Støre skjærer igjennom – Anniken Huitfeldt skal fortsette

Anniken Huitfeldt får fortsette som utenriksminister selv om hun har brutt habilitetsregelen. Det fordi Jonas Gahr Støre har bestemt det. De som mener saken er spesielt alvorlig, er fanget i formalisme og mistillitsproduksjon.

­Omtrent samtidig som det ble kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har brutt habilitetsreglene fordi hennes mann har kjøpt og solgt aksjer, gjorde statsminister Jonas Gahr Støre det klart at han har tillit til henne.

En skulle da tro at saken var avklart med hensyn til hvilke konsekvenser den kan få. Men neida. Dette er en for god sak for opposisjonen, mediene og diverse eksperter til å la ligge. Forståelig nok. Politikk er politikk.

Støre har kjent til saken i flere uker. Han har fått all den informasjon fra Anniken Huitfeldt som han har bedt om, og de juridiske råd han trenger. Derfor konkluderer han. Anniken Huitfeldt kommer i samme kategori som kunnskapsminister Tonje Brenna. De har i ettertid forstått at de har vært inhabile. De har forsømt seg med å sette seg grundig inn i regelverket eller misforstått hva reglene betyr.

Ola Borten Moe og Anette Trettebergstuen

Anette Trettebergstuen visste hun var inhabil og brydde seg ikke med det. Ola Borten Moe har brutt reglene for aksjehandel som gjelder for statsråder, og han var inhabil. Derfor måtte de ut av regjeringen.

Stortingets kontrollkomité skal behandle alle sakene. Det kan være de også vil se nærmere på hva som kan ha skjedd da Erna Solberg (H) ledet regjeringen. Hennes mann var særdeles aktiv med å sette pluss og minus på hvem som skulle utnevnes til styrer og verv.

Det er blitt tatt til orde for at også Sindre Finnes bør kalles inn til høring. Da må vel også Anniken Huitfeldts mann inn på teppet. Komiteen kan bli rene kostebinderiet.

Hva de konkluderer med i løpet av desember, er ikke godt på si. Det spiller liten rolle. Jonas Gahr Støre har bestemt at Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt fortsetter som statsråder. SV vil uansett ikke kjøre denne saken så langt at det blir aktuelt for Støre å stille kabinettspørsmål. Til det er denne saken for ubetydelig.

Et brudd på habilitetsreglene kan godt betegnes som alvorlig. Likevel bør vi operere med en alvorlighetsgradering. Det er det Støre gjør. Alternativet er å la seg styre av formalisme.

Støre var raskt ute med å kunngjøre at reglene for aksjehandel skal strammes inn. Slik håper han å få avblåst saken så raskt som mulig.

Politikerne burde ta seg tid til å reflektere over om de beveger seg inn på en blindvei ved å lage et stadig mer omfattende regelverk knyttet til habilitet og aksjer. Ikke minst Høyre, der aksjer står høyere i kurs enn i Ap, bør tenke seg om.

Nærstående inhabile

I fjor ble det presisert at det ikke kun er den enkelte statsråd som har ansvar for en sak, som må avklare sin habilitet. Det gjelder for alle statsråder i alle saker som en regjering behandler.

Det gjelder også for nærstående. Det betyr i alle fall ektefeller. Men til definisjonen av nærstående hører også tidligere ektefeller, kjærester på et visst nivå, foreldre, søsken og barn.

Hvor skal grensen trekkes? Kan en datter av en statsråd kjøpe og selge aksjer som hun vil?

Jusprofessor Eivind Smith sier til Dagens Næringsliv at det ikke er sikkert at noen av statsrådene har opptrådt i strid med de lovfestede habilitetsreglene.

– For Huitfeldt kommer det i tillegg at det ikke er statsråden selv som handlet aksjer, men ektemannen, sier han.  

Den som har opptrådt i tråd med sunn fornuft i denne saken, er Ola Flem, Huitfeldts mann. Han så ikke for seg at han ikke kunne drive med aksjer fordi kona var statsråd. De var enige om at hun ikke skulle vite noe om hans kjøp og salg av aksjer, for at de skulle være sikre på at hun ikke kunne bli inhabil.

Så var det det motsatte som skjedde. Som ektefelle har han «yrkesforbud» mot aksjer. Det er det som er meningen.

Jonas Gahr Støre stoler på Anniken Huitfeldt når hun sier at hun aldri har gitt sin mann informasjon som han kan utnytte i forbindelse med kjøp og salg av aksjer.

Det er ikke godt nok, mener jusprofessor ved BI, Morten Kinander. På NRKs Politisk Kvarter i dag er han overrasket over at Økokrim alt har sagt at det ikke er grunnlag for å etterforske Huitfeldt for innsidehandel.

Kinanders spekulasjoner

Fra sin kontorpult åpner Kinander alle sluser for spekulasjon. Anniken Huitfeldt kan ha sagt noe som mannen kan ha utnyttet uten at det var meningen. Hun kan ha fått en telefon og han kan ha overhørt deler av samtalen. Hun kan ha bestilt billetter og i innboksen på pc-en kan han ha sett en epost om regjeringens planer med relevans for aksjemarkedet.

Det er godt gjort av NRK å legge en professors ville spekulasjoner til grunn for en debatt.

Økokrim har vitterlig viktigere saker å bruke tiden sin på enn aksjekjøpene til Huitfeldts mann. Vår spådom er at Økokrim kommer til å konkludere med at Ole Borten Moe ikke har brutt reglene for innsidehandel.

Før Kinander lar spekulasjonene renne ut av seg, burde han gjøre seg noen tanker om hvordan i alle dager Økokrim skal kunne etterforske hvilke telefonsamtaler og samtaler Huitfeldt og hennes mann har hatt de siste to årene.

Kinander må, som Støre, stole på det Anniken Huitfeldt sier. Det må også Økokrim – og kontrollkomiteen på Stortinget. Komiteen har ingen planer om å leie en løgndetektor for anledningen.