Stordalen blir smalere og mindre ulønnsom

Det er fristende for solide selskaper å investere i nye bransjer for å oppnå enda bedre lønnsomhet. Det har i liten grad lykkes for Petter Stordalen. Nå tar han på alvor at det er lurt for skomakere å bli ved sin lest.

­Petter Stordalen har ekspandert sterkt det siste tiåret, og lykkes med å bli hotellkonge i Skandinavia. Det er i overkant å hevde at han har skapt en pengemaskin. Lønnsomheten var det ingen ting å si på, selv om det alltid er en viss risiko forbundet med å vokse raskt.

Da koronapandemien rullet over landet, ble det full krise. Stordalen innså at alt han hadde bygget opp over et par årtier, kunne gå tapt. Så galt gikk det ikke. Koronastøtte, kraftige kostnadskutt og salg av eiendeler gjorde at det gikk langt bedre enn han fryktet.

Nå er lønnsomheten i hotelldriften tilbake. Men for to år siden ble både befolkningen og landets bedrifter rammet av høye energipriser, sterk prisøkning på varer og tjenester og renter som skjøt raskt i været.

Det er ikke like lett å tjene penger som for få år siden. Faren for å mislykkes med investeringer utenfor de markedene en kjenner godt, har økt. Det har ført til at Petter Stordalen og ledelsen i Strawberry må tenke nytt. Planen var at Petter Stordalen skulle investere mange milliarder utenfor hotellbransjen, skriver Dagens Næringsliv (DN). Nå tråkkes det på bremsen.

Petter Stordalen er en av landets mest profilerte næringslivsledere. Han er en kjendis som liker å være i vinden og har et gedigent kontaktnett. Han er rask med å ta kontakt der han ser muligheter.

At Stordalen vil drive reklamebyrå, podkast, restauranter og forlag overrasker ikke noen. Har en noen millioner til overs, er det også naturlig å plassere dem i eiendom. Å kjøpe litt aksjer her og der, hører også med.

Det er Kenneth Jarl Andersen som leder Strawberry Capital og Strawberry Equities. For to år siden var ambisjonene at rundt 20 investeringer utenfor hotelldriften skulle bli til 40 – og 7 milliarder kroner skulle bli til 15 – innen fem år.

Andersen sier til DN at de nå er blitt mer fokusert. Det handler om færre og større investeringer og et fåtall plattformer.

Stikkordene for det de skal satse på er reiseliv, uteliv, lojalitetsprogrammer, KI, inkasso, bærekraft og fornybar energi. De satser sterk på å utvikle appen Loyaltyco i samarbeid med Norwegian. Det virker mer enn bredt nok.

Det er de 232 hotellene i Skandinavia som utgjør kjernen i virksomheten. Det de vil satse på framover skal ha en eller annen tilknytning til basisvirksomheten.

Dette er en fornuftig strategi. Strawberry må styrke sin posisjon som en ledende aktør på hotelldrift i Skandinavia. På sikt vil de ha mer igjen for å satse smalt enn å engasjere seg i alt mulig Petter Stordalen kunne ha interesse av å være med på. Han er i utgangspunktet relativt grenseløs. I sin tid ville han også være med å redde Union fabrikker i Skien. Siden har det ikke blitt papirproduksjon i porteføljen.

Strawberry vil utnytte sin kompetanse til å satse sterkere i markeder de kjenner og som kan bygge opp omkring den primære aktiviteten. Selv om de konkurrerer med internasjonale hotellgiganter, må de ha styrke nok til å vinne markedsandeler og utnytte mulighetene knyttet til ny teknologi.

For få år siden virket det som om Petter Stordalen ville bygge opp et såkalt konglomerat. Orkla var i sin storhetstid for rundt  20 år siden det ledende konglomeratet i Norge. Jens P. Heyerdahl d.y bygget Orkla opp gjennom flere tiår. Lønnsomheten var på topp, men eierne ville ha mer igjen for sine eierandeler. Stein Erik Hagen, som i dag er største eier i Orkla, var sammen med Christen Sveaas sentrale i å avvikle Orkla som et konglomerat.

I dag er Orkla et merkevareselskap innen forbrukermarkedet, primært innen mat- og dagligvare. Lønnsomheten er ikke bedre enn den må være. For et par år siden splittet de selskapet opp i flere underselskaper, hvor også andre eiere kan komme inn.

Orkla beholder sin dominerende eierandel i selskapene, men ledelsen har fått større frihet til å jage lønnsomhet.

Stein Erik Hagen har altså satset mer konsentrert gjennom Orkla det siste tiåret.

Et annet eksempel er Kjell Inge Røkke, som satser både bredt og konsentrert.  Han har gjennom sitt Aker bygget opp en rekke børsnoterte selskaper innen olje, energi og industriproduksjon der han har en kontrollerende eierandel.  

Schibsted er ikke lenger et avis- eller medieselskap. De har satset langt bredere det siste tiåret. Nå skal det konsentreres. Mediene skal ut av Schibsted og styres av Tinius-stiftelsen. Mediene har ikke noe imot å komme seg ut av lønnsomhetspresset i Schibsted.

Ferd skiller seg ut på den måten at de ikke driver en primæraktivitet. De er et investeringsselskap med en bred portefølje. Johan H. Andresen varslet nylig at selskapet skal holdes samlet og styres av en stiftelse.

Strawberry spisser strategien – så lenge det varer. Det betyr så lenge Petter Stordalen vil bli som skomakeren ved sin lest.

Slik må det bli noen år framover, for ledelsen i Strawberry må prioritere å styrke eksisterende virksomhet finansielt og å utvikle digitale muskler for en skjerpet konkurransesituasjon.