Uansvarlig ikke å bruke mer oljepenger

Det er fornuftig og ansvarlig, som SV foreslår, å dele handlingsregelen i to – én for innland og én for utland. Slik kan søkkrike olje-Norge som knapt klarer å kutte i egne utslipp, bruke milliarder på effektive klimatiltak i andre land.

Det er på tide vi kaster gammel politisk retorikk over ripa og forholder oss til realitetene. Krigen i Ukraina har ført til skyhøye priser på energi. Et par tusen ekstra milliarder har strømmet inn i den norske statskassen i løpet av de siste to årene. Oljefondet nærmer seg 17.000 milliarder kroner.

Vi må tåle at utenlandske politikere betegner Norge som en krigsprofitør.

Vi kuttet klimautslippene med 0,8 prosent i 2022. Siden 1990 har vi kuttet 4,6 prosent. Vi har forpliktet oss til å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030. Med det tempo vil holder for tiden, vil vi ikke nå målet før i 2043.

Knapt andre enn statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) snakker som om det er mulig nå målet.

Vi har brukt hundrevis av milliarder på å subsidiere elbiler og gitt støtte til klimatiltak. Vi holder uansett samme sneglefart.

Kravet i årets lønnsoppgjør er økt kjøpekraft. Da kan folk flest bruke mer penger. At det betyr økte klimautslipp, er det ingen som snakker om.  Vi er et av landene i verden som har høyest forbruk, og følgelig høyest utslipp av klimagasser.

Borten Moe har hengt bjella på katten

Ola Borten Moe (Sp) har hengt bjella på katten. Klimamålene er totalt urealistiske. Å kutte det som trengs, vil være ødeleggende både for bedrifter og folk flest, mener han.

Vi bør ikke lenger fortsette med å bruke milliarder på klimatiltak som knapt nok bidrar med å få ned de globale klimautslippene. Elektrifisering av sokkelen er et slikt tiltak. Vi går mot et energiunderskudd alt om tre år og trenger å tilby energi til bedrifter som vil satse grønt. Vi ligger langt på etterskudd med nye vindkraftanlegg.

Klimakrisen er akutt. Det er uansvarlig ikke å bruke milliarder på å kutte klimautslippene. Men vi må bruke de fleste milliardene i utlandet, ikke i Norge. Vi får enormt mye større kutt i utslipp ved å bruke milliarder på solceller i fattige land enn på sykkelveier i Norge, for eksempel.

SVs Kari Elisabeth Kaski kommer i dag med et fornuftig forslag. Hun sier til NRK at vi trenger en handlingsregel som er delt i to – én for innland og én for utland.

Utenlandsdelen skal brukes til rene klimakutt eller å bygge ut fornybar energi eller strømnett i utviklingsland. Hun ser for seg at vi bruker 0,25 prosent av fondet, omkring 30 til 35 milliarder kroner, på klimatiltak i fattige land.

Verden trenger olje og gass

Vi får forklare verden at vi ikke klarer å kutte klimautslippene så mye som vi har sagt fordi verden fortsatt trenger olje og gass. Men siden vi har tjent så mange milliarder på fossil energi, er det rimelig at vi i større grad hjelper fattige land til å få ned klimautslippene.

Økonomer advarer mot å hente for mange oljemilliarder inn i økonomien fordi det vil ha en inflasjonsdrivende effekt. Det vil imidlertid ikke føre til inflasjon om milliardene sende ut av landet.

Senterpartiets Ole André Myhrvold sier han er svært skeptisk til Kaskis forslag. Han frykter at en slik ny regel vil kunne føre til krav om bruk av oljemilliarder også på andre områder, som bistand eller Ukraina-hjelp.

Det ville ikke vært noen ulykke, men frykt for at det ene drar det andre med seg, er et elendig argument. SVs forslag går ut på at det kun er klimatiltak den utenlandske delen skal brukes til.

Poenget er at en slik bruk ikke vil være inflasjonsdrivende. Bistand og Ukraina-hjelp kan i noen grad være det dersom innenlandske kostnadselementer inngår, som for eksempel mottak av flyktninger.

Myhrvold minner om at regjeringen allerede bidrar til klimainvesteringer i utlandet, gjennom regnskogfondet og FNs fond for klimaskade. Det blir for smått. Det er en radikal økning i støtten SV foreslår.

Frp vil bruke mer oljepenger

Frp vil også bruke mer av Oljefondet, sier de i forbindelse med pensjonsforliket som Stortinget samlet seg om i forrige uke. Frp vil at vi i søkkrike Norge skal bruke mer penger på oss selv.

De kommer til å kjøre på økt bruk av oljemilliarder i valgkampen neste år. Men de vet at Høyre aldri vil gå med på å sprenge handlingsregelen for bruk av oljepenger.

SVs forslag kommer på overtid. De bør kjøre det fram i budsjettforhandlingene i høst. Da vil de for alvor sette spor etter seg som et grønt parti.

De vil oppnå langt større kutt i de globale utslippene ved å bruke 35 oljemilliarder utenfor Norge enn milliarder på klimatiltak innenfor landets grenser som har mer symbolsk enn reell betydning for klimautslippene.