Terje Tvedt vil endre forståelsen av verdenshistorien

Professor Terje Tvedt er ikke snauere enn at han påstår at en skog av anerkjente historikere tar feil om den moderne verdens fremvekst.

Terje Tvedt er landets mestselgende fagprosaforfatter. Hans «Verdenshistorie. Med fortiden som speil» som ble gitt ut i 2021 er trykket i mer enn 50.000 eksemplarer.

Det ble også trykket flere titusen eksemplarer av Det Internasjonale Gjennombruddet: Fra “Ettpartistat” til Flerkulturell Stat som han ga ut i 2017.

Terje Tvedt er forskningsprofessor ved Nasjonalbiblioteket, og har arbeidet som professor i flere disipliner, som globalhistorie (UiO), statsvitenskap (UiO), utviklingsstudier (UiB) og ved geografisk institutt (UiB). 

Elver driver verden framover

Tvedts verdenshistorie er historien om hvordan mennesker fra tidenes morgen og fram til i dag har fryktet, utnyttet og tilpasset seg vannet. Det er ikke penger, ideer eller moderne IT-teknologi som driver verden framover. Det er elver, ifølge Tvedt, for å sette det litt på spissen.

Han forfølger sin hypotese gjennom 5000 år – gjennom alle sivilisasjoner som har oppstått og gått til grunne. Til enhver tid har mennesker måttet innrette seg etter de rammebetingelser som vann og elver representerer.

Vann er makt og kilde til konflikt. Den som behersker vannet, har kontroll over framtiden. Slik er det fortsatt.

Tvedt er blitt kritisert for ikke å ta klimakrisen på alvor. Det er en feilslått kritikk. Boken er full av eksempler på klimaendringer. Naturen rår ikke mennesker over. Historien lærer oss at mennesker må tilpasse seg naturens krav og muligheter

Tvedt nekter å la dagens oppfatninger og politisk korrekthet bli en tolkningsnøkkel for å forstå historien. Han avviser mye av det vestlige historikere og samfunnsvitere har bragt til torgs.

Det  var ikke demokrati og liberale verdier som skapte det britiske imperiet. Det var  industrielt  utnyttelse av vannkraften i Manchester. Vann var det overalt i verden. Britene så mulighetene og hadde kompetansen.

Det som vakte mest oppsikt ved utgivelsen av Tvedts verdenshistorie, var beskrivelsen av hvordan den industrielle revolusjon utviklet seg i perioden 1760 til 1820. Flere avviste Tvedt påstand om at det var vannmøller, ikke dampmaskinen som var drivkraften i den industrielle revolusjon.

Svarer kritikerne med ny bok

Tvedt er ikke typen som lar seg målbinde eller gi opp sine posisjoner uten kamp. I disse dager svarer han kritikere og vil overbevise om at han har rett med boken «Historiens hjul og vannets makt».

Ny bok fra Norges mestselgende fagprosaforfatter.

Boken er på 585 store sider. Notene utgjør 95 sider og litteraturlisten teller mer enn 600 bøker og artikler.

Tvedt tar oss med til elleve land for å «bevise» at han har rett i sin framstilling av hvordan den moderne verden vokste fram. England og Europa ble vinnerne. Kina og Asia ble taperne.

Forstår man ikke fortiden, er man dømt til å misforstå samtiden, hevder Tvedt. Det er ved å se bakover i tiden vil også kan gjøre oss relevante forestillinger om framtiden. Ikke fordi historien gjentar seg som en kopi. Men det vil alltid være elementer fra historien som peker fram mot samtiden og videre mot framtiden.

Å lese historie er derfor ikke å fjerne seg fra samtiden, men en øvelse i å forstå bedre tiden vi lever i.

Terje Tvedt har laget flere filmer om vannets historie som er blitt vist i over 150 land. Bøkene hans, det er blitt over 30, er oversatt til en rekke språk.