Støre forberedt på sykehusdebatt flere steder i landet

Statsminister Jonas Gahr Støre mener en aldrende befolkning og mangel på helsepersonell kommer til å tvinge fram debatt om sykehusstruktur flere steder enn i Nord-Norge.

­– Debatten som har vært i nord, skjønner jeg veldig godt kan skape utrygghet. Men den debatten kommer vi til å få flere steder i Norge, sa statsminister Støre (Ap) da han gjestet Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Han mener en aldrende befolkning og mangel på helsepersonell kommer til å tvinge fram debatt om sykehusstruktur flere steder i landet. Han viste til Helsepersonellkommisjonen som advarer mot mangel på helsepersonell i framtida.

Skal sikre kvalitet og trygghet

Når vi må regne med at det blir færre ansatte per pasient i årene framover, tar Støre til orde for at vi må gjøre ting på nye måter og at vi må orke å stå i diskusjonene. Politikernes oppgave må være å sikre at kvaliteten og tryggheten skal være ivaretatt, både når gjelder det som er akutt og det som gjelder sikker og trygg behandling.

En arbeidsgruppe i Helse Nord foreslo i fjor høst å legge ned akuttberedskapen ved sykehuset i Lofoten og fjerne akuttilbudet i Narvik. Det skapte en heftig debatt hvor også partienes helsepolitiske talspersoner meldte seg på.

I skrivende stund er det kun Arbeiderpartiet som har åpnet for å gjøre større endringer i sykehusstrukturen i Helse Nord.

Helseminister Ingvild Kjerkol har holdt fast på at det er nødvendig at Helse Nord legger fram forslag til endringer. Senterpartiet har vendt tommelen ned for det de kaller en økt sentralisering av sykehustjenesten.

Administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord foreslår at styret, som skal ha møte 9. januar, følger arbeidsgruppens anbefalinger. Etter at styret har behandlet saken, skal kommuner, sykehus og helseinstitusjoner inviteres til å si sin mening i en høring.

Endelig vedtak i april?

I april skal styret i Helse Nord gjøre et endelig vedtak. Om en skal følge helseforetaksmodellen slik den opprinnelig var tenkt, skal det bli som styret i Helse Nord bestemmer. Men det er for lengst gått politikk i saken.

I slutten av april får helseminister Ingvild Kjerkol saken på sitt bord. Formelt har hun rett til å godkjenne vedtaket som Helse Nord har fattet. Det godtar ikke Senterpartiet. Dette er en sak for regjeringen.

Det er en sak for Stortinget, sier de andre partiene.