Vedums urene trav i lei bondeskvis

Det er grunn til å riste på hodet over at Trygve Slagsvold Vedum ber Stortinget vedta noe annet om bønders inntekstberegning enn det regjeringen har gått inn for. Han prøver å ri to hester – en regjeringshest og en frustrert «bondehest». Det er et underlig skue.

PUBLISERT Onsdag 17. april 2024 – 11:54

Hvis finansminister og Trygve Slagsvold Vedum hadde deltatt i et mesterskap i parlamentarisk skikk og bruk, hadde han blitt disket for urent trav. Når regjeringen legger fram et forslag for Stortinget, det behandles i komiteen og regjeringen inngår et kompromiss for å sikre flertall, skal regjeringen holde fast på det fram til saken vedtas i Stortinget.

I nød lærer naken kvinne å spinne, og under hardt press prøver statsråd å demme opp for bønders sinne

Det er et solid flertall på Stortinget for at bøndene skal kunne tjene like godt som arbeidstakere flest. Regjeringen er i gang med en opptrappingsplan som skal fullføres innen 2027. Det gjelder å finne et omforent grunnlag for hvordan bøndenes inntekter skal beregnes og hvordan investeringer skal behandles. I den nye beregningsmodellen som Stortinget skal vedta torsdag, regnes 1845 timer som et årsverk for en bonde. Et årsverk for vanlige arbeidstakere er på 1730 timer. Stortinget mener bønder må kunne arbeide om lag en halvtime lenger hver dag siden de jobber på gården og har stor frihet til å jobbe slik det passer dem best.

Kritikk fra SV

SV har kritisert regjeringen for å vende seg til Høyre og Venstre for å sikre flertall. SV, MDG og Rødt har en modell for beregning av arbeidstid som gjør at bøndene kommer bedre ut.

For regjeringen har det vært viktig å få flertall for en modell som kan overleve selv om de borgerlige skulle toge inn i regjeringskontorene neste høst.

Da innstillingen fra Næringskomiteen ble kjent, protestere bøndene høylytt. Noen har meldt seg ut av Sp i protest. Landsstyret i Sp synes ikke det forslaget Stortinget inviteres til å vedta er godt nok, og ber partiet arbeide for å forbedre forslaget som ligger på bordet.

Det betyr at Trygve Slagsvold Vedum må ta av seg finansministerhatten og ta på seg parrtilederhatten. Som partileder må han mene det samme som sitt landsstyre. Parlamentarisk leder Marit Arnstad sier hun vil arbeide for å forbedre forslaget. Landbruksminister Geir Pollestad forsvarte imidlertid forslaget på Debatten i NRK tirsdag. Han kunne ikke noe annet, men han fikk da også sagt at han ikke har noe imot at timetallet for et årsverk for bønder settes lavere.

Når Senterpartiet åpner for omkamp på sitt eget forslag om beregning av bøndenes inntekter, vil det ende med et slag i løse luften. Høyres Lene Westgaard-Halle viser til innstillingen, og at Høyre ikke akter å delta i en forbedringsprosess.

Sp vil det beste for bøndene, men partiet må forholde seg til de politiske realitetene. Skal de lykkes med å gi bønder et løft og legge til rette for en utvikling i landbruket som er bærekraftig, må det endringer til i landbruket.

Bønder føler seg presset

Bøndene føler seg under press. De stoler ikke en gang på at Senterpartiet, som har bedre vilkår for bøndene som sin fanesak.

Resultatet er viktigere enn å låse seg fast i en beregningsmodell, mener regjeringen. Sp bedyrer at de vil gi bøndene et økonomisk løft, men de vil samtidig lytte til Høyre og Venstre som er opptatt av å stimulere til at bønder satser på det vil trenger mer av, frukt og grønt, ikke melk og kjøtt.

Bøndene har under denne regjeringen fått økt sine inntekter mer enn andre lønnstakere. Derfor er det overraskende for Sp at protestene fra bøndene er så heftige.

Ulykkelige Vedum, han synes han fortjener takk for at bøndene har fått historisk gode oppgjør. Istedenfor tømmer bønder møkk her og der, og hindrer trafikken. Våger Vedum seg utenfor departementet, kan en sint bonde komme til å kyle en tomat etter ham.

Det er ikke greit å ha ansvar for tiden. Vedum forsøker å roe situasjonen ved å ri to hester- en regjeringshest og en frustrert «bondehest». Det er et underlig skue og en type parlamentarisk kollbøtte vi aldri har sett før.

I nød lærer naken kvinne å spinne, og under hardt press prøver statsråd å demme opp for bønders sinne.