Strategi for regjeringsbrudd på energi

Om regjeringen ryker på EUs energipakke og Ap må regjere et års tid alene, kan det gi økt velgeroppslutning og holde de borgerlige unna regjeringskontorene etter valget i 2025.

­Regjeringen strever for å finne løsninger på energipolitikkens område. Det gjør det ikke enklere for Arbeiderpartiet at Senterpartiet har støtte for sitt syn hos deler av partiet.

Fellesforbundet har landsmøte og kan denne uken komme ut med et krav om at regjeringen skal skrote Acer-avtalen og utforme en energipolitikk som garantert gir norske bedrifter lavere energipriser enn i EU.

Rapporten fra utvalget som har vurdert hvilke muligheter vi har for å sikre kontroll over strømprisene, er sendt ut på høring. Utvalget lanserte ingen dramatiske forslag. Det har tatt for gitt at vi i hovedsak skal ha det energisystemet vi har i dag, men at det er mulig å gjøre visse justeringer.

Dette kan nok Senterpartiet leve med. De har i alle fall klart å være i regjering i over to år, både med Acer og dagens strømmarked. Det Sp ikke kan akseptere, er at regjeringen slutter seg til EUs fjerde energipakke. Da gir vi fullstendig opp å ha nasjonal styring over energipolitikken, mener de.

Terje Aasland er i dialog 

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) forteller at han er i dialog med EU om den fjerde energipakken. EU har ikke satt en frist for når Norge må godta pakken, men har gjort det klart at det må skje snart.

Det tok ti år før Norge slukte EUs tredje energipakke. Det får være grense for sendrektighet denne gangen, mener EU.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere uttalt at det er uaktuelt å sitte i en regjering som innfører pakken. I sin tale til landsmøtet mandag gjorde han det klart at Sps motstand mot energipakken ikke er blitt mindre og at lave strømpriser skal bli en prioritert sak for Sp framover.

Sp har mistet bortimot halvparten av velgerne sine fra sist stortingsvalg. De har en historisk sterk posisjon i regjeringen.

Sp er et pragmatisk parti som prioriterer posisjoner og innflytelse. Trygve Slagsvold Vedum og hans flokk vil være i regjering så lenge som mulig. De tror ikke på økt velgeroppslutning om de går ut av regjeringen for å få vist fram sin primære politikk.

Det er ett unntak. Om Sp kan begrunne at de går ut av regjeringen på grunn av motstand mot EU og alt dets vesen, kan de ha fordeler av det.

I høst handler det om statsbudsjett. Når det gjelder kroner og øre, er Sp rede til å svelge kameler. Men i saker som har med EU å gjøre, er det uaktuelt.

Det er ikke uten videre en god sak for Ap om regjeringen sprekker på EUs energipakke. Til det er uenigheten innad i Ap for stor. Om Jonas Gahr Støre tilpasser energipolitikken i enda større grad til EU, vil det styrke motkreftene i eget parti.

Jonas Gahr Støre ønsker ingen EU-debatt nå. Han mener vi er godt tjent med EØS-avtalen og at vi utnytter det handlingsrommet den gir – også i energipolitikken. Hva det i praksis betyr, er ikke godt å si.

Trygve Slagsvold Vedum nekter 

Sannsynligvis vil Støre skyve på EUs fjerde energipakke så lenge som mulig. Men det kan være at det ikke lar seg gjøre.

Da kan han skjære igjennom som han gjorde da elektrifisering av Melkøya ble vedtatt. Han fikk Trygve Slagsvold Vedum med på det.

Han vet også at han ikke får Vedum med på EUs energipakke. Da vil Ap måtte danne regjering alene. Det vil Sp dra nytte av. De kan regne med økt velgeroppslutning ved å få satt EU-motstand høyere opp på den politiske dagsordenen.

Å lede en mindretallsregjering, kan bli et mareritt. Men det er mulig at det også kan gi Ap og Jonas Gahr Støre økt velgeroppslutning.

KrF tapte i sin tid kampen mot selvbestemt abort. Men de gikk inn i en regjering som forvaltet loven. Sp kan gjøre det samme.

Taper de kampen om EU-tilpasning, kan de likevel gå inn i en regjering sammen med Ap etter valget i 2025. Da vil det være EU-medlemskap og ikke EUs fjerde energipakke som vil være bomben som sprenger regjeringen.

Elvestuen vil ha større fart

I høst gjelder det å få statsbudsjettet vedtatt. Over jul må regjeringen ta fatt på arbeidet med å snekre kompromisser på energipolitikkens område. Da vil de i sterkere grad bli utfordret av et flertall på Stortinget som ikke vil reservere seg mot EU fjerde energipakke.

– Vi venter utålmodig på at regjeringen skal få opp farten i denne saken. Arbeiderpartiet kan ikke la Rødt og Senterpartiet få lov til å diktere Norges forhold til EU. Målet med energipakken er å legge til rette for overgangen fra fossil til ren energi, oppfylle klimaforpliktelsene i Paris-avtalen og sørge for forsyningssikkerhet og konkurransedyktige energipriser. Den er viktig for at vi skal nå vårt klimamål, sier Venstres energipolitiske talsperson, Ola Elvestuen, til NTB.

Hvis Venstre og Høyre lykkes med å få EUs fjerde energipakke til å handle om klima og ikke strømpriser, vil det bli enda vanskeligere for regjeringen å la pakken ligge uåpnet.