønn på nivå med andre rådgivere.

Hvis en leder klamrer seg til jobben og styret mener de ikke har tilstrekkelig grunnlag for en oppsigelse, kan det koste en del å få avsatt en leder. Det ser ut til å være det som har skjedd her.

Hvis det faktisk forholder seg slik at Svendsen ønsket å slutte i jobben, har styret og Unibuss bedrevet pengesløsing i stor skala.