Trettebergstuen i Økokrims nymonterte gapestokk

Økokrim har ikke foretatt noen etterforskningsskritt i saken mot Anette Trettebergstuen. Advokat John Christian Elden hevder de er i ferd med å gjeninnføre gapestokken i Norge.

­Ifølge advokat John Christian Elden, som er forsvarer for Anette Trettebergstuen, har ikke Økokrim foretatt noen etterforskningsskritt i saken mot henne.

– Dette er rett og slett tragikomisk. Det fremstår svært uklart på hvilket grunnlag Økokrim-sjefen valgte å åpne etterforskning, men når han først velger å gjøre det, så må de jo faktisk etterforske. Det eneste Økokrim gjør nå, er å gjeninnføre gapestokken i Norge ved å sende ut pressemeldinger som etterlater et helt annen inntrykk enn hva som er de faktiske forholdene, sier Elden til NTB.

Trettebergstuen trakk seg som kultur- og likestillingsminister i juni i fjor etter at hun hadde brutt habilitetsreglene.

Økokrim sier på sin side at etterforskningen av Trettebergstuen pågår ved at de innhenter informasjon som kan belyse om straffbare forhold er begått.

Saken er gjort rede for i en lederartikkel i Dagens Perspektiv som er gjengitt nedenfor og kommentert i et innlegg fra Øystein Blymke med tittelen «Politisk kannestøperi som ingen er tjent med».

Leder

Når Økokrim etterforsker politikere, ender det nær sagt aldri med tiltale. Etterforskningen av tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) framstår som et pliktløp. De kommer likevel til å bruke en evighet på det, skriver Magne Lerø

­De rir ikke den dagen de saler i Økokrim. I slutten av september i fjor ba Riksadvokaten dem om å sette tennene i Anette Trettebergstuen. Den 24. oktober ble det startet etterforskning. Fredag fikk Trettebergstuen vite at hun skulle etterforskes for lovbrudd.

Økokrim har ikke gjort en formell feil. Det er lov å gjemme unna en godbit for mediene i månedsvis. Ingen har vondt av det de ikke vet, heller ikke Trettebergstuen, tenkte de i Økokrim.

Denne gangen var det ikke Økokrim som på eget initiativ bestemte seg for «å se på saken», av hensyn til tilliten til demokratiet og politikere. De nøyde seg med «å se på saken» til Anniken Huitfeldt. De fant fort ut at dette ikke var noe å bruke tid på.

De måtte selvsagt «se på saken» til Sindre Finnes. Her brukte de lenger tid, men fant ikke ut noe mer enn det mediene alt hadde gravd fram. Det var ikke lite.

For Økokrim var det mer enn nok til å konkludere med at Finnes ikke hadde lagt innsideinformasjon til grunn for sine mange kjøp og salg av aksjer. Da måtte mediene slutte med å spekulere i om statsministeren var gift med en skurk.

Sindre Finnes med ring

For vel en uke siden ble det avslørt at Sindre Finnes kaller seg siviløkonom uten å ha avlagt endelig eksamen og at han til tider sprader rundt med en ring forbeholdt siviløkonomer. Det er de som mener dette stiller aksjesaken i et nytt lys. Men ingen har kommet på tanken at Økokrim skal sjekke ringen og eksamenspapirene til Finnes.

Økokrim holder fortsatt klørne i Ola Borten Moe (Sp). Han bedyrer at han aldri har handlet aksjer basert på innsideinformasjon.

Etter et halvt års etterforskning har Økokrim ikke funnet ut om det er grunnlag for påstanden om innsidehandel. Ola Borten Moe må belage seg på å få gjort unna både våronna og slåttonna før Økokrim får bestemt seg.

Økokrim er underbemannet. Det er derfor det tar så lang tid. De jobber med mange saker samtidig. De jobber ikke etter rådet om å gjøre seg ferdig med en sak før de begynner på neste. Det tar tid om det framover skal bli Trettebergstuen og Ola Borten Moe annen hver dag.

Det er kontrollkomiteen på Stortinget som har sendt saken over til Riksadvokaten. De har ingen mening om Anette Trettebergstuen har gjort noe straffbart. De har ennå ikke funnet ut av hva de skal mene om det hun har foretatt seg.

Erik Holmøyvik vil ha vurdering

Den som har satt ballet i gang, er jusprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen. Han ba komiteen avklare om Trettebergstuen kan holdes rettslig ansvarlig og stilles for riksrett, eller for ordinære domstoler etter straffeloven. Pest eller kolera med andre ord.

Stortingets egne jurister har konkludert med at det ikke er grunnlag for å hevde at Trettebergstuen har brutt sine konstitusjonelle plikter. Da er det ikke grunnlag for riksrett. Jusprofessoren Benedikte M. Høgberg og Alf-Petter Høgberg hevder i et innlegg i Aftenposten at de fant denne konklusjonen underlig.

Kontrollkomiteen sendte saken til Riksadvokaten som sendte den videre til Økokrim. Det de må ta stilling til, er om Trettebergstuens brudd på habilitetsreglene er så alvorlige at de er en straffbar tjenesteforsømmelse.

Hun avviser kategorisk at hun ble advart mot å utnevne venner til verv og styrer. Hun mener hun fulgte en innarbeidet praksis i departementet. Hun kunne nevne navn, men ikke delta i saksbehandlingen.

Trettebergstuens overtredelse er at hun har utnevnt to kjente fra eget fylke til medlemmer av styret i Norsk Tipping.

Sylvia Brustad blir styreleder

Sylvia Brustad er godt kvalifisert til vervet. Er reglene slik å forstå at Kulturdepartementet ikke kan utnevne henne hvis Trettebergstuen har nevnt henne som en god kandidat? Skulle departementsråden da bedt et annet departement om å utnevne styret i Norsk Tipping?

Trettebergstuen kunne tatt en telefon til en statsrådskollega med beskjed om at de måtte utnevne styret i Norsk Tipping fordi hun gjerne ville at Sylvi Brustad skulle bli ny styreleder. Det hadde ingen oppdaget, og ingen kunne tatt henne på det. 

Det kan da ikke være slik at Sylvia Brustad ikke kan bli styreleder i Norsk Tipping fordi hun er venn med kulturministeren?

Dette er upløyd mark. Økokrim har ingen tidligere dommer å vise til. Her er det straffeloven som gjelder. Det skal bevises ut over enhver tvil at Trettebergstuen med viten og vilje har brutt loven. Vil de straffe Trettebergstuen, må bevisene holde i en rettssak.

Det eneste beviset på at hun er blitt advart mot å utnevne venner, skal være noe hun er blitt informert om i gangen.

Jonas Gahr Støre tror hun ble advart

Statsminister Jonas Gahr Støre tror visst fullt og fast på at hun er blitt advart. Det hjelper ikke stort.

Dette blir det ikke noe tiltale av. Dette bør Økokrim klare å finne ut at før Trettebergstuen ikler seg bunaden 17. mai. Det er ikke morsomt å gå i bunad om en blir beskyldt for å være en lovbryter som må straffes.

Kontrollkomiteen har ikke villet avvise jusprofessorer som mener Trettebergstuens brudd på habilitetsreglene må vurderes i forhold til loven. Komiteen har ikke kompetanse til å vurdere strafferettslige forhold.

Riksadvokaten kunne stoppet saken. Istedenfor sender han den til Økokrim. De har latt den ligge på vent i månedsvis, og grunnen må være at det ikke er en prioritert sak

Svømmer over av saker

Økokrim svømmes over av saker. Dagens Næringsliv skrev i forrige uke at saker om skattesvindel og hvitvasking for betydelige beløp ikke blir etterforsket. De har ikke ressurser.

Men statsråder vil de bruke månedsvis på, enda all erfaring tilsier at de aldri får snøret i bånn når de setter klørne i politikere.

Appetitten på å etterforske politikere er stor. Både Kjell Magne Bondevik (KrF) og Gro Harlem Brundtland (Ap) har vært i Økokrims klør, etter påstand om at de skal ha tusket til seg pensjon de ikke hadde rett på. Selvsagt hadde de ikke det.

Den eneste seieren de kan vise, til er at de fikk dømt Anders Talleraas (H) i sin tid. Han mente at styrehonorar ikke var å regne som lønn. Alle landets regnskapsførere vet at det i alle fall føres som lønn.

Hvor lite juristene i Økokrim forstår av politikkens rammebetingelser og egenart, viste seg i saken mot ordføreren i Nittedal. Det ble tap i alle rettsinstanser for Økokrim. De måtte ha det inn med teskje.

For to år siden klarte Økokrim å ødelegge Eva Kristin Hansens politiske karriere. Hun trakk seg som stortingspresident da Økokrim innledet etterforskning av henne for misbruk av ordningen med pendlerbolig. Saken ble selvsagt henlagt.   

Anette Trettebergstuen har gått av som statsråd. Det er surt nok. Hun har lite å frykte fra Økokrim på pliktoppdrag.